#

Compania Municipală Iluminat Public București SRL organizează concurs pentru ocuparea postului de Director General Adjunct III, pe perioadă determinată de 1 an și 10 luni

CERINȚE PROFESIONALE:

– studii superioare;

– minim 2 ani de experiență în funcții de conducere;

– abilități de comunicare și de negociere, spirit de echipă, flexibilitate, eficiență și responsabilitate;

– dorința de continuă perfecționare;

– operare computer – cunoștințe avansate de Microsoft Word;

- abilități de gestionare a resurselor materiale și umane pentru încadrarea în termene limită;

 

RESPONSABILITĂȚI:

 • Asigură conducerea și controlul structurilor din subordine;
 • Avizează și supune spre aprobare, propunerea de strategie și politicile de dezvoltare corespunzătoare activității structurilor din subordine;
 • Aplică în cadrul structurilor subordonate, strategia și politicile de dezvoltare, modernizare și restructurare economico-financiară ale societății, aprobate de organele de conducere competente;
 • Urmăreşte și monitorizează gradul de îndeplinire de către structurile din subordine a indicatorilor de performanță;
 • Avizează documentațiile emise de structurile din subordine şi care urmează să fie supuse aprobării directorului general, Consiliului de administrație sau Adunării Generale a Acționarilor;
 • Răspunde de elaborarea, actualizarea și aplicarea procedurilor și instrucțiunilor de lucru specifice entităţilor pe care le conduce;
 • Primește, verifică și repartizează corespondența pentru compartimentele pe care le are în subordine și informează directorul general, periodic sau de câte ori se impune, asupra modului de soluționare a lucrărilor repartizate;
 • Coordonează strategia de comunicare și relații publice a societății pentru a menține și îmbunătăți o imagine pozitivă și o bună reputație a societății;
 • Urmărește soluționarea cererilor și a petițiilor persoanelor fizice/persoanelor juridice, in concordanță cu standardele și normele legale aplicabile în domeniu, potrivit termenelor asumate;
 • Elaborează, dezvoltă și implementează strategia de comunicare și relații publice a societății pentru a menține și îmbunătăți o imagine pozitivă și o bună reputație a societății;
 • Elaborarea strategiilor de marketing, a programelor de marketing ce cuprind: obiective, strategii, tactici si bugete corespunzătoare; coordonarea si controlul îndeplinirii acestora;
 • Asigură și răspunde de organizarea și funcționarea activității de transport auto;
 • Asigură desfășurarea oricăror alte activități care vizează dezvoltarea societății.

OFERIM:

 • Salariu motivant;
 • Tichete de masă;
 • Un mediu de lucru plăcut
 • Posibilitatea de dezvoltare personală și de instruire.

Despre noi

Compania Municipală Iluminat Public București SRL a fost înființată cu scopul de a asigura serviciul de iluminat public în Municipiul București. Politica societății în domeniul resurselor umane vizează asigurarea personalului necesar în corelare cu obiectivele de dezvoltare ale companiei, anticiparea eventualelor fluctuații de deficit sau surplus de personal, principalele direcții de acțiune fiind: atragerea și menținerea personalului calificat cu aptitudinile, cunoștințele de specialitate și competențele necesare; dezvoltarea unor echipe bine pregătite și flexibile, capabile de a se adapta la un mediu dinamic, în continuă schimbare; promovarea discuțiilor constructive și a schimbului de cunoștințe și informații legate de activitate, pentru creșterea coeziunii în cadrul companiei.

Persoanele interesate pot transmite un CV la adresa: cariere@cmipb.ro.

 

Persoanele selecționate vor fi contactate telefonic. Termenul limită de depunere a actelor este 22.01.2021.

Stiri recente

Contact

Pentru a ne semnala o problema in reteaua de iluminat public a Municipiului Bucuresti, ne puteti contacta folosind formularul de contact, prin e-mail, la adresa: sesizari@cmipb.ro sau prin apelarea Dispeceratului CMIPB, la numarul de telefon: 0374 810 999.

Daca doriti sa solicitati un aviz edilitar, accesati rubrica SERVICII – ELIBERARE AVIZE EDILITARE, de unde puteti descarca o cerere privind solicitarea de aviz

Holding Bucuresti

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#