#

Compania Municipală Iluminat Public București SRL recrutează expert achizitii publice, pe perioadă determinată de 1 an și 10 luni

CERINȚE PROFESIONALE

– studii superioare;

– cunoștințe in domeniul achizitiilor publice

– minim 2 ani de experiență relevantă în domeniul achizitiilor;

– abilități de comunicare și de negociere, spirit de echipă, flexibilitate, eficiență și responsabilitate;

– dorința de continuă perfecționare;

– operare computer – cunoștințe avansate de Microsoft Word;

- disponibilitate pentru deplasări în oraș (peste 50% din timpul de muncă) și în afara orașului, dacă va fi cazul;

- deținător permis conducere categoria B – constituie un plus, dar nu o cerință obligatorie.

RESPONSABILITĂŢI:
- Asigură și răspunde de activitatea de aprovizionare a societății cu bunuri/servicii/lucrări prin procedurile de achiziție directă simplă și achiziție directă, cu excepția celor care sunt în sarcina Centrului București; 

- Asigură și răspunde de activitatea de aprovizionare în baza necesarului de aprovizionat transmis de către entitățile din cadrul societății, în cazul achizițiilor directe, în condițiile celui mai bun raport „calitate-preț” prin efectuarea de studii de piață și analize de eficiență economică;

- Asigură și răspunde de activitatea de gestionare a bunurilor în colaborare cu gestionarul, respectiv:

a)         Asigură efectuarea recepției cantitative și calitative a bunurilor aprovizionate și repartizarea sau depozitarea în bune condiții a bunurilor primite,

b)         Asigură conservarea, evidența și bunurilor care nu au fost repartizate,

c)         Asigură pregătirea și eliberarea cu celeritate în consum a bunurilor,

d)         Urmărește permanent evoluția stocurilor, ia măsuri de preîntâmpinare a formării de stocuri cu mișcare lentă și fără mișcare.

     Gestionează și urmărește codurile CPV, astfel încât să poată fi determinată procedura de aplicat pentru achiziții, iar dacă valoarea estimată a achiziției depășește valorile maxime pentru procedura de achiziție directă, documentația se va transmite Serviciului Achiziții;

     Derulează achizițiile directe prin intermediul SICAP, dacă este cazul;

     Verifică realitatea valorii estimate a achiziţiei din referatul întocmit de entităţile organizatorice şi răspunde pentru realitatea valorii estimate;

     Colaborează cu serviciile și compartimentele de specialitate pentru rezolvarea problemelor legate de necesarul de aprovizionare;

     Prospectează piața internă și externă, direct sau prin intermediul altor entităţi organizatorice, pe bază de colaborare, pentru identificarea partenerilor potențiali în realizarea unor contracte pentru bunuri, servicii și lucrări din aria sa de competență;

     Analizarea, compararea și selectarea a ofertelor primite;

 Urmărește îndeplinirea condițiilor necesare pentru intrarea în vigoare a contractelor încheiate prin intermediul serviciului;

     Asigură și răspunde de întocmirea bazei de date privind potențialii furnizori de bunuri, servicii și lucrări.

     Propune încheierea, modificarea sau rezilierea, după caz, a contractelor comerciale și a comenzilor privind activitatea pe care o urmărește și coordonează.

     . Întocmește corespondența cu furnizorii în cazul achizițiilor ce se fac prin intermediul serviciului, inclusiv propunerea de contract;

      Centralizează, întocmește și transmite raportările periodice privind aprovizionările efectuate;

      Urmărește derularea acordurilor-cadru în conformitate cu clauzele acestora; propune măsuri de soluționare a neconformităților apărute pe parcursul derulării;

      Întocmește documentația efectuării plăților parțiale și finale și de eliberare a garanției de bună execuție pentru acordurile cadru;

      Colaborează cu Serviciul Juridic pentru acționarea în justiție a contractanților care nu respectă clauzele contractuale;

      Întocmește instrucțiunile, procedurile și metodologiile privind domeniul său de activitate, și le avizează pe cele întocmite de alte compartimente, dar care se intersectează cu domeniul său de activitate.

Oferim:

  • Salariu motivant
  • Tichete de masă
  • Un mediu de lucru plăcut
  • Posibilitatea de dezvoltare personală și de instruire

Despre noi

            Compania Municipală Iluminat Public București SRL a fost înființată cu scopul de a asigura serviciul de iluminat public în Municipiul București.

Politica societății în domeniul resurselor umane vizează asigurarea personalului necesar în corelare cu obiectivele de dezvoltare ale companiei, anticiparea eventualelor fluctuații de deficit sau surplus de personal, principalele direcții de acțiune fiind: atragerea și menținerea personalului calificat cu aptitudinile, cunoștințele de specialitate și competențele necesare; dezvoltarea unor echipe bine pregătite și flexibile, capabile de a se adapta la un mediu dinamic, în continuă schimbare; promovarea discuțiilor constructive și a schimbului de cunoștințe și informații legate de activitate, pentru creșterea coeziunii în cadrul companiei.

Persoanele interesate pot transmite un CV la adresa: cariere@cmipb.ro.

 

Vor fi contactați doar candidații care îndeplinesc condițiile solicitate.

Stiri recente

Contact

Pentru a ne semnala o problema in reteaua de iluminat public a Municipiului Bucuresti, ne puteti contacta folosind formularul de contact, prin e-mail, la adresa: sesizari@cmipb.ro sau prin apelarea Dispeceratului CMIPB, la numarul de telefon: 0374 810 999.

Daca doriti sa solicitati un aviz edilitar, accesati rubrica SERVICII – ELIBERARE AVIZE EDILITARE, de unde puteti descarca o cerere privind solicitarea de aviz

Holding Bucuresti

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#