Anunț recrutare Șofer

Compania Municipală Iluminat Public București SRL, recrutează 2 Șoferi, pe perioadă nedeterminată.

CERINȚE PROFESIONALE:

    Șofer posesor de carnet de conducere categoria B.

Aptitudini:

 • fără evenimente rutiere;
 • serios;
 • punctual;
 • cunoștințe mecanice;
 • experiență 5 ani.

 

 Descrierea Jobului:

    

Oraș de lucru: București.

 

Nivel Studii: Medii

 

Tip job: Full time

 

Permis conducere: B

 

Despre noi:

    Compania Municipală Iluminat Public București SRL a fost înființată cu scopul de a asigura serviciul de iluminat public în Municipiul București.

 

Politica societății în domeniul resurselor umane vizează asigurarea personalului necesar în corelare cu obiectivele de dezvoltare ale companiei, anticiparea eventualelor fluctuații de deficit sau surplus de personal, principalele direcții de acțiune fiind: atragerea și menținerea personalului calificat cu aptitudinile, cunoștințele de specialitate și competențele necesare; dezvoltarea unor echipe bine pregătite și flexibile, capabile de a se adapta la un mediu dinamic, în continuă schimbare; promovarea discuțiilor constructive și a schimbului de cunoștințe și informații legate de activitate, pentru creșterea coeziunii în cadrul companiei.

 

Oferim:

 • Salariu motivant;
 • Tichete de masă;
 • Un mediu de lucru plăcut;
 • Posibilitatea de dezvoltare personală și de instruire.

 

Persoanele interesate pot transmite un CV la adresa: cariere@cmipb.ro, până la data de 10.07.2024 .

Vor fi contactați doar candidații care îndeplinesc condițiile solicitate.

Anunț recrutare Electrician

Compania Municipală Iluminat Public București SRL, recrutează 1 electrician, pe perioadă nedeterminată.

Cerințe:

 • Cunoștințe de fizică – electricitate
 • Cunoştinţe de mecanică specifice activitătii
 • Cunoştinţe de tehnologie a realizării instalațiilor electrice
 • Cunoaşterea echipamentelor şi a aparatelor utilizate în procesul muncii
 • Cunoaşterea modului de utilizare a acestora
 • Minimum un an experiență în activitatea de electrician
 • Responsabilitate, corectitudine, conștiinciozitate, confidențialitate
 • Răbdare, calm, meticulozitate
 • Capacitate de a lucra cu oamenii
 • Rezistență la stres
 • Spirit de inițiativă
 • Echilibru emoțional

Obiective:

 • Instalarea, întreținerea, testarea și repararea sistemelor electrice
 • Cunoașterea, respectarea şi aplicarea legislaţiei naţionale, a normele şi normativelor specifice activităţii de securitate a muncii
 • Obligaţia de a-și desfăşura activitatea fără a expune la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât persoana proprie, cât şi pe celelalte persoane participante la procesul de muncă
 • Preocuparea permanentă pentru menținerea în stare de funcționare a sculelor, uneltelor, aparatelor de măsura și control, a autovehiculelor puse la dispoziție pentru deplasarea la punctele de lucru, precum și a echipamentului de lucru și a celui individual de protecția muncii
 • Îmbunătățirea permanentă a pregătirii profesionale

 

Despre noi:

            Compania Municipală Iluminat Public București SRL a fost înființată cu scopul de a asigura serviciul de iluminat public în Municipiul București.

Politica societății în domeniul resurselor umane vizează asigurarea personalului necesar în corelare cu obiectivele de dezvoltare ale companiei, anticiparea eventualelor fluctuații de deficit sau surplus de personal, principalele direcții de acțiune fiind: atragerea și menținerea personalului calificat cu aptitudinile, cunoștințele de specialitate și competențele necesare; dezvoltarea unor echipe bine pregătite și flexibile, capabile de a se adapta la un mediu dinamic, în continuă schimbare; promovarea discuțiilor constructive și a schimbului de cunoștințe și informații legate de activitate, pentru creșterea coeziunii în cadrul companiei.

Oferim:

 • Salariu motivant
 • Tichete de masă
 • Un mediu de lucru plăcut
 • Posibilitatea de dezvoltare personală și de instruire.                           

 

Persoanele interesate pot transmite un CV la adresa: cariere@cmipb.ro, până la data de 10.07.2024.

 Vor fi contactați doar candidații care îndeplinesc condițiile solicitate.

 

Anunț recrutare Șofer

Compania Municipală Iluminat Public București SRL, recrutează 2 Șoferi, pe perioadă nedeterminată.

CERINȚE PROFESIONALE:

    Șofer posesor de carnet de conducere categoria B.

Aptitudini:

 • fără evenimente rutiere;
 • serios;
 • punctual;
 • cunoștințe mecanice;
 • experiență 5 ani.

Descrierea Jobului:

Oraș de lucru: București.

Nivel Studii: Medii

Tip job: Full time

Permis conducere: B

Despre noi:

    Compania Municipală Iluminat Public București SRL a fost înființată cu scopul de a asigura serviciul de iluminat public în Municipiul București. Politica societății în domeniul resurselor umane vizează asigurarea personalului necesar în corelare cu obiectivele de dezvoltare ale companiei, anticiparea eventualelor fluctuații de deficit sau surplus de personal, principalele direcții de acțiune fiind: atragerea și menținerea personalului calificat cu aptitudinile, cunoștințele de specialitate și competențele necesare; dezvoltarea unor echipe bine pregătite și flexibile, capabile de a se adapta la un mediu dinamic, în continuă schimbare; promovarea discuțiilor constructive și a schimbului de cunoștințe și informații legate de activitate, pentru creșterea coeziunii în cadrul companiei.

Oferim:

 • Salariu motivant;
 • Tichete de masă;
 • Un mediu de lucru plăcut;
 • Posibilitatea de dezvoltare personală și de instruire.

Persoanele interesate pot transmite un CV la adresa: cariere@cmipb.ro, până la data de 10.07.2024 .

Vor fi contactați doar candidații care îndeplinesc condițiile solicitate.


Anunț recrutare Electrician

Compania Municipală Iluminat Public București SRL, recrutează 1 electrician, pe perioadă nedeterminată.

Cerințe:

 • Cunoștințe de fizică – electricitate
 • Cunoştinţe de mecanică specifice activitătii
 • Cunoştinţe de tehnologie a realizării instalațiilor electrice
 • Cunoaşterea echipamentelor şi a aparatelor utilizate în procesul muncii
 • Cunoaşterea modului de utilizare a acestora
 • Minimum un an experiență în activitatea de electrician
 • Responsabilitate, corectitudine, conștiinciozitate, confidențialitate
 • Răbdare, calm, meticulozitate
 • Capacitate de a lucra cu oamenii
 • Rezistență la stres
 • Spirit de inițiativă
 • Echilibru emoțional

Obiective:

 • Instalarea, întreținerea, testarea și repararea sistemelor electrice
 • Cunoașterea, respectarea şi aplicarea legislaţiei naţionale, a normele şi normativelor specifice activităţii de securitate a muncii
 • Obligaţia de a-și desfăşura activitatea fără a expune la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât persoana proprie, cât şi pe celelalte persoane participante la procesul de muncă
 • Preocuparea permanentă pentru menținerea în stare de funcționare a sculelor, uneltelor, aparatelor de măsura și control, a autovehiculelor puse la dispoziție pentru deplasarea la punctele de lucru, precum și a echipamentului de lucru și a celui individual de protecția muncii
 • Îmbunătățirea permanentă a pregătirii profesionale

Despre noi:

            Compania Municipală Iluminat Public București SRL a fost înființată cu scopul de a asigura serviciul de iluminat public în Municipiul București.

Politica societății în domeniul resurselor umane vizează asigurarea personalului necesar în corelare cu obiectivele de dezvoltare ale companiei, anticiparea eventualelor fluctuații de deficit sau surplus de personal, principalele direcții de acțiune fiind: atragerea și menținerea personalului calificat cu aptitudinile, cunoștințele de specialitate și competențele necesare; dezvoltarea unor echipe bine pregătite și flexibile, capabile de a se adapta la un mediu dinamic, în continuă schimbare; promovarea discuțiilor constructive și a schimbului de cunoștințe și informații legate de activitate, pentru creșterea coeziunii în cadrul companiei.

Oferim:

 • Salariu motivant
 • Tichete de masă
 • Un mediu de lucru plăcut
 • Posibilitatea de dezvoltare personală și de instruire.                           

Persoanele interesate pot transmite un CV la adresa: cariere@cmipb.ro, până la data de 10.07.2024.

Vor fi contactați doar candidații care îndeplinesc condițiile solicitate.  


Anunț recrutare GESTIONAR

Compania Municipală Iluminat Public București SRL recrutează GESTIONAR.

CERINȚE PROFESIONALE

 • studii medii;
 • experiență anterioară în gestionare materiale și bunuri de consum;
 • experiență verificare stocuri și inventariere;
 • cunoștințe operare PC (Microsoft Office)
 • bun organizator, atent la detalii, capacitate de sinteză și analiză;
 • rapiditate în luarea deciziilor;
 • atitudine corectă şi principială în relaţiile de serviciu;
 • capacitate de comunicare și de înțelegere în procesul comunicării;
 • persoană dinamică, proactivă și orientată către rezultate;
 • flexibilitate în abordarea situatiilor de lucru, capacitate de a lucra în echipă;
 • foarte bune abilități de organizare a timpului, eficiență la locul de muncă;
 • rezistență la stres și disponibilitate de a lucra peste programul normal de lucru; 
 • Spirit de inițiativă;
 • Atenție distributivă;
 • Echilibru emotional.

 

RESPONSABILITĂŢI

 

1.Asigură gestiunea fizică a stocului de mărfuri astfel:

 • operează în stoc mișcările de marfă
 • păstrează documentele justificative legate de stocuri
 • efectuează anual inventarul stocului de marfă
 • respectă legislația de gestiune a stocurilor;
 • organizează primirea/depozitarea și conservarea fără pierderi, degradări, sustrageri a materialelor, pieselor, ambalajelor, semifabricatelor și produselor finite și ia măsuri pentru depozitarea acestora conform normelor tehnice de depozitare și de prevenire a incendiilor;
 • organizează și ține evidența materialelor depozitate;
 • răspunde de realizarea atribuțiilor sale conform fișei postului și informează șeful ierarhic superior asupra faptelor constatate sau elementelor sesizate;
 • asigură rezolvarea urgențelor apărute în timpul sau după terminarea programului de lucru;
 • răspunde de utilizarea, întreținerea și gestionarea corespunzătoare a echipamentelor, materialelor și a obiectelor de inventar încredințate;
 • eliberează bunurile din depozit numai în baza aprobării legale, înscrisă în documentele de mişcare a bunurilor;
 • rezolvă și alte sarcini de serviciu curente ce cad în sfera sa de activitate;

2. Introduce marfa în stoc în baza documentelor de intrare:

- efectuează operațiuni de intrare în stoc a mărfurilor;

- efectuează recepția fizică a mărfurilor la intrarea în magazia companiei;

- înregistrează, prelucrează și păstrează informațiile referitoare la situația stocurilor

                       

Despre noi

 

            Compania Municipală Iluminat Public București SRL a fost înființată cu scopul de a asigura serviciul de iluminat public în Municipiul București.

Politica societății în domeniul resurselor umane vizează asigurarea personalului necesar în corelare cu obiectivele de dezvoltare ale companiei, anticiparea eventualelor fluctuații de deficit sau surplus de personal, principalele direcții de acțiune fiind: atragerea și menținerea personalului calificat cu aptitudinile, cunoștințele de specialitate și competențele necesare; dezvoltarea unor echipe bine pregătite și flexibile, capabile de a se adapta la un mediu dinamic, în continuă schimbare; promovarea discuțiilor constructive și a schimbului de cunoștințe și informații legate de activitate, pentru creșterea coeziunii în cadrul companiei.

            Persoanele interesate pot transmite un CV la adresa: cariere@cmipb.ro, până la data de 23.10.2020. Vor fi contactați doar candidații care îndeplinesc condițiile solicitate.

Anunț recrutare Referent

Compania Municipală Iluminat Public București SRL,  recrutează Referent ( 3 posturi) , pe perioadă nedeterminată.

 

Cerințe Profesionale:

 • Utilizarea pachetului MS Office (în special Word, Excel și Outlook) – cel puțin nivel mediu;
 • Minimum trei ani experiență în domeniu;
 • Excelente abilități de comunicare;
 • Capacitate de a lucra cu oamenii;
 • Studiile superioare finalizate.

Atribuții și Responsabilități:

 • Primește și distribuie corespondența aferentă Departamentului de Mentenanță;
 • Tehnoredactarea diferitelor materiale și redactarea corespondenței Departamentului de Mentenanță;
 • Sortează, înregistrează și arhivează corespondența Departamentului de Mentenanță;
 • Întocmește fișele de lucru ale muncitorilor în funcție de programul de lucru elaborat de către șeful de Departament Mentenanță;
 • Verifică referatele și facturile care intr[ in departamentul de Mentenanță;
 • Ține evidența subcontractanților angrenați în lucrări și verifică documentele aferente acestora (facturi, situații de lucrări);
 • Asigură securitatea documentelor aflate asupra sa și respectarea normelor legale privind disciplina în muncă;
 • Să fie cinstit, loial și disciplinat, dând dovadă în toate împrejurările de o atitudine civilizată și corectă de toate persoanele cu care vine în contact. 

Despre noi:

    Compania Municipală Iluminat Public București SRL a fost înființată cu scopul de a asigura serviciul de iluminat public în Municipiul București.

Politica societății în domeniul resurselor umane vizează asigurarea personalului necesar în corelare cu obiectivele de dezvoltare ale companiei, anticiparea eventualelor fluctuații de deficit sau surplus de personal, principalele direcții de acțiune fiind: atragerea și menținerea personalului calificat cu aptitudinile, cunoștințele de specialitate și competențele necesare; dezvoltarea unor echipe bine pregătite și flexibile, capabile de a se adapta la un mediu dinamic, în continuă schimbare; promovarea discuțiilor constructive și a schimbului de cunoștințe și informații legate de activitate, pentru creșterea coeziunii în cadrul companiei.

 

Oferim:

 • Salariu motivant
 • Tichete de masă
 • Un mediu de lucru plăcut
 • Posibilitatea de dezvoltare personală și de instruire

Persoanele interesate pot transmite un CV la adresa: cariere@cmipb.ro, până  la data de 31.12.2023.

Vor fi contactați doar candidații care îndeplinesc condițiile solicitate.

 

Anunț recrutare Șofer

Compania Municipală Iluminat Public București SRL, recrutează 1 Șofer, pe perioadă nedeterminată.

CERINȚE PROFESIONALE:

    Șofer posesor de carnet de conducere categoria B.

Aptitudini:

 • fără evenimente rutiere;
 • serios;
 • punctual;
 • cunoștințe mecanice;
 • experiență 5 ani.

 Descrierea Jobului:

Oraș de lucru: București.

 

Nivel Studii: Medii

 

Tip job: Full time

 

Permis conducere: B

 

Despre noi:

    Compania Municipală Iluminat Public București SRL a fost înființată cu scopul de a asigura serviciul de iluminat public în Municipiul București.

 

Politica societății în domeniul resurselor umane vizează asigurarea personalului necesar în corelare cu obiectivele de dezvoltare ale companiei, anticiparea eventualelor fluctuații de deficit sau surplus de personal, principalele direcții de acțiune fiind: atragerea și menținerea personalului calificat cu aptitudinile, cunoștințele de specialitate și competențele necesare; dezvoltarea unor echipe bine pregătite și flexibile, capabile de a se adapta la un mediu dinamic, în continuă schimbare; promovarea discuțiilor constructive și a schimbului de cunoștințe și informații legate de activitate, pentru creșterea coeziunii în cadrul companiei.

 

Oferim:

 • Salariu motivant;
 • Tichete de masă;
 • Un mediu de lucru plăcut;
 • Posibilitatea de dezvoltare personală și de instruire.

Persoanele interesate pot transmite un CV la adresa: cariere@cmipb.ro, până la data de 31.12.2023.

Vor fi contactați doar candidații care îndeplinesc condițiile solicitate.

 

Anunț recrutare Secretară

Compania Municipală Iluminat Public București SRL, recrutează Secretară, pe perioadă nedeterminată.

Cerințe profesionale:

 • Utilizarea pachetului MS Office (în special Word, Excel și Outlook) – cel puțin nivel mediu;
 • Minimum un an experiență în activitatea de secretariat sau posturi cu atribuții similare;
 • Excelente abilități de comunicare;
 • Ușurință, claritate și coerență în exprimare scrisă și verbală;
 • Capacitate de a lucra cu oamenii;
 • Rigurozitate in respectarea cu acuratețe a procedurilor, sarcinilor și a termenelor limită;
 • Studiile superioare finalizate reprezintă un avantaj;
 • Rezistență la stres;
 • Spirit de inițiativă;
 • Echilibru emoțional;

Obiective:

 • Adoptarea unui comportament în măsură să promoveze imaginea și interesele companiei;
 • Asigurarea unui flux al documentelor și informațiilor cât mai coerent;
 • Păstrarea confidențialității informațiilor și a documentelor legată de companie;
 • Utilizarea resurselor existente exclusiv în interesul companiei;
 • Respectarea prevederilor normativelor interne și a procedurilor de lucru;
 • Îmbunătățirea permanentă a pregătirii profesionale;

Responsabilități:

 • Organizarea evidenței şi înregistrarea corespondenţei societății transmisă/primită în/din exteriorul acesteia, asigurând înregistrarea documentele în sistemul de evidenţă stabilit;
 • Expedierea corespondenței în afara societății, prin poștă sau direct prin curier;
 • Distribuirea corespondenței către compartimentele din cadrul unităţii.
 • Preda corespondența către directorul general (înlocuitorului acestuia când directorul general lipsește) și, după repartizare se preda către entitățile organizatorice către care corespondența a fost repartizată prin rezoluție;
 • Asigură transmiterea/primirea, înregistrarea şi distribuirea documentelor prin faxul/e-mailul societății;
 • Asigură prelucrarea, actualizarea și valorificarea operativă a datelor prin sistemul informatic de secretariat;
 • Execută fotocopierea documentelor, la solicitarea directorului general, a directorilor generali adjuncți;
 • Redactează în termen lucrările care i-au fost repartizate spre soluționare în vederea comunicării răspunsului;
 • Verifică forma grafică a documentelor adresate conducerii societății;
 • Recepționează apelurile telefonice, comunică transmiterea mesajelor primite;
 • Asigura confidențialitatea lucrărilor executate și a informaților gestionate;
 • Asigură, utilizează şi păstrează corespunzător ștampilele directorului general;
 • Organizează și desfășoară activități de protocol intern la nivelul conducerii societății;
 • Organizează, împreună cu Compartimentul comunicare cu presa/publicul, primirea cetățenilor/personalului societății în audiență la conducerea societății și urmărește executarea dispozițiilor date cu aceste ocazii.
 • Organizarea agendei directorului general

Despre noi:

            Compania Municipală Iluminat Public București SRL a fost înființată cu scopul de a asigura serviciul de iluminat public în Municipiul București.

Politica societății în domeniul resurselor umane vizează asigurarea personalului necesar în corelare cu obiectivele de dezvoltare ale companiei, anticiparea eventualelor fluctuații de deficit sau surplus de personal, principalele direcții de acțiune fiind: atragerea și menținerea personalului calificat cu aptitudinile, cunoștințele de specialitate și competențele necesare; dezvoltarea unor echipe bine pregătite și flexibile, capabile de a se adapta la un mediu dinamic, în continuă schimbare; promovarea discuțiilor constructive și a schimbului de cunoștințe și informații legate de activitate, pentru creșterea coeziunii în cadrul companiei.

 

Oferim:

 • Salariu motivant
 • Tichete de masă
 • Un mediu de lucru plăcut
 • Posibilitatea de dezvoltare personală și de instruire.

 

Persoanele interesate pot transmite un CV la adresa: cariere@cmipb.ro, până la data de 31.12.2023.

 Vor fi contactați doar candidații care îndeplinesc condițiile solicitate.

 

Anunț recrutare Specialist Resurse Umane

Compania Municipală Iluminat Public București SRL recrutează Specialist Resurse Umane, pe perioadă nedeterminată

Cerinte profesionale:

 • Studii superioare finalizate
 • Cunostinte de legislatia muncii
 • Atestat inspector resurse umane
 • Experienta in administrarea personalului de minimum 3 ani
 • Cunostinte operare PC: MS Office (Excel, Word, PowerPoint) – nivel mediu
 • Abilitati de organizare si planificare / prioritizare
 • Abilitati excelente de comunicare (scris, verbal), empatie, proactivitate, spirit de echipa
 • Manifesta discretie in privinta datelor si informatiilor pe care le detine si prelucreaza

Responsabilitati:

 • Elaborarea și, respectiv, reactualizarea procedurilor și instrucțiunilor cu caracter metodologic în domeniul resurselor umane;
 • Organizarea, coordonarea și controlul activităților necesare aplicării politicii de resurse umane a societății;
 • Asigură existenţa fişelor de post pentru tot personalul societăţii;
 • Analizează proiectul fişelor de post în ceea ce priveşte structura, forma şi conţinutul acestora.
 • Urmăreşte încadrarea numărului şi structurii personalului în elementele planificare (organigramă şi stat de funcţii și personal);
 • ·Asigură recrutarea şi selectarea resurselor umane, în care sens are următoarele atribuţii:
 • Organizează şi coordonează probele de examinare organizare pentru ocuparea posturilor vacante sau pentru promovare;
 • Asigură secretariatul comisiilor constituite la nivelul societății pentru concursurile organizate pentru ocuparea posturilor vacante, conform procedurii interne;
 • Publică/afişează anunţurile pentru ocuparea posturilor vacante sau pentru promovare;
 • Redactează raportul de evaluare şi anunţă candidaţii admişi la concurs.
 • Stabileşte elementele necesare în vederea întocmirii contractului individual de muncă al persoanei nou angajate;
 • Constituie dosarul individual, întocmeşte contractul individual de muncă;
 • Monitorizează şi ţine evidenţa  personalului pe parcursul desfăşurării activităţii în cadrul societăţii, în caresens are următoarele atribuţii:
 • întocmeşte actele adiţionale la contractul individual de muncă şi, după caz, deciziile interne pentru toate modificările ce intervin în executarea acestuia;
 • înregistrează în programul informatic de evidenţă a personalului toate modificările care intervin în statutul personal şi în activitatea profesională a salariaţilor;
 • eliberează, retrage, vizează sau casează, după caz, legitimaţiile de serviciu ale salariaţilor; ţine evidenţa acestor documente;
 • stabileşte drepturile de concediu de odihnă, prelucrează cererile de concediu (de odihnă, medicale, fără plată etc.) şi ţine evidenţa efectuării acestuia;
 • ţine evidenţa mobilităţii personalului (intrări/ieşiri pe cauze);
 • întocmirea dosarelor de pensionare și urmărirea emiterii deciziilor de pensionare de către instituțiile abilitate, pentru personalul societății;
 • analiza, soluționarea și întocmirea răspunsurilor la adrese, reclamații și sesizări în domeniul resurselor umane;
 • avizarea propunerilor de sancțiuni disciplinare și elaborarea deciziilor de sancționare, precum şi a deciziilor de constatare a radierii acestora, cu respectarea prevederilor legale şi a regulilor interne;
 • țIne evidenţa deciziilor de sancţionare pentru fiecare salariat.
 • Eliberează adeverinţe, la cererea salariaţilor sau a foştilor salariaţi, cu privire la statutul de salariat al societăţii;
 • ·Întocmeşte raportări statistice cu privire la resursele umane şi asigură transmiterea acestora către Direcţia de Statistică;
 • .Monitorizează prezenţa la serviciu a salariaţilor şi verifică documentele de prezenţă;
  • ·Întocmeşte deciziile de încetare a activităţii salariaţilor, din diverse cauze.;
 • Întocmeşte documentele necesare pentru cazurile de pensionare/şomaj/suspendare contract individual de muncă;
 • Introduce şi actualizează datele privind statutul de salariat în Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor(Revisal); răspunde pentru exactitatea şi realitatea datelor înregistrate;
 • Organizează pregătirea profesională a salariaţilor în care sens are următoarele atribuţii :
 • centralizează şi analizează propunerile de instruire şi formare profesională identificate de către şefii entităților organizatorice;
 • întocmeşte anual Programul de instruire profesională, pe baza propunerilor primite de la entitățile organizatorice, şi îl transmite pentru aprobare directorului general al societăţii ;
 • urmăreşte realizarea instruirilor planificate şi raportează stadiul acestora;
 • elaborează şi actualizează lista personalului autorizat la nivelul societăţii;-
 • întocmeşte contractele necesare pregătirii profesionale a personalului (unde este cazul).
 • Elaborarea propunerilor pentru actualizarea organigramelor aprobate;
 • Elaborarea și actualizarea statului de funcții și de meserii;
 • Analizează și avizează referatele pentru ocuparea posturilor vacante și pentru promovare;

 

 Oferim:

             Salariu motivant

             Tichete de masa

             Un mediu de lucru plăcut

             Posibilitatea de dezvoltare personală și de instruire

 

Persoanele interesate pot transmite un CV la adresa: cariere@cmipb.ro, până la data de 31.12.2023.

Vor fi contactați doar candidații care îndeplinesc condițiile solicitate.

        

Anunț recrutare Șofer

Compania Municipală Iluminat Public București SRL, recrutează 1Șofer manevrant platformă ridicătoare cu braț, pe perioadă nedeterminată.

 

CERINȚE PROFESIONALE:

    Șofer profesionist cu experiență în conducerea autovehiculelor platforme ridicătoare și transportul materialelor cu autoutilitare care nu depășec 3,5 tone.

Aptitudini:

 • fără evenimente rutiere;
 • serios;
 • punctual;
 • cunoștințe mecanice;
 • experiență 5 ani.

 

 Descrierea Jobului:

     Deplasarea autovehicolului, platforma ridicatoare, la locul destinat, calarea autovehiculului pe poziția de lucru și dirijarea electricianului din nacelă.

 

Oraș de lucru: București.

 

Nivel Studii: Medii

 

Tip job: Full time

 

Permis conducere: B

 

Despre noi:

    Compania Municipală Iluminat Public București SRL a fost înființată cu scopul de a asigura serviciul de iluminat public în Municipiul București.

 

Politica societății în domeniul resurselor umane vizează asigurarea personalului necesar în corelare cu obiectivele de dezvoltare ale companiei, anticiparea eventualelor fluctuații de deficit sau surplus de personal, principalele direcții de acțiune fiind: atragerea și menținerea personalului calificat cu aptitudinile, cunoștințele de specialitate și competențele necesare; dezvoltarea unor echipe bine pregătite și flexibile, capabile de a se adapta la un mediu dinamic, în continuă schimbare; promovarea discuțiilor constructive și a schimbului de cunoștințe și informații legate de activitate, pentru creșterea coeziunii în cadrul companiei.

 

Oferim:

 • Salariu motivant;
 • Tichete de masă;
 • Un mediu de lucru plăcut;
 • Posibilitatea de dezvoltare personală și de instruire.

 

Persoanele interesate pot transmite un CV la adresa: cariere@cmipb.ro, până la data de 31.12.2023.

Vor fi contactați doar candidații care îndeplinesc condițiile solicitate.

 

 

Anunț recrutare Dispecer

Compania Municipală Iluminat Public București SRL, recrutează Dispecer call center ( două posturi), pe perioadă nedeterminată.

Acesta va fi responsabil pentru preluarea sesizărilor online sau telefonic de la petenți și înregistrarea lor în baza de date.

CERINȚE PROFESIONALE:

 • Experiență în cadrul unei echipe de call-center de minimum 1 an;
 • Utilizarea pachetului MS Office – cel puțin nivel mediu;
 • Abilități reale de utilizare a paginilor de internet, hărți, etc.;
 • Excelente abilități de comunicare;
 • Autocontrol și rezistență la stres;
 • Abilități organizatorice și de lucru în echipă;
 • Empatie și spirit autodidact;
 • Dorință de dezvoltare profesională;

RESPONSABILITĂŢI:

Obiective:

 • Preluarea cu celeritate a reclamațiilor cetățenilor;
 • Rezolvarea, cu promptitudine, a solicitărilor;
 • Informarea cetățenilor cu privire la statusul reclamațiilor;

Atribuții:

 • Preluarea telefonică și înregistrarea incidentelor semnalate, precum și a altor probleme legate de activitățile în care societatea are implicații directe;
 • Asigurarea comunicării între departamentele interne, atunci când este cazul;
 • Transmiterea operativă a reclamaţiilor către compartimentele tehnice abilitate cu rezolvarea lor;
 • Evidența, clasarea și arhivarea tuturor problemelor semnalate;
 • Utilizarea cu responsabilitate, și doar în interes de serviciu, a aparaturii și mijloacelor tehnice din dotare;
 • Respectarea circuitului informației și a procedurilor de lucru.

Despre noi

            Compania Municipală Iluminat Public București SRL a fost înființată cu scopul de a asigura serviciul de iluminat public în Municipiul București.

Politica societății în domeniul resurselor umane vizează asigurarea personalului necesar în corelare cu obiectivele de dezvoltare ale companiei, anticiparea eventualelor fluctuații de deficit sau surplus de personal, principalele direcții de acțiune fiind: atragerea și menținerea personalului calificat cu aptitudinile, cunoștințele de specialitate și competențele necesare; dezvoltarea unor echipe bine pregătite și flexibile, capabile de a se adapta la un mediu dinamic, în continuă schimbare; promovarea discuțiilor constructive și a schimbului de cunoștințe și informații legate de activitate, pentru creșterea coeziunii în cadrul companiei.

 

Oferim:

 • Salariu motivant
 • Tichete de masă
 • Un mediu de lucru plăcut
 • Posibilitatea de dezvoltare personală și de instruire.

Persoanele interesate pot transmite un CV la adresa: cariere@cmipb.ro, până la data de 02.10.2023.

 Vor fi contactați doar candidații care îndeplinesc condițiile solicitate.

 

 

Anunț recrutare Electrician

Compania Municipală Iluminat Public București SRL, recrutează 2 electricieni, pe perioadă nedeterminată.

Cerințe:

 • Cunoștințe de fizică – electricitate
 • Cunoştinţe de mecanică specifice activitătii
 • Cunoştinţe de tehnologie a realizării instalațiilor electrice
 • Cunoaşterea echipamentelor şi a aparatelor utilizate în procesul muncii
 • Cunoaşterea modului de utilizare a acestora
 • Minimum un an experiență în activitatea de electrician
 • Responsabilitate, corectitudine, conștiinciozitate, confidențialitate
 • Răbdare, calm, meticulozitate
 • Capacitate de a lucra cu oamenii
 • Rezistență la stres
 • Spirit de inițiativă
 • Echilibru emoțional

Obiective:

 • Instalarea, întreținerea, testarea și repararea sistemelor electrice
 • Cunoașterea, respectarea şi aplicarea legislaţiei naţionale, a normele şi normativelor specifice activităţii de securitate a muncii
 • Obligaţia de a-și desfăşura activitatea fără a expune la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât persoana proprie, cât şi pe celelalte persoane participante la procesul de muncă
 • Preocuparea permanentă pentru menținerea în stare de funcționare a sculelor, uneltelor, aparatelor de măsura și control, a autovehiculelor puse la dispoziție pentru deplasarea la punctele de lucru, precum și a echipamentului de lucru și a celui individual de protecția muncii
 • Îmbunătățirea permanentă a pregătirii profesionale

 

Despre noi:

            Compania Municipală Iluminat Public București SRL a fost înființată cu scopul de a asigura serviciul de iluminat public în Municipiul București.

Politica societății în domeniul resurselor umane vizează asigurarea personalului necesar în corelare cu obiectivele de dezvoltare ale companiei, anticiparea eventualelor fluctuații de deficit sau surplus de personal, principalele direcții de acțiune fiind: atragerea și menținerea personalului calificat cu aptitudinile, cunoștințele de specialitate și competențele necesare; dezvoltarea unor echipe bine pregătite și flexibile, capabile de a se adapta la un mediu dinamic, în continuă schimbare; promovarea discuțiilor constructive și a schimbului de cunoștințe și informații legate de activitate, pentru creșterea coeziunii în cadrul companiei.

Oferim:

 • Salariu motivant
 • Tichete de masă
 • Un mediu de lucru plăcut
 • Posibilitatea de dezvoltare personală și de instruire.                           

 

Persoanele interesate pot transmite un CV la adresa: cariere@cmipb.ro, până la data de 31.12.2023.

 Vor fi contactați doar candidații care îndeplinesc condițiile solicitate.

 

Anunț recrutare Inginer

Compania Municipală Iluminat Public București SRL, recrutează 3 Ingineri, pe perioadă nedeterminată.

 

CERINȚE PROFESIONALE:

 • studii superioare tehnice (Universitatea Politehnică București Facultatea de Inginerie Electrică/Facultatea de Energetică/Facultatea de Electonică, Telecomunicații și Tehnologia Informației; Universitatea Tehnică de Construcții București-Facultatea de Inginerie a Instalațiilor, sau similare);
 • cunoștințe aprofundate în domeniul rețelelor electrice de joasă tensiune;
 • disponibilitate privind deplasarea în Municipiul București în vederea coordonării și verificării lucrărilor CMIPB;
 •  participarea la măsurători necesare elaborării proiectelor de extindere ale sistemului de iluminat public;
 • cunoștințe avansate de operare PC (Word, Excel, Outlook);
 • utilizarea facilă a unor programe de proiectare asistată de calculator (ex. AutoCAD) și de programe care permit simularea iluminării unor zone/vizualizarea rezultatelor (ex. DIALux), constituie un avantaj;
 • cunoașterea unei limbi de circulație internațională la nivel conversational;
 • experiență minim 3 ani  în domeniul rețelelor electrice de joasă tensiune.

 

Despre noi:

 

            Compania Municipală Iluminat Public București SRL a fost înființată cu scopul de a asigura serviciul de iluminat public în Municipiul București.

Politica societății în domeniul resurselor umane vizează asigurarea personalului necesar în corelare cu obiectivele de dezvoltare ale companiei, anticiparea eventualelor fluctuații de deficit sau surplus de personal, principalele direcții de acțiune fiind: atragerea și menținerea personalului calificat cu aptitudinile, cunoștințele de specialitate și competențele necesare; dezvoltarea unor echipe bine pregătite și flexibile, capabile de a se adapta la un mediu dinamic, în continuă schimbare; promovarea discuțiilor constructive și a schimbului de cunoștințe și informații legate de activitate, pentru creșterea coeziunii în cadrul companiei.

 

Oferim:

 • Salariu motivant
 • Tichete de masă
 • Un mediu de lucru plăcut
 • Posibilitatea de dezvoltare personală și de instruire.

Persoanele interesate pot transmite un CV la adresa: cariere@cmipb.ro, până la data de 31.12.2023.

 Vor fi contactați doar candidații care îndeplinesc condițiile solicitate.

 

 

ANUNȚ ANGAJARE: POST CONSILIER

Compania Municipală Iluminat Public București SRL recrutează Consilier

CERINȚE PROFESIONALE

 • studii juridice/științe politice/administrație publică/economice;
 • minim 3 ani de experiență relevantă în activități de consiliere a conducătorilor de Companii Naționale sau la care o unitate administrativ teritorială este acționar unic sau majoritar / instituții / autorități publice;
 • cunoștințe temeince despre relația administrația publică-companii la care statul sau o unitate adminstrativ teritorială este acționar unic / majoritar;
 • abilități de comunicare și de negociere, spirit de echipă, flexibilitate, eficiență și responsabilitate;
 • operare computer – cunoștințe avansate de Microsoft Word;
 • cunoașterea limbii engleze – nivel avansat;
 • permis conducere catgoria B.

 

RESPONSABILITĂŢI

 • Întocmește analize, în domeniile de activitate repartizate de către Directorul general, și puncte de vedere, referate sau note cu propuneri de măsuri, acțiuni, soluții și/sau recomandări care să faciliteze luarea unor decizii corespunzătoare;
 • Participă la întâlniri pe teme de specialitate cu specialiști din societate și/sau din afara acesteia;
 • Participă, din dispoziția Directorului general sau directorilor împuterniciți de acesta, în comisiile de analiză asupra unor evenimente deosebite sau activități din cadrul entităților organizatorice responsabile de activități ale societății;
 • Acordă, la solicitare, consultanță de specialitate entităților organizatorice responsabile de activități din societate;
 • Monitorizează reactualizările preconizate în legislație, normele și reglementările emise de Primăria Municipiului București în domeniul iluminatului public;
 • Planifică implementarea noilor reglementări emise de Primăria Municipiului București și evaluează potențialul impact al acestora asupra societății;
 • Ține legătura cu asociațiile profesionale din domeniu, în vederea studierii, analizării și propunerii de modificări ale actelor cu putere de lege ce urmează a fi elaborate/adoptate în domeniul de activitate al societății sau care ar putea avea legătura cu acesta;

 

Despre noi

            Compania Municipală Iluminat Public București SRL a fost înființată cu scopul de a asigura serviciul de iluminat public în Municipiul București.

Politica societății în domeniul resurselor umane vizează asigurarea personalului necesar în corelare cu obiectivele de dezvoltare ale companiei, anticiparea eventualelor fluctuații de deficit sau surplus de personal, principalele direcții de acțiune fiind: atragerea și menținerea personalului calificat cu aptitudinile, cunoștințele de specialitate și competențele necesare; dezvoltarea unor echipe bine pregătite și flexibile, capabile de a se adapta la un mediu dinamic, în continuă schimbare; promovarea discuțiilor constructive și a schimbului de cunoștințe și informații legate de activitate, pentru creșterea coeziunii în cadrul companiei.

Persoanele interesate pot transmite un CV la adresa: cariere@cmipb.ro, până la data de 15.05.2023.

 Vor fi contactați doar candidații care îndeplinesc condițiile solicitate.

Oferim:

 • Salariu motivant
 • Tichete de masă
 • Un mediu de lucru plăcut
 • Posibilitatea de dezvoltare personală și de instruire.

Compania Municipală Iluminat Public București SRL angajează electrician

 

Cerințe:

*Cunoștințe de fizică - electricitate

*Cunoștințe de mecanică specifice activităților *Cunoștințe de tehnologie a realizării instalațiilor electrice

*Cunoașterea echipamentelor și a aparatelor utilizate în procesul muncii

*Cunoașterea modului de utilizare a acestora

Minimum un an experiență în activitatea de electrician

Obiective:

Instalarea, întreținerea, testarea și repararea sistemelor electrice

*Cunoașterea, respectarea și aplicarea legislației naționale, a normelor și normativelor specifice activității de securitate a muncii

Despre noi:

Compania Municipală Iluminat Public București SRL a fost înființată cu scopul de a asigura serviciul de iluminat public în Municipiul București.

Politica societății în domeniul resurselor umane vizează asigurarea personalului necesar în corelare cu obiectivele de dezvoltare ale companiei, anticiparea eventualelor fluctuații de deficit sau surplus de personal, principalele direcții de acține fiind: atragerea și menținerea personalului calificat cu aptitudinile, cunoștințele de specialitate și competențele necesare; dezvoltarea unor echipe bine pregătite și flexibile, capabile de a se adapta la un mediu dinamic, în continuă schimbare; promovarea discutilor constructive și a schimbului de cunoștințe și informații legate de activitate, pentru creșterea coeziunii în cadrul companiei.

Persoanele interesate pot transmite un CV la adresa: cariere@cmipb.ro, până la data de 11.05.2023. Vor fi contactați doar candidații care indeplinesc condiițiile solicitate.

Oferim: Salariu motivant

Tichete de masă

Un mediu de lucru plăcut

Posibilitatea de dezvoltare personală și de instruire.

Anunț recrutare Dispecer

Compania Municipală Iluminat Public București SRL recrutează Dispecer call center, pe perioada determinata de un an.

Acesta va fi responsabil pentru preluarea sesizărilor online sau telefonic de la petenți și înregistrarea lor în baza de date.

CERINȚE PROFESIONALE

 • Experiență în cadrul unei echipe de call-center de minimum 1 an;
 • Utilizarea pachetului MS Office – cel puțin nivel mediu;
 • Abilități reale de utilizare a paginilor de internet, hărți, etc.;
 • Excelente abilități de comunicare;
 • Autocontrol și rezistență la stres;
 • Abilități organizatorice și de lucru în echipă;
 • Empatie și spirit autodidact;
 • Dorință de dezvoltare profesională;

RESPONSABILITĂŢI

Obiective:

 • Preluarea cu celeritate a reclamațiilor cetățenilor;
 • Rezolvarea, cu promptitudine, a solicitărilor;
 • Informarea cetățenilor cu privire la statusul reclamațiilor;

Atribuții:

 • Preluarea telefonică și înregistrarea incidentelor semnalate, precum și a altor probleme legate de activitățile în care societatea are implicații directe;
 • Asigurarea comunicării între departamentele interne, atunci când este cazul;
 • Transmiterea operativă a reclamaţiilor către compartimentele tehnice abilitate cu rezolvarea lor;
 • Evidența, clasarea și arhivarea tuturor problemelor semnalate;
 • Utilizarea cu responsabilitate, și doar în interes de serviciu, a aparaturii și mijloacelor tehnice din dotare;
 • Respectarea circuitului informației și a procedurilor de lucru.

Despre noi

            Compania Municipală Iluminat Public București SRL a fost înființată cu scopul de a asigura serviciul de iluminat public în Municipiul București.

Politica societății în domeniul resurselor umane vizează asigurarea personalului necesar în corelare cu obiectivele de dezvoltare ale companiei, anticiparea eventualelor fluctuații de deficit sau surplus de personal, principalele direcții de acțiune fiind: atragerea și menținerea personalului calificat cu aptitudinile, cunoștințele de specialitate și competențele necesare; dezvoltarea unor echipe bine pregătite și flexibile, capabile de a se adapta la un mediu dinamic, în continuă schimbare; promovarea discuțiilor constructive și a schimbului de cunoștințe și informații legate de activitate, pentru creșterea coeziunii în cadrul companiei.

 

Oferim:

 • Salariu motivant
 • Tichete de masă
 • Un mediu de lucru plăcut
 • Posibilitatea de dezvoltare personală și de instruire.

Persoanele interesate pot transmite un CV la adresa: cariere@cmipb.ro, până la data de 13.02.2023.

 Vor fi contactați doar candidații care îndeplinesc condițiile solicitate.

 

Anunț recrutare Inginer

 

Compania Municipală Iluminat Public București SRL recrutează Inginer.

CERINȚE PROFESIONALE

 

 • studii superioare tehnice (Universitatea Politehnică București Facultatea de Inginerie Electrică/Facultatea de Energetică/Facultatea de Electonică, Telecomunicații și Tehnologia Informației; Universitatea Tehnică de Construcții București-Facultatea de Inginerie a Instalațiilor, sau similare);
 • cunoștințe aprofundate în domeniul rețelelor electrice de joasă tensiune;
 • disponibilitate privind deplasarea în Municipiul București în vederea coordonării și verificării lucrărilor CMIPB;
 •  participarea la măsurători necesare elaborării proiectelor de extindere ale sistemului de iluminat public;
 • cunoștințe avansate de operare PC (Word, Excel, Outlook);
 • utilizarea facilă a unor programe de proiectare asistată de calculator (ex. AutoCAD) și de programe care permit simularea iluminării unor zone/vizualizarea rezultatelor (ex. DIALux), constituie un avantaj;
 • cunoașterea unei limbi de circulație internațională la nivel conversațional.

 

Despre noi

            Compania Municipală Iluminat Public București SRL a fost înființată cu scopul de a asigura serviciul de iluminat public în Municipiul București.

Politica societății în domeniul resurselor umane vizează asigurarea personalului necesar în corelare cu obiectivele de dezvoltare ale companiei, anticiparea eventualelor fluctuații de deficit sau surplus de personal, principalele direcții de acțiune fiind: atragerea și menținerea personalului calificat cu aptitudinile, cunoștințele de specialitate și competențele necesare; dezvoltarea unor echipe bine pregătite și flexibile, capabile de a se adapta la un mediu dinamic, în continuă schimbare; promovarea discuțiilor constructive și a schimbului de cunoștințe și informații legate de activitate, pentru creșterea coeziunii în cadrul companiei.

Persoanele interesate pot transmite un CV la adresa: cariere@cmipb.ro, până la data de 28.03.2023.

 Vor fi contactați doar candidații care îndeplinesc condițiile solicitate.

Oferim:

 • Salariu motivant
 • Tichete de masă
 • Un mediu de lucru plăcut
 • Posibilitatea de dezvoltare personală și de instruire.

 

Anunț recrutare Dispecer

Compania Municipală Iluminat Public București SRL recrutează Dispecer call center, pe perioada determinata de un an.

Acesta va fi responsabil pentru preluarea sesizărilor online sau telefonic de la petenți și înregistrarea lor în baza de date.

CERINȚE PROFESIONALE

 • Experiență în cadrul unei echipe de call-center de minimum 1 an;
 • Utilizarea pachetului MS Office – cel puțin nivel mediu;
 • Abilități reale de utilizare a paginilor de internet, hărți, etc.;
 • Excelente abilități de comunicare;
 • Autocontrol și rezistență la stres;
 • Abilități organizatorice și de lucru în echipă;
 • Empatie și spirit autodidact;
 • Dorință de dezvoltare profesională;

RESPONSABILITĂŢI

Obiective:

 • Preluarea cu celeritate a reclamațiilor cetățenilor;
 • Rezolvarea, cu promptitudine, a solicitărilor;
 • Informarea cetățenilor cu privire la statusul reclamațiilor;

Atribuții:

 • Preluarea telefonică și înregistrarea incidentelor semnalate, precum și a altor probleme legate de activitățile în care societatea are implicații directe;
 • Asigurarea comunicării între departamentele interne, atunci când este cazul;
 • Transmiterea operativă a reclamaţiilor către compartimentele tehnice abilitate cu rezolvarea lor;
 • Evidența, clasarea și arhivarea tuturor problemelor semnalate;
 • Utilizarea cu responsabilitate, și doar în interes de serviciu, a aparaturii și mijloacelor tehnice din dotare;
 • Respectarea circuitului informației și a procedurilor de lucru.

Despre noi

            Compania Municipală Iluminat Public București SRL a fost înființată cu scopul de a asigura serviciul de iluminat public în Municipiul București.

Politica societății în domeniul resurselor umane vizează asigurarea personalului necesar în corelare cu obiectivele de dezvoltare ale companiei, anticiparea eventualelor fluctuații de deficit sau surplus de personal, principalele direcții de acțiune fiind: atragerea și menținerea personalului calificat cu aptitudinile, cunoștințele de specialitate și competențele necesare; dezvoltarea unor echipe bine pregătite și flexibile, capabile de a se adapta la un mediu dinamic, în continuă schimbare; promovarea discuțiilor constructive și a schimbului de cunoștințe și informații legate de activitate, pentru creșterea coeziunii în cadrul companiei.

 

Oferim:

 • Salariu motivant
 • Tichete de masă
 • Un mediu de lucru plăcut
 • Posibilitatea de dezvoltare personală și de instruire.

Persoanele interesate pot transmite un CV la adresa: cariere@cmipb.ro, până la data de 13.02.2023.

 Vor fi contactați doar candidații care îndeplinesc condițiile solicitate.

 

Compania Municipală Iluminat Public București SRL angajează electrician

Cerințe:

 • Cunoștințe de fizică – electricitate
 • Cunoştinţe de mecanică specifice activitătii
 • Cunoştinţe de tehnologie a realizării instalațiilor electrice
 • Cunoaşterea echipamentelor şi a aparatelor utilizate în procesul muncii
 • Cunoaşterea modului de utilizare a acestora
 • Minimum un an experiență în activitatea de electrician
 • Responsabilitate, corectitudine, conștiinciozitate, confidențialitate
 • Răbdare, calm, meticulozitate
 • Capacitate de a lucra cu oamenii
 • Rezistență la stres
 • Spirit de inițiativă
 • Echilibru emoțional

Obiective:

 • Instalarea, întreținerea, testarea și repararea sistemelor electrice
 • Cunoașterea, respectarea şi aplicarea legislaţiei naţionale, a normele şi normativelor specifice activităţii de securitate a muncii
 • Obligaţia de a-și desfăşura activitatea fără a expune la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât persoana proprie, cât şi pe celelalte persoane participante la procesul de muncă
 • Preocuparea permanentă pentru menținerea în stare de funcționare a sculelor, uneltelor, aparatelor de măsura și control, a autovehiculelor puse la dispoziție pentru deplasarea la punctele de lucru, precum și a echipamentului de lucru și a celui individual de protecția muncii
 • Îmbunătățirea permanentă a pregătirii profesionale

 

Despre noi:

            Compania Municipală Iluminat Public București SRL a fost înființată cu scopul de a asigura serviciul de iluminat public în Municipiul București.

Politica societății în domeniul resurselor umane vizează asigurarea personalului necesar în corelare cu obiectivele de dezvoltare ale companiei, anticiparea eventualelor fluctuații de deficit sau surplus de personal, principalele direcții de acțiune fiind: atragerea și menținerea personalului calificat cu aptitudinile, cunoștințele de specialitate și competențele necesare; dezvoltarea unor echipe bine pregătite și flexibile, capabile de a se adapta la un mediu dinamic, în continuă schimbare; promovarea discuțiilor constructive și a schimbului de cunoștințe și informații legate de activitate, pentru creșterea coeziunii în cadrul companiei.

Persoanele interesate pot transmite un CV la adresa: cariere@cmipb.ro, până la data de 20.02.2023.

 Vor fi contactați doar candidații care îndeplinesc condițiile solicitate.

Oferim:

 • Salariu motivant
 • Tichete de masă
 • Un mediu de lucru plăcut
 • Posibilitatea de dezvoltare personală și de instruire.

 

CMIPB angajează: Șofer manevrant platformă ridicătoare cu braț

 

Căutam:

Șofer profesionist cu experiență în conducerea autovehiculelor platforme ridicătoare și transportul materialelor cu autoutilitare care nu depășec 3,5 tone.

Aptitudini:

 • fără evenimente rutiere;
 • serios;
 • punctual;
 • cunoștințe mecanice;
 • experiență 5 ani.

 

 Descrierea Jobului:

Deplasarea autovehicolului, platforma ridicatoare, la locul destinat, calarea autovehicolului pe pozitia de lucru si dirijarea electricianului din nacela.

 

Oraș de lucru: Bucuresti.

 

Nivel Studii: Medii

 

Tip job: Full time

 

Permis conducere: B

 

Oferim:

 • Salariu motivant;
 • Tichete de masă;
 • Un mediu de lucru plăcut;
 • Posibilitatea de dezvoltare personală și de instruire.

 

Despre noi:

               Compania Municipală Iluminat Public București SRL a fost înființată cu scopul de a asigura serviciul de iluminat public în Municipiul București.

 

Politica societății în domeniul resurselor umane vizează asigurarea personalului necesar în corelare cu obiectivele de dezvoltare ale companiei, anticiparea eventualelor fluctuații de deficit sau surplus de personal, principalele direcții de acțiune fiind: atragerea și menținerea personalului calificat cu aptitudinile, cunoștințele de specialitate și competențele necesare; dezvoltarea unor echipe bine pregătite și flexibile, capabile de a se adapta la un mediu dinamic, în continuă schimbare; promovarea discuțiilor constructive și a schimbului de cunoștințe și informații legate de activitate, pentru creșterea coeziunii în cadrul companiei.

Persoanele interesate pot transmite un CV la adresa: cariere@cmipb.ro, până la data de 20.02.2023.

 

ANUNȚ ANGAJARE: SECRETARĂ

Compania Municipală Iluminat Public București S.R.L. angajează secretară

Cerințe profesionale:

 • Utilizarea pachetului MS Office (în special Word, Excel și Outlook) – cel puțin nivel mediu;
 • Minimum un an experiență în activitatea de secretariat sau posturi cu atribuții similare;
 • Excelente abilități de comunicare;
 • Ușurință, claritate și coerență în exprimare scrisă și verbală;
 • Capacitate de a lucra cu oamenii;
 • Rigurozitate in respectarea cu acuratețe a procedurilor, sarcinilor și a termenelor limită;
 • Studiile superioare finalizate reprezintă un avantaj;
 • Rezistență la stres;
 • Spirit de inițiativă;
 • Echilibru emoțional;

Obiective:

 • Adoptarea unui comportament în măsură să promoveze imaginea și interesele companiei;
 • Asigurarea unui flux al documentelor și informațiilor cât mai coerent;
 • Păstrarea confidențialității informațiilor și a documentelor legată de companie;
 • Utilizarea resurselor existente exclusiv în interesul companiei;
 • Respectarea prevederilor normativelor interne și a procedurilor de lucru;
 • Îmbunătățirea permanentă a pregătirii profesionale;

Responsabilități:

 • Organizarea evidenței şi înregistrarea corespondenţei societății transmisă/primită în/din exteriorul acesteia, asigurând înregistrarea documentele în sistemul de evidenţă stabilit;
 • Expedierea corespondenței în afara societății, prin poștă sau direct prin curier;
 • Distribuirea corespondenței către compartimentele din cadrul unităţii.
 • Preda corespondența către directorul general (înlocuitorului acestuia când directorul general lipsește) și, după repartizare se preda către entitățile organizatorice către care corespondența a fost repartizată prin rezoluție;
 • Asigură transmiterea/primirea, înregistrarea şi distribuirea documentelor prin faxul/e-mailul societății;
 • Asigură prelucrarea, actualizarea și valorificarea operativă a datelor prin sistemul informatic de secretariat;
 • Execută fotocopierea documentelor, la solicitarea directorului general, a directorilor generali adjuncți;
 • Redactează în termen lucrările care i-au fost repartizate spre soluționare în vederea comunicării răspunsului;
 • Verifică forma grafică a documentelor adresate conducerii societății;
 • Recepționează apelurile telefonice, comunică transmiterea mesajelor primite;
 • Asigura confidențialitatea lucrărilor executate și a informaților gestionate;
 • Asigură, utilizează şi păstrează corespunzător ștampilele directorului general;
 • Organizează și desfășoară activități de protocol intern la nivelul conducerii societății;
 • Organizează, împreună cu Compartimentul comunicare cu presa/publicul, primirea cetățenilor/personalului societății în audiență la conducerea societății și urmărește executarea dispozițiilor date cu aceste ocazii.
 • Organizarea agendei directorului general

Despre noi:

            Compania Municipală Iluminat Public București SRL a fost înființată cu scopul de a asigura serviciul de iluminat public în Municipiul București.

Politica societății în domeniul resurselor umane vizează asigurarea personalului necesar în corelare cu obiectivele de dezvoltare ale companiei, anticiparea eventualelor fluctuații de deficit sau surplus de personal, principalele direcții de acțiune fiind: atragerea și menținerea personalului calificat cu aptitudinile, cunoștințele de specialitate și competențele necesare; dezvoltarea unor echipe bine pregătite și flexibile, capabile de a se adapta la un mediu dinamic, în continuă schimbare; promovarea discuțiilor constructive și a schimbului de cunoștințe și informații legate de activitate, pentru creșterea coeziunii în cadrul companiei.

Persoanele interesate pot transmite un CV la adresa: cariere@cmipb.ro, până la data de 18.01.2023.

 Vor fi contactați doar candidații care îndeplinesc condițiile solicitate.

Oferim:

 • Salariu motivant
 • Tichete de masă
 • Un mediu de lucru plăcut
 • Posibilitatea de dezvoltare personală și de instruire.

 

 

Anunț recrutare Consilier Tehnic

 

Compania Municipală Iluminat Public București SRL recrutează Consilier Tehnic.

CERINȚE PROFESIONALE

 • studii superioare;
 • minim 3 ani de experiență relevantă în domeniul tehnic;
 • abilități de comunicare și de negociere, spirit de echipă, flexibilitate, eficiență și responsabilitate;
 • dorința de continuă perfecționare;
 • operare computer – cunoștințe avansate de Microsoft Word, Excel;
 • cunoașterea limbii engleze - este preferabil, dar nu constituie o cerință obligatorie

RESPONSABILITĂŢI

 1. Întocmește analize, în domeniile de activitate repartizate de către Directorul general, și puncte de vedere, referate sau note cu propuneri de măsuri, acțiuni, soluții și/sau recomandări care să faciliteze luarea unor decizii corespunzătoare;
 2. Participă la întâlniri pe teme de specialitate cu specialiști din societate și/sau din afara acesteia;
 3. Participă, ca împuterniciți ai Directorului general, la reuniuni tehnico-științifice, simpozioane, expoziții și târguri, pentru a exprima punctul de vedere al societății sau a se documenta în domenii de interes pentru societate;
 4. Participă, din dispoziția Directorului general sau directorilor împuterniciți de acesta, în comisiile de analiză asupra unor evenimente deosebite sau activități din cadrul entităților organizatorice responsabile de activități ale societății;
 5. Acordă, la solicitare, consultanță de specialitate entităților organizatorice responsabile de activități din societate;
 6. Asigură consilierea conducerii societății cu privire la conformitatea cu legislația în domeniul de activitate al societății, precum și consilierea asupra noilor produse, servicii din punct de vedere al conformității;
 7. Monitorizează reactualizările preconizate în legislație, normele și reglementările emise de Primăria Municipiului București;
 8. Planifică implementarea noilor reglementări emise de Primăria Municipiului București și evaluează potențialul impact al acestora asupra societății;
 9. Ține legătura cu asociațiile profesionale din domeniu, în vederea studierii, analizării și propunerii de modificări ale actelor cu putere de lege ce urmează a fi elaborate/adoptate în domeniul de activitate al societății sau care ar putea avea legătura cu acesta;
 10. Identifică, analizează, evaluează, monitorizează și raportează riscurile existente sau nou apărute (generate de factori interni și externi) care au sau care ar putea avea un impact negativ asupra activității și/sau asupra rezultatelor financiare ale societății;

 

Despre noi

            Compania Municipală Iluminat Public București SRL a fost înființată cu scopul de a asigura serviciul de iluminat public în Municipiul București.

Politica societății în domeniul resurselor umane vizează asigurarea personalului necesar în corelare cu obiectivele de dezvoltare ale companiei, anticiparea eventualelor fluctuații de deficit sau surplus de personal, principalele direcții de acțiune fiind: atragerea și menținerea personalului calificat cu aptitudinile, cunoștințele de specialitate și competențele necesare; dezvoltarea unor echipe bine pregătite și flexibile, capabile de a se adapta la un mediu dinamic, în continuă schimbare; promovarea discuțiilor constructive și a schimbului de cunoștințe și informații legate de activitate, pentru creșterea coeziunii în cadrul companiei.

Persoanele interesate pot transmite un CV la adresa: cariere@cmipb.ro, până la data de 30.07.2022.

 Vor fi contactați doar candidații care îndeplinesc condițiile solicitate.

Oferim:

 • Salariu motivant
 • Tichete de masă
 • Un mediu de lucru plăcut
 • Posibilitatea de dezvoltare personală și de instruire.

 

Compania Municipală Iluminat Public București SRL recrutează Economist Management

CERINȚE PROFESIONALE

 • studii superioare;
 • minim 3 ani de experiență relevantă în domeniul economic;
 • abilități de comunicare și de negociere, spirit de echipă, flexibilitate, eficiență și responsabilitate;
 • dorința de continuă perfecționare;
 • operare computer – cunoștințe avansate de Microsoft Word;
 • cunoașterea limbii engleze - este preferabil, dar nu constituie o cerință obligatorie

RESPONSABILITĂŢI

 • Cercetarea pieței pentru obținerea de informații referitoare la piața prezentă și potențială în domeniul de activitate al societății, în vederea identificării partenerilor potențiali;
 • Urmărirea evoluției pieței specifice de servicii și lucrări, în vederea adaptării portofoliului de servicii și lucrări la cerințele pieței;
 • Coordonează activitatea de ofertare la procedurile de achiziţie la care societatea participă ca ofertant;
 • Analizează cererile de ofertă din punct de vedere tehnic, economic și comercial;
 • Colaborează cu Direcția Comercială și Centrul București în vederea obţinerii celor mai bune prețuri de servicii, materiale si echipamente pentru a le introduce în deviz și construiește o baza de date pe care o actualizează permanent;
 • Încadrează articolele de deviz şi cantităţile acestora în programe specializate, unde este cazul;
 • Întocmeşte oferta tehnică şi financiară pe baza costurilor evaluate, în conformitate cu cerinţele documentaţiei de participare la procedura de achiziţie:
 • În baza costurilor estimate întocmeste planul de proiect;
 • Elaborează situaţii de lucrări spre decontare pentru proiectele în derulare;
 • Verifică şi întocmeşte liste/cantităţi de lucrări;
 • Stabilește lista de materiale necesare și solicită oferte de preţ;
 • Întocmește rapoarte de lucru cerute de conducerea societăţii;
 • Elaborează şi fundamentează proiectele privind aprobarea finanțării şi a valorii totale a proiectelor propuse şi inițiate de societate, conform prevederilor legale în vigoare, utilizând strategiile managementului de proiect;
 • Asigură eficientizarea proceselor de implementare a proiectelor, urmărind realizarea indicatorilor proiectului, derularea procesului financiar, asigurarea conformităţii, controlul documentaţiei proiectelor şi păstrarea acestora, procesul cererilor de plată, auditul proiectelor şi activităţile de control specifice;
 • Colaborează cu Direcția Comercială pentru organizarea procedurilor privind atribuirea contractelor de servicii, lucrări şi bunuri achiziţionate pentru componentele şi subcomponentele cuprinse în activităţile proiectelor aflate în implementare;
 • Primirea, înregistrarea şi gestionarea documentelor predate în vederea întocmirii contractelor de achiziţie si/sau actelor adiţionale având ca obiect executarea de lucrări/prestarea se servicii, altele decât serviciul de mentenanţă a SIP. Primirea documentelor se face numai după verificarea atât din punct de vedere al integralităţii şi cât şi al conţinutului acestora;
 • În urma colaborării cu serviciile implicate, asigură urmărirea constituirii garanţiei de bună execuţie aferente contractelor încheiate şi asigură eliberarea garanţiei de bună execuţie în conformitate cu clauzele contractuale;
 • Asigură urmărirea poliţelor de asigurare ce se vor încheia în conformitate cu prevederile contractuale;
 • Asigură asistenţa de specialitate în activitatea privind achiziţiile şi atragerea de fonduri efectuată sub incidenţa proiectelor implementate, cât şi în activitatea de efectuare a plăţilor şi a întocmirii raportărilor financiare efectuate;
 • Asigură păstrarea evidenţei financiare consolidate, în conformitate cu practicile financiare internaţionale acceptate şi legislaţia românească în vigoare;
 • Asigură utilizarea unor metodologii de management de proiect adecvate fiecărei categorii de proiecte care se derulează;
 • Elaborează planul de achiziţii aferent activităţilor cuprinse în proiectele elaborate, plan ce va fi integrat în planul de achiziţii anual al societății;
 • Elaborează bugetul de venituri şi cheltuieli aferent proiectelor propuse după procedura operațională aplicabilă, respectându-se legislația în vigoare;

Despre noi

            Compania Municipală Iluminat Public București SRL a fost înființată cu scopul de a asigura serviciul de iluminat public în Municipiul București.

Politica societății în domeniul resurselor umane vizează asigurarea personalului necesar în corelare cu obiectivele de dezvoltare ale companiei, anticiparea eventualelor fluctuații de deficit sau surplus de personal, principalele direcții de acțiune fiind: atragerea și menținerea personalului calificat cu aptitudinile, cunoștințele de specialitate și competențele necesare; dezvoltarea unor echipe bine pregătite și flexibile, capabile de a se adapta la un mediu dinamic, în continuă schimbare; promovarea discuțiilor constructive și a schimbului de cunoștințe și informații legate de activitate, pentru creșterea coeziunii în cadrul companiei.

Persoanele interesate pot transmite un CV la adresa: cariere@cmipb.ro, până la data de 30.07.2022.

 Vor fi contactați doar candidații care îndeplinesc condițiile solicitate.

Oferim:

 • Salariu motivant
 • Tichete de masă
 • Un mediu de lucru plăcut
 • Posibilitatea de dezvoltare personală și de instruire.

 

Compania Municipală Iluminat Public București SRL recrutează Consilier Economic

CERINȚE PROFESIONALE:

 • studii superioare;
 • minim 3 ani de experiență relevantă în domeniul economic;
 • abilități de comunicare și de negociere, spirit de echipă, flexibilitate, eficiență și responsabilitate;
 • dorința de continuă perfecționare;
 • operare computer – cunoștințe avansate de Microsoft Word;
 • cunoașterea limbii engleze - este preferabil, dar nu constituie o cerință obligatorie

RESPONSABILITĂŢI

 • Întocmește analize, în domeniile de activitate repartizate de către Directorul general, și puncte de vedere, referate sau note cu propuneri de măsuri, acțiuni, soluții și/sau recomandări care să faciliteze luarea unor decizii corespunzătoare;
 • Participă la întâlniri pe teme de specialitate cu specialiști din societate și/sau din afara acesteia;
 • Participă, din dispoziția Directorului general sau directorilor împuterniciți de acesta, în comisiile de analiză asupra unor evenimente deosebite sau activități din cadrul entităților organizatorice responsabile de activități ale societății;
 • Acordă, la solicitare, consultanță de specialitate entităților organizatorice responsabile de activități din societate;
 • Asigură consilierea conducerii societății cu privire la conformitatea cu legislația în domeniul de activitate al societății, precum și consilierea asupra noilor produse, servicii din punct de vedere al conformității;
 • Monitorizează reactualizările preconizate în legislație, normele și reglementările emise de Primăria Municipiului București;
 • Planifică implementarea noilor reglementări emise de Primăria Municipiului București și evaluează potențialul impact al acestora asupra societății;
 • Ține legătura cu asociațiile profesionale din domeniu, în vederea studierii, analizării și propunerii de modificări ale actelor cu putere de lege ce urmează a fi elaborate/adoptate în domeniul de activitate al societății sau care ar putea avea legătura cu acesta;
 • Identifică, analizează, evaluează, monitorizează și raportează riscurile existente sau nou apărute (generate de factori interni și externi) care au sau care ar putea avea un impact negativ asupra activității și/sau asupra rezultatelor financiare ale societății;

 

Despre noi

            Compania Municipală Iluminat Public București SRL a fost înființată cu scopul de a asigura serviciul de iluminat public în Municipiul București.

Politica societății în domeniul resurselor umane vizează asigurarea personalului necesar în corelare cu obiectivele de dezvoltare ale companiei, anticiparea eventualelor fluctuații de deficit sau surplus de personal, principalele direcții de acțiune fiind: atragerea și menținerea personalului calificat cu aptitudinile, cunoștințele de specialitate și competențele necesare; dezvoltarea unor echipe bine pregătite și flexibile, capabile de a se adapta la un mediu dinamic, în continuă schimbare; promovarea discuțiilor constructive și a schimbului de cunoștințe și informații legate de activitate, pentru creșterea coeziunii în cadrul companiei.

Persoanele interesate pot transmite un CV la adresa: cariere@cmipb.ro, până la data de 30.07.2022.

 Vor fi contactați doar candidații care îndeplinesc condițiile solicitate.

Oferim:

 • Salariu motivant
 • Tichete de masă
 • Un mediu de lucru plăcut
 • Posibilitatea de dezvoltare personală și de instruire.

 

ANUNȚ RECRUTARE șofer manevrant platformă ridicătoare cu braț:

CMIPB angajează șofer manevrant platformă ridicătoare cu braț

Cerințe:

 • Șofer profesionist cu experiență în conducerea autovehiculelor platforme ridicătoare, fără evenimente rutiere.
 • Punctualitate.
 • Flexibilitate.
 • Permis conducere B,C+E.

 

Obiective:

 • Deplasarea autovehicolului, platformă ridicătoare, la locul destinat, calarea autovehicolului pe poziția de lucru și dirijarea electricianului în nacelă.
 • Asigură securitatea documentelor aflate asupra sa și respectă normele legale privind disciplina în muncă.

 

Oferim:

 • Salariu motivant.
 • Tichete de masă.
 • Un mediu de lucru plăcut.

 

Persoanele interesate pot transmite un CV la adresa: cariere@cmipb.ro pana la data de 18.04.2022.

 Vor fi contactați doar candidații care îndeplinesc condițiile solicitate.

Persoanele selecționate vor fi contactate telefonic.

 

ANUNT RECRUTARE Referent

 

Cerințe:

 • Utilizarea pachetului MS Office (în special Word, Excel și Outlook) – cel puțin nivel mediu;
 • Excelente abilități de comunicare;
 • Capacitate de a lucra cu oamenii;
 • Studiile superioare finalizate.

 

Obiective:

 • Elaborează programul  de investiții și programul de reparații capitale;
 • Urmărește derularea contractelor de investiții și reparații capitale;
 • Coordonează actualizarea valorii devizelor generale ale obiectivelor de investiții noi și în
 • derulare, inclusiv aprobarea noilor valori;
 • Coordonează și urmărește obținerea avizelor și acordurilor legale necesare activității de investiții și reparații;
 • Coordonează activitatea de recepție produse, servicii și lucrări specifice activității de investiții si reparații;
 • Urmărește derularea programului de investiții și programului de reparații capitale aprobat.
 • Asigură securitatea documentelor aflate asupra sa și respectarea normelor legale privind disciplina în muncă.

 

Oferim:

 • Salariu motivant
 • Tichete de masă
 • Un mediu de lucru plăcut
 • Posibilitatea de dezvoltare personală și de instruire

 

Persoanele interesate pot transmite un CV la adresa: cariere@cmipb.ro pana la data de 18.04.2022.

 

 Vor fi contactați doar candidații care îndeplinesc condițiile solicitate.

Persoanele selecționate vor fi contactate telefonic.

 

 

Compania Municipală Iluminat Public București SRL angajează electrician

Cerințe:

 • Cunoștințe de fizică – electricitate
 • Cunoştinţe de mecanică specifice activitătii
 • Cunoştinţe de tehnologie a realizării instalațiilor electrice
 • Cunoaşterea echipamentelor şi a aparatelor utilizate în procesul muncii
 • Cunoaşterea modului de utilizare a acestora
 • Minimum un an experiență în activitatea de electrician
 • Responsabilitate, corectitudine, conștiinciozitate, confidențialitate
 • Răbdare, calm, meticulozitate
 • Capacitate de a lucra cu oamenii
 • Rezistență la stres
 • Spirit de inițiativă
 • Echilibru emoțional

Obiective:

 • Instalarea, întreținerea, testarea și repararea sistemelor electrice
 • Cunoașterea, respectarea şi aplicarea legislaţiei naţionale, a normele şi normativelor specifice activităţii de securitate a muncii
 • Obligaţia de a-și desfăşura activitatea fără a expune la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât persoana proprie, cât şi pe celelalte persoane participante la procesul de muncă
 • Preocuparea permanentă pentru menținerea în stare de funcționare a sculelor, uneltelor, aparatelor de măsura și control, a autovehiculelor puse la dispoziție pentru deplasarea la punctele de lucru, precum și a echipamentului de lucru și a celui individual de protecția muncii
 • Îmbunătățirea permanentă a pregătirii profesionale

Oferim:

 • Salariu motivant
 • Tichete de masă
 • Un mediu de lucru plăcut
 • Posibilitatea de dezvoltare personală și de instruire.

Despre noi:

            Compania Municipală Iluminat Public București SRL a fost înființată cu scopul de a asigura serviciul de iluminat public în Municipiul București.

Politica societății în domeniul resurselor umane vizează asigurarea personalului necesar în corelare cu obiectivele de dezvoltare ale companiei, anticiparea eventualelor fluctuații de deficit sau surplus de personal, principalele direcții de acțiune fiind: atragerea și menținerea personalului calificat cu aptitudinile, cunoștințele de specialitate și competențele necesare; dezvoltarea unor echipe bine pregătite și flexibile, capabile de a se adapta la un mediu dinamic, în continuă schimbare; promovarea discuțiilor constructive și a schimbului de cunoștințe și informații legate de activitate, pentru creșterea coeziunii în cadrul companiei.

Persoanele interesate pot transmite un CV la adresa: cariere@cmipb.ro, până la data de 15.04.2022.

 Vor fi contactați doar candidații care îndeplinesc condițiile solicitate.

 

ANUNŢ ORGANIZARE  PROBĂ DE EXAMINARE – POST ECONOMIST

 

Compania Municipală Iluminat Public București organizează probă de examinare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unui post de economist, în cadrul Serviciului Financiar-Contabilitate.

Pentru a participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

Condiţiile generale :

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

 1. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului vacant;

Condiţiile specifice:

 1. studii superioare economice, absolvite cu diplomă de licență sau master, după caz;
 2. minimum 3 ani vechime în specialitatea  studiilor,
 3. activitatea în cadrul unei companii naţionale sau societăţi cu capital integral/majoritar al statului sau al unei unităţi administrativ teritoriale constituie avantaj;
 4. abilități de comunicare;
 5. cunoștințe operare cu softuri specializate de contabilitate;
 6. cunoștințe operare PC: Microsoft Office (Word, Excel).

Proba de examinare va consta în:

-interviu.

 

Data limită până la care candidaţii vor depune CV-ul pentru analiză este: 25.09.2021.  CV-ul se va transmite prin e-mail, la adresa cariere@cmipb.ro .

Vor fi contactați numai candidații selectați în urma analizării CV-urilor.

 

 

Anunt recrutare Funcționar Administrativ

Compania Municipală Iluminat Public București SRL recrutează Functionar administrativ

CERINȚE PROFESIONALE

 • studii medii;
 • cunoștințe operare PC (Microsoft Office)
 • bun organizator, atent la detalii, capacitate de sinteză și analiză, rigoare;
 • rapiditate în luarea deciziilor;
 • atitudine corectă şi principială în relaţiile de serviciu;
 • capacitate de comunicare si de intelegere in procesul comunicarii;
 • persoană dinamică, proactivă și orientată către rezultate;
 • flexibilitate în abordarea situatiilor de lucru, capacitate de a lucra in echipa;
 • foarte bune abilități de organizare a timpului, eficienta la locul de munca;
 • rezistenta la stres si disponibilitate de a lucra peste programul normal de lucru; 
 • spirit de initiative;
 • atentie distributivă;
 • echilibru emotional.

RESPONSABILITĂŢI

Asigură și răspunde de activitatea de aprovizionare a societății cu bunuri/servicii/lucrări prin procedurile de achiziție directă simplă și achiziție directă, cu excepția celor care sunt în sarcina Centrului București;

Asigură și răspunde de activitatea de aprovizionare în baza necesarului de aprovizionat transmis de către entitățile din cadrul societății, în cazul achizițiilor directe, în condițiile celui mai bun raport „calitate-preț” prin efectuarea de studii de piață și analize de eficiență economică;

Asigură și răspunde de activitatea de gestionare a bunurilor în colaborare cu gestionarul, respectiv:

 • Asigură efectuarea recepției cantitative și calitative a bunurilor aprovizionate și repartizarea sau depozitarea în bune condiții a bunurilor primite,
 • Asigură conservarea, evidența și bunurilor care nu au fost repartizate,
 • Asigură pregătirea și eliberarea cu celeritate în consum a bunurilor,
 • Urmărește permanent evoluția stocurilor, ia măsuri de preîntâmpinare a formării de stocuri cu mișcare lentă și fără mișcare.

Gestionează și urmărește codurile CPV, astfel încât să poată fi determinată procedura de aplicat pentru achiziții, iar dacă valoarea estimată a achiziției depășește valorile maxime pentru procedura de achiziție directă, documentația se va transmite Serviciului Achiziții;

Derulează achizițiile directe prin intermediul SICAP, dacă este cazul;

Verifică realitatea valorii estimate a achiziţiei din referatul întocmit de entităţile organizatorice şi răspunde pentru realitatea valorii estimate;

Colaborează cu serviciile și compartimentele de specialitate pentru rezolvarea problemelor legate de necesarul de aprovizionare;

Prospectează piața internă și externă, direct sau prin intermediul altor entităţi organizatorice, pe bază de colaborare, pentru identificarea partenerilor potențiali în realizarea unor contracte pentru bunuri, servicii și lucrări din aria sa de competență;

Analizarea, compararea și selectarea a ofertelor primite;

Urmărește îndeplinirea condițiilor necesare pentru intrarea în vigoare a contractelor încheiate prin intermediul serviciului;

Asigură și răspunde de întocmirea bazei de date privind potențialii furnizori de bunuri, servicii și lucrări.

Propune încheierea, modificarea sau rezilierea, după caz, a contractelor comerciale și a comenzilor privind activitatea pe care o urmărește și coordonează.

Întocmește corespondența cu furnizorii în cazul achizițiilor ce se fac prin intermediul serviciului, inclusiv propunerea de contract;

Centralizează, întocmește și transmite raportările periodice privind aprovizionările efectuate;

Urmărește derularea acordurilor-cadru în conformitate cu clauzele acestora; propune măsuri de soluționare a neconformităților apărute pe parcursul derulării;

Întocmește documentația efectuării plăților parțiale și finale și de eliberare a garanției de bună execuție pentru acordurile cadru;

Colaborează cu Serviciul Juridic pentru acționarea în justiție a contractanților care nu respectă clauzele contractuale;

Întocmește instrucțiunile, procedurile și metodologiile privind domeniul său de activitate, și le avizează pe cele întocmite de alte compartimente, dar care se intersectează cu domeniul său de activitate.

                   

Despre noi

          Compania Municipală Iluminat Public București SRL a fost înființată cu scopul de a asigura serviciul de iluminat public în Municipiul București.

Politica societății în domeniul resurselor umane vizează asigurarea personalului necesar în corelare cu obiectivele de dezvoltare ale companiei, anticiparea eventualelor fluctuații de deficit sau surplus de personal, principalele direcții de acțiune fiind: atragerea și menținerea personalului calificat cu aptitudinile, cunoștințele de specialitate și competențele necesare; dezvoltarea unor echipe bine pregătite și flexibile, capabile de a se adapta la un mediu dinamic, în continuă schimbare; promovarea discuțiilor constructive și a schimbului de cunoștințe și informații legate de activitate, pentru creșterea coeziunii în cadrul companiei.

 Persoanele interesate pot transmite un CV la adresa: cariere@cmipb.ro, până la data de 30.08.2021.

 

Anunț recrutare Șef Serviciu Achiziții

Compania Municipală Iluminat Public București SRL recrutează Șef Serviciu Achiziții.

CERINȚE PROFESIONALE

 • studii superioare;
 • minim 3 ani de experiență relevantă în domeniul achizițiilor publice;
 • abilități de comunicare și de negociere, spirit de echipă, flexibilitate, eficiență și responsabilitate;
 • capacitatea de analiză, sinteză și identificare a unor soluții;
 • dorința de continuă perfecționare;
 • operare computer – cunoștințe avansate de Microsoft Word;
 • cunoașterea limbii engleze - este preferabil, dar nu constituie o cerință obligatorie

Despre noi

            Compania Municipală Iluminat Public București SRL a fost înființată cu scopul de a asigura serviciul de iluminat public în Municipiul București.

Politica societății în domeniul resurselor umane vizează asigurarea personalului necesar în corelare cu obiectivele de dezvoltare ale companiei, anticiparea eventualelor fluctuații de deficit sau surplus de personal, principalele direcții de acțiune fiind: atragerea și menținerea personalului calificat cu aptitudinile, cunoștințele de specialitate și competențele necesare; dezvoltarea unor echipe bine pregătite și flexibile, capabile de a se adapta la un mediu dinamic, în continuă schimbare; promovarea discuțiilor constructive și a schimbului de cunoștințe și informații legate de activitate, pentru creșterea coeziunii în cadrul companiei.

Oferim:

 • Salariu motivant
 • Tichete de masă
 • Un mediu de lucru plăcut
 • Posibilitatea de dezvoltare personală și de instruire.

Persoanele interesate pot transmite un CV la adresa: cariere@cmipb.ro, până la data de 24.08.2021.

 Vor fi contactați doar candidații care îndeplinesc condițiile solicitate.

Anunț recrutare Dispecer

Compania Municipală Iluminat Public București SRL recrutează Dispecer call center.

Acesta va fi responsabil pentru preluarea sesizărilor online sau telefonic de la petenți și înregistrarea lor în baza de date.

CERINȚE PROFESIONALE

 • Experiență în cadrul unei echipe de call-center de minimum 1 an;
 • Utilizarea pachetului MS Office – cel puțin nivel mediu;
 • Abilități reale de utilizare a paginilor de internet, hărți, etc.;
 • Excelente abilități de comunicare;
 • Autocontrol și rezistență la stres;
 • Abilități organizatorice și de lucru în echipă;
 • Empatie și spirit autodidact;
 • Dorință de dezvoltare profesională;

RESPONSABILITĂŢI

Obiective:

 • Preluarea cu celeritate a reclamațiilor cetățenilor;
 • Rezolvarea, cu promptitudine, a solicitărilor;
 • Informarea cetățenilor cu privire la statusul reclamațiilor;

Atribuții:

 • Preluarea telefonică și înregistrarea incidentelor semnalate, precum și a altor probleme legate de activitățile în care societatea are implicații directe;
 • Asigurarea comunicării între departamentele interne, atunci când este cazul;
 • Transmiterea operativă a reclamaţiilor către compartimentele tehnice abilitate cu rezolvarea lor;
 • Evidența, clasarea și arhivarea tuturor problemelor semnalate;
 • Utilizarea cu responsabilitate, și doar în interes de serviciu, a aparaturii și mijloacelor tehnice din dotare;
 • Respectarea circuitului informației și a procedurilor de lucru.

Despre noi

            Compania Municipală Iluminat Public București SRL a fost înființată cu scopul de a asigura serviciul de iluminat public în Municipiul București.

Politica societății în domeniul resurselor umane vizează asigurarea personalului necesar în corelare cu obiectivele de dezvoltare ale companiei, anticiparea eventualelor fluctuații de deficit sau surplus de personal, principalele direcții de acțiune fiind: atragerea și menținerea personalului calificat cu aptitudinile, cunoștințele de specialitate și competențele necesare; dezvoltarea unor echipe bine pregătite și flexibile, capabile de a se adapta la un mediu dinamic, în continuă schimbare; promovarea discuțiilor constructive și a schimbului de cunoștințe și informații legate de activitate, pentru creșterea coeziunii în cadrul companiei.

 

Oferim:

 • Salariu motivant
 • Tichete de masă
 • Un mediu de lucru plăcut
 • Posibilitatea de dezvoltare personală și de instruire.

Persoanele interesate pot transmite un CV la adresa: cariere@cmipb.ro, până la data de 22.08.2021.

 Vor fi contactați doar candidații care îndeplinesc condițiile solicitate.

 

Anunț recrutare Consilier Economic

Compania Municipală Iluminat Public București SRL recrutează Consilier Economic.

CERINȚE PROFESIONALE

 • studii superioare economice;
 • minim 3 ani de experiență relevantă în domeniul economic;
 • abilități de comunicare și de negociere, spirit de echipă, flexibilitate, eficiență și responsabilitate;
 • dorința de continuă perfecționare;
 • operare computer – cunoștințe avansate de Microsoft Word;
 • cunoașterea limbii engleze - este preferabil, dar nu constituie o cerință obligatorie

RESPONSABILITĂŢI

 • Întocmește analize, în domeniile de activitate repartizate de către Directorul general, și puncte de vedere, referate sau note cu propuneri de măsuri, acțiuni, soluții și/sau recomandări care să faciliteze luarea unor decizii corespunzătoare;
 • Participă la întâlniri pe teme de specialitate cu specialiști din societate și/sau din afara acesteia;
 • Acordă, la solicitare, consultanță de specialitate entităților organizatorice responsabile de activități economice din societate;
 • Asigură consilierea conducerii societății cu privire la conformitatea cu legislația în domeniul economic, fiscal, financiar-contabil,;

Despre noi

            Compania Municipală Iluminat Public București SRL a fost înființată cu scopul de a asigura serviciul de iluminat public în Municipiul București.

Politica societății în domeniul resurselor umane vizează asigurarea personalului necesar în corelare cu obiectivele de dezvoltare ale companiei, anticiparea eventualelor fluctuații de deficit sau surplus de personal, principalele direcții de acțiune fiind: atragerea și menținerea personalului calificat cu aptitudinile, cunoștințele de specialitate și competențele necesare; dezvoltarea unor echipe bine pregătite și flexibile, capabile de a se adapta la un mediu dinamic, în continuă schimbare; promovarea discuțiilor constructive și a schimbului de cunoștințe și informații legate de activitate, pentru creșterea coeziunii în cadrul companiei.

 

Oferim:

 • Salariu motivant
 • Tichete de masă
 • Un mediu de lucru plăcut
 • Posibilitatea de dezvoltare personală și de instruire.

Persoanele interesate pot transmite un CV la adresa: cariere@cmipb.ro, până la data de 22.08.2021.

 Vor fi contactați doar candidații care îndeplinesc condițiile solicitate.

 

Anunț recrutare Consilier Juridic, pe perioadă determinată de 1 an și 9 luni.

Compania Municipală Iluminat Public București SRL recrutează Consilier Juridic.

CERINȚE PROFESIONALE

 • studii superioare – licenția în științe juridice;
 • minim 3 ani de experiență relevantă în domeniul juridic;
 • abilități de comunicare și de negociere, spirit de echipă, flexibilitate, eficiență și responsabilitate;
 • dorința de continuă perfecționare;
 • operare computer – cunoștințe avansate de Microsoft Word;
 • cunoașterea limbii engleze - este preferabil, dar nu constituie o cerință obligatorie

RESPONSABILITĂŢI

 • Asigurarea asistenței de specialitate și a reprezentării juridice într-un mod uniform și unitar pe ansamblul societății.
 • Asigurarea consultanței și a reprezentării societății în fața instanțelor judecătorești, arbitrale și a altor organe de jurisdicție;
 • La solicitarea conducerii societăţii, promovează acţiuni judecătoreşti şi uzează de toate căile de atac conferite de lege, depunând toate diligenţele pentru câştigarea acestora;
 • Formulează întâmpinări şi cereri reconvenţionale, în cauzele în care societatea este pârât;
 • Are obligativitatea prezentării în instanţa în toate dosarele în care este angajată societatea;
 • Conduce evidenţa cauzelor, prin registrul de cauze şi condica de termene;
 • Răspunde solicitărilor instanţelor judecătoreşti de diferite grade, cu privire la comunicarea unor acte necesare în soluţionarea diferitelor litigii;
 • Analiza litigiilor la nivelul societății, a cauzelor care le generează, informarea conducerii societății și propunerea măsurilor corespunzătoare pentru înlăturarea și  prevenirea acestor cauze;
 • Întocmirea formelor necesare obținerii titlurilor executorii, comunicarea acestora la serviciul economic și financiar pentru punerea în executare.

Despre noi

            Compania Municipală Iluminat Public București SRL a fost înființată cu scopul de a asigura serviciul de iluminat public în Municipiul București.

Politica societății în domeniul resurselor umane vizează asigurarea personalului necesar în corelare cu obiectivele de dezvoltare ale companiei, anticiparea eventualelor fluctuații de deficit sau surplus de personal, principalele direcții de acțiune fiind: atragerea și menținerea personalului calificat cu aptitudinile, cunoștințele de specialitate și competențele necesare; dezvoltarea unor echipe bine pregătite și flexibile, capabile de a se adapta la un mediu dinamic, în continuă schimbare; promovarea discuțiilor constructive și a schimbului de cunoștințe și informații legate de activitate, pentru creșterea coeziunii în cadrul companiei.

Oferim:

 • Salariu motivant
 • Tichete de masă
 • Un mediu de lucru plăcut
 • Posibilitatea de dezvoltare personală și de instruire.

Persoanele interesate pot transmite un CV la adresa: cariere@cmipb.ro, până la data de 22.08.2021.

 Vor fi contactați doar candidații care îndeplinesc condițiile solicitate.

 

Compania Municipală Iluminat Public București SRL recrutează Specialist Resurse Umane

Cerinte profesionale:

 • Studii superioare finalizate
 • Cunostinte de legislatia muncii
 • Experienta in administrarea personalului de minimum 3 ani
 • Cunostinte operare PC: MS Office (Excel, Word, PowerPoint) – nivel mediu
 • Abilitati de organizare si planificare / prioritizare
 • Abilitati excelente de comunicare (scris, verbal), empatie, proactivitate, spirit de echipa
 • Manifesta discretie in privinta datelor si informatiilor pe care le detine si prelucreaza

Responsabilitati:

 • Elaborarea și, respectiv, reactualizarea procedurilor și instrucțiunilor cu caracter metodologic în domeniul resurselor umane;
 • Asigură existenţa fişelor de post pentru tot personalul societăţii;
 • Analizează proiectul fişelor de post în ceea ce priveşte structura, forma şi conţinutul acestora.
 • Monitorizează şi ţine evidenţa  personalului pe parcursul desfăşurării activităţii în cadrul societăţii, în care sens are următoarele atribuţii:
 • Întocmeşte actele adiţionale la contractul individual de muncă şi, după caz, deciziile interne pentru toate modificările ce intervin în executarea acestuia;
 • Eliberează, retrage, vizează sau casează, după caz, legitimaţiile de serviciu ale salariaţilor; ţine evidenţa acestor documente;
 • Ține evidenţa mobilităţii personalului (intrări/ieşiri pe cauze);
 • Întocmirea dosarelor de pensionare și urmărirea emiterii deciziilor de pensionare de către instituțiile abilitate, pentru personalul societății;
 • Analizează, soluționează și întocmește răspunsurile la adrese, reclamații și sesizări în domeniul resurselor umane;
 • Ține evidenţa deciziilor de sancţionare pentru fiecare salariat.
 • Eliberează adeverinţe, la cererea salariaţilor sau a foştilor salariaţi, cu privire la statutul de salariat al societăţii;
 • Întocmeşte raportări statistice cu privire la resursele umane şi asigură transmiterea acestora către Direcţia de Statistică;
 • Întocmeşte documentele necesare pentru cazurile de pensionare/şomaj/suspendare contract individual de muncă;
 • Organizează pregătirea profesională a salariaţilor în care sens are următoarele atribuţii :
 • Centralizează şi analizează propunerile de instruire şi formare profesională identificate de către şefii entităților organizatorice;
 • Întocmeşte anual Programul de instruire profesională, pe baza propunerilor primite de la entitățile organizatorice, şi îl transmite pentru aprobare directorului general al societăţii ;
 • Urmăreşte realizarea instruirilor planificate şi raportează stadiul acestora;
 • Elaborează şi actualizează lista personalului autorizat la nivelul societăţii;-
 • Întocmeşte contractele necesare pregătirii profesionale a personalului (unde este cazul).

 Persoanele interesate pot transmite un CV la adresa: cariere@cmipb.ro, până la data de 16.08.2021. Vor fi contactați doar candidații care îndeplinesc condițiile solicitate.

 

Anunț de angajare pentru postul de auditor Intern

Compania Municipală Iluminat Public București S.R.L. scoate la concurs 1 (un) post de „ Auditor Intern”, în cadrul Serviciului Audit Intern.

          CERINȚELE MINIME pentru participarea la concurs sunt următoarele:

 • Studii superioare finalizate;
 • Experiență în specialitate minim 3 ani;
 • Utilizarea pachetului MS Office – cel puțin nivel mediu;
 • Cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională;
 • Excelente abilități de comunicare;
 • Apt din punct de vedere medical.

 

Menționam faptul că vor fi chemați la concursul scris și interviu doar candidații care îndeplinesc condițiile necesare ocupării postului, selecționați în urma evaluării CV-urilor ce vor fi transmise de candidați până la data de 03.08.2021, ora 16:00, la adresa de mail: cariere@cmipb.ro.

BIBLIOGRAFIE:

-         LEGEA Nr. 672/2002 privind auditul public intern;

-         HOTĂRÂRE Nr. 1086 din 11 decembrie 2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern;

-         LEGEA Nr. 82 din 24 decembrie 1991 a contabilității;

-         LEGEA Nr. 31 din 16 noiembrie 1990 societăților;

-         LEGEA Nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal;

-         LEGEA Nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice;

-         LEGEA Nr. 99 din 19 mai 2016 privind achizițiile sectoriale;

-         LEGEA Nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (CODUL MUNCII).

 

ATRIBUȚIILE OCUPANTULUI POSTULUI:

 • face propuneri de actualizare a normelor metodologice privind organizarea şi exercitarea activității de audit intern și își desfășoară activitatea în baza acestor norme, în urma aprobării lor de către conducătorul unității;
 • face propuneri pentru elaborarea Proiectului planului anual de audit intern pe baza evaluării riscurilor asociate diferitelor structuri, activități, programe/proiecte sau operațiuni, precum și prin preluarea sugestiilor conducătorului unității, a eventualelor recomandări ale Curții de Conturi și la solicitările organului ierarhic superior;
 • efectuează activități de audit intern pentru a evalua dacă sistemele de management și control ale entității/structurii auditate sunt transparente și conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficientă și eficacitate;
 • informează șeful serviciului despre recomandările neînsușite de către conducătorul entității/structurii auditate, precum și despre consecințele neimplementării acestora;
 • raportează periodic, la solicitarea șefului de serviciu asupra constatărilor, concluziilor și recomandărilor rezultate din activitățile sale de audit;
 • participă la elaborarea raportului anual al activității de audit intern;
 • în cazul identificării unor iregularități sau posibile prejudicii, raportează imediat șefului Serviciului Audit Intern;
 • participă la elaborare și semnează proiectul raportului de audit intern la sfârșitul fiecărei misiuni de audit intern;
 • participă la elaborare și semnează raportul de audit intern;
 • urmărește modul de implementare a recomandărilor formulate în rapoartele de audit intern și raportează în scris, șefului de serviciu asupra situației privind progresele înregistrate prin implementarea respectivelor recomandări;
 • desfășoară, la solicitarea conducătorului unității și în baza dispozițiilor șefului serviciului, misiuni de audit intern ad-hoc, respectiv misiuni de audit intern cu caracter excepțional, necuprinse în Planul anual de audit intern;
 • răspunde de realizarea în termen și de calitate a sarcinilor ce îi revin prin Planul anual de audit intern, aprobat de conducerea unității, precum și a celorlalte sarcini specifice stabilite de șeful Serviciului Audit Intern;
 • răspunde pentru realitatea informațiilor cuprinse în Proiectul raportului de audit intern și în Raportul de audit intern;
 • execută orice alte sarcini stabilite de șeful serviciului, cu respectarea prevederilor legale în domeniul auditului intern;
 • are obligația perfecționării cunoștințelor profesionale prin participarea la cursuri de pregătire profesională, minim 15 zile pe an;
 • are obligația de a păstra confidențialitatea în legătură cu faptele, informațiile sau documentele de care ia cunoștință în exercitarea funcției;

 

OFERIM:

 • Salariu motivant
 • Tichete de masă
 • Un mediu de lucru plăcut
 • Posibilitatea de dezvoltare personală și de instruire

Persoanele selecționate vor fi contactate telefonic.

 

Anunț angajare: servicii de curățenie

Compania Municipală Iluminat Public București angajează persoană ce trebuie să îndeplinească servicii de curățenie și igienizare a spațiului de birouri și vestiarul cu grupul sanitar din hala de producție, din imobilul situat în Șoseaua Odăii, nr. 253-259, sector 1, acolo unde își desfășoară activitatea.

           Principalele operațiuni pe care trebuie să le îndeplinească persoana angajată pentru prestarea serviciilor de curățenie, sunt următoarele:

 • Aerisirea spațiilor interioare;
 • Ștergerea de praf a mobilierului și anexele acestuia cu lavete anti-praf și soluții speciale;
 • Golirea și curățarea coșurilor de gunoi, schimbarea sacilor menajeri, colectarea gunoiului și evacuarea acestuia în locul special amenajat;
 • Aspirarea, curățarea, spălarea și degresarea pardoselilor;
 • Spălarea și dezinfectarea grupurilor sanitare;
 • Spălarea și dezinfectarea bucătăriei;
 • Ștergerea suprafețelor vitrate interioare;
 • Curățarea și ștergerea ușilor și a tocăriei, a suprafețelor de uz intens (mânere de uși, întrerupătoare), a balustradelor, a corpurilor de încălzire și a grilelor de ventilație;
 • Ștergerea prafului și a pânzelor de păianjen de pe pereți, tavane;
 • Asigurarea consumabilelor din grupurile sanitare: săpun lichid, hârtie igienică, prosoape hârtie, saci menajeri, săpun solid WC;
 • Spălarea geamurilor și a tocăriei geamurilor interioare;
 • Ștergerea scaunelor și a canapelelor de piele cu soluții speciale.

         Programul pentru îndeplinirea activităților de curățenie și igienizare, va fi unul zilnic de 8 ore, de luni până vineri. 

Persoanele interesate sunt rugate să trimită un CV la adresa de e-mail: cariere@cmipb.ro.

 

Anunț recrutare: specialist achiziții publice

CERINȚE PROFESIONALE

– studii superioare;

– cunoștințe in domeniul achizitiilor publice

– minim 2 ani de experiență relevantă în domeniul achizitiilor;

– abilități de comunicare și de negociere, spirit de echipă, flexibilitate, eficiență și responsabilitate;

– dorința de continuă perfecționare;

– operare computer – cunoștințe avansate de Microsoft Word;

- disponibilitate pentru deplasări în oraș (peste 50% din timpul de muncă) și în afara orașului, dacă va fi cazul;

- deținător permis conducere categoria B – constituie un plus, dar nu o cerință obligatorie.

RESPONSABILITĂŢI:
- Asigură și răspunde de activitatea de aprovizionare a societății cu bunuri/servicii/lucrări prin procedurile de achiziție directă simplă și achiziție directă, cu excepția celor care sunt în sarcina Centrului București; 

- Asigură și răspunde de activitatea de aprovizionare în baza necesarului de aprovizionat transmis de către entitățile din cadrul societății, în cazul achizițiilor directe, în condițiile celui mai bun raport „calitate-preț” prin efectuarea de studii de piață și analize de eficiență economică;

- Asigură și răspunde de activitatea de gestionare a bunurilor în colaborare cu gestionarul, respectiv:

a)         Asigură efectuarea recepției cantitative și calitative a bunurilor aprovizionate și repartizarea sau depozitarea în bune condiții a bunurilor primite,

b)         Asigură conservarea, evidența și bunurilor care nu au fost repartizate,

c)         Asigură pregătirea și eliberarea cu celeritate în consum a bunurilor,

d)         Urmărește permanent evoluția stocurilor, ia măsuri de preîntâmpinare a formării de stocuri cu mișcare lentă și fără mișcare.

     Gestionează și urmărește codurile CPV, astfel încât să poată fi determinată procedura de aplicat pentru achiziții, iar dacă valoarea estimată a achiziției depășește valorile maxime pentru procedura de achiziție directă, documentația se va transmite Serviciului Achiziții;

     Derulează achizițiile directe prin intermediul SICAP, dacă este cazul;

     Verifică realitatea valorii estimate a achiziţiei din referatul întocmit de entităţile organizatorice şi răspunde pentru realitatea valorii estimate;

     Colaborează cu serviciile și compartimentele de specialitate pentru rezolvarea problemelor legate de necesarul de aprovizionare;

     Prospectează piața internă și externă, direct sau prin intermediul altor entităţi organizatorice, pe bază de colaborare, pentru identificarea partenerilor potențiali în realizarea unor contracte pentru bunuri, servicii și lucrări din aria sa de competență;

     Analizarea, compararea și selectarea a ofertelor primite;

 Urmărește îndeplinirea condițiilor necesare pentru intrarea în vigoare a contractelor încheiate prin intermediul serviciului;

     Asigură și răspunde de întocmirea bazei de date privind potențialii furnizori de bunuri, servicii și lucrări.

     Propune încheierea, modificarea sau rezilierea, după caz, a contractelor comerciale și a comenzilor privind activitatea pe care o urmărește și coordonează.

     . Întocmește corespondența cu furnizorii în cazul achizițiilor ce se fac prin intermediul serviciului, inclusiv propunerea de contract;

      Centralizează, întocmește și transmite raportările periodice privind aprovizionările efectuate;

      Urmărește derularea acordurilor-cadru în conformitate cu clauzele acestora; propune măsuri de soluționare a neconformităților apărute pe parcursul derulării;

      Întocmește documentația efectuării plăților parțiale și finale și de eliberare a garanției de bună execuție pentru acordurile cadru;

      Colaborează cu Serviciul Juridic pentru acționarea în justiție a contractanților care nu respectă clauzele contractuale;

      Întocmește instrucțiunile, procedurile și metodologiile privind domeniul său de activitate, și le avizează pe cele întocmite de alte compartimente, dar care se intersectează cu domeniul său de activitate.

Oferim:

 • Salariu motivant
 • Tichete de masă
 • Un mediu de lucru plăcut
 • Posibilitatea de dezvoltare personală și de instruire

Despre noi

            Compania Municipală Iluminat Public București SRL a fost înființată cu scopul de a asigura serviciul de iluminat public în Municipiul București.

Politica societății în domeniul resurselor umane vizează asigurarea personalului necesar în corelare cu obiectivele de dezvoltare ale companiei, anticiparea eventualelor fluctuații de deficit sau surplus de personal, principalele direcții de acțiune fiind: atragerea și menținerea personalului calificat cu aptitudinile, cunoștințele de specialitate și competențele necesare; dezvoltarea unor echipe bine pregătite și flexibile, capabile de a se adapta la un mediu dinamic, în continuă schimbare; promovarea discuțiilor constructive și a schimbului de cunoștințe și informații legate de activitate, pentru creșterea coeziunii în cadrul companiei.

Persoanele interesate pot transmite un CV la adresa: cariere@cmipb.ro.

Vor fi contactați doar candidații care îndeplinesc condițiile solicitate.

 

Anunț recrutare expert/specialist derulare contracte

Compania Municipală Iluminat Public București SRL recrutează expert/specialist derulare contracte.

CERINȚE PROFESIONALE

– studii superioare economice/tehnice/juridice;

– minim 2 ani de experiență;

- cunoașterea unei limbi străine constituie un avantaj, dar nu o cerință obligatorie;

– abilități de comunicare și de negociere, spirit de echipă, flexibilitate, eficiență și responsabilitate;

- gândire de ansamblu;

- capacitate de sinteza;

- spirit de observație.

– dorința de continuă perfecționare;

– operare computer – cunoștințe avansate de Microsoft Word;

 

RESPONSABILITĂŢI PRINCIPALE

1.    Urmărirea derulării contractelor de achiziție privind furnizarea produselor în conformitate cu clauzele contractului de achiziție și graficul de realizare a contractelor încheiate;

2.    Întocmește documentația efectuării plaților parțiale și finale și de eliberare a garanției de bună execuție;

3.    Obținerea avizelor și certificatelor/autorizațiilor necesare derulări contractelor de achiziție cu excepțiile mai sus menționate;

4.    Întocmește documentația efectuării plăților pe baza facturilor primite;

5.    Urmărește, coordonează și controlează derularea conform clauzelor convenite a contractelor

Despre noi

               Compania Municipală Iluminat Public București SRL a fost înființată cu scopul de a asigura serviciul de iluminat public în Municipiul București.

Politica societății în domeniul resurselor umane vizează asigurarea personalului necesar în corelare cu obiectivele de dezvoltare ale companiei, anticiparea eventualelor fluctuații de deficit sau surplus de personal, principalele direcții de acțiune fiind: atragerea și menținerea personalului calificat cu aptitudinile, cunoștințele de specialitate și competențele necesare; dezvoltarea unor echipe bine pregătite și flexibile, capabile de a se adapta la un mediu dinamic, în continuă schimbare; promovarea discuțiilor constructive și a schimbului de cunoștințe și informații legate de activitate, pentru creșterea coeziunii în cadrul companiei.

               Persoanele interesate pot transmite un CV la adresa: cariere@cmipb.ro. Vor fi contactați doar candidații care îndeplinesc condițiile solicitate.

 

ANUNȚ ANGAJARE: SECRETARĂ

Compania Municipală Iluminat Public București S.R.L. angajează secretară

Cerințe:

 • Utilizarea pachetului MS Office (în special Word, Excel și Outlook) – cel puțin nivel mediu;
 • Minimum un an experiență în activitatea de secretariat sau posturi cu atribuții similare;
 • Excelente abilități de comunicare;
 • Ușurință, claritate și coerență în exprimare scrisă și verbală;
 • Capacitate de a lucra cu oamenii;
 • Rigurozitate in respectarea cu acuratețe a procedurilor, sarcinilor și a termenelor limită;
 • Studiile superioare finalizate reprezintă un avantaj;
 • Rezistență la stres;
 • Spirit de inițiativă;
 • Echilibru emoțional;

Obiective:

 • Adoptarea unui comportament în măsură să promoveze imaginea și interesele companiei;
 • Asigurarea unui flux al documentelor și informațiilor cât mai coerent;
 • Păstrarea confidențialității informațiilor și a documentelor legată de companie;
 • Utilizarea resurselor existente exclusiv în interesul companiei;
 • Respectarea prevederilor normativelor interne și a procedurilor de lucru;
 • Îmbunătățirea permanentă a pregătirii profesionale;

Atribuții:

 • Organizarea evidenței şi înregistrarea corespondenţei societății transmisă/primită în/din exteriorul acesteia, asigurând înregistrarea documentele în sistemul de evidenţă stabilit;
 • Expedierea corespondenței în afara societății, prin poștă sau direct prin curier;
 • Distribuirea corespondenței către compartimentele din cadrul unităţii.
 • Preda corespondența către directorul general (înlocuitorului acestuia când directorul general lipsește) și, după repartizare se preda către entitățile organizatorice către care corespondența a fost repartizată prin rezoluție;
 • Asigură transmiterea/primirea, înregistrarea şi distribuirea documentelor prin faxul/e-mailul societății;
 • Asigură prelucrarea, actualizarea și valorificarea operativă a datelor prin sistemul informatic de secretariat;
 • Execută fotocopierea documentelor, la solicitarea directorului general, a directorilor generali adjuncți;
 • Redactează în termen lucrările care i-au fost repartizate spre soluționare în vederea comunicării răspunsului;
 • Verifică forma grafică a documentelor adresate conducerii societății;
 • Recepționează apelurile telefonice, comunică transmiterea mesajelor primite;
 • Asigura confidențialitatea lucrărilor executate și a informaților gestionate;
 • Asigură, utilizează şi păstrează corespunzător ștampilele directorului general;
 • Organizează și desfășoară activități de protocol intern la nivelul conducerii societății;
 • Organizează, împreună cu Compartimentul comunicare cu presa/publicul, primirea cetățenilor/personalului societății în audiență la conducerea societății și urmărește executarea dispozițiilor date cu aceste ocazii.
 • Organizarea agendei directorului general

Oferim:

 • Salariu motivant
 • Tichete de masă
 • Un mediu de lucru plăcut
 • Posibilitatea de dezvoltare personală și de instruire

Despre noi

            Compania Municipală Iluminat Public București SRL a fost înființată cu scopul de a asigura serviciul de iluminat public în Municipiul București.

Politica societății în domeniul resurselor umane vizează asigurarea personalului necesar în corelare cu obiectivele de dezvoltare ale companiei, anticiparea eventualelor fluctuații de deficit sau surplus de personal, principalele direcții de acțiune fiind: atragerea și menținerea personalului calificat cu aptitudinile, cunoștințele de specialitate și competențele necesare; dezvoltarea unor echipe bine pregătite și flexibile, capabile de a se adapta la un mediu dinamic, în continuă schimbare; promovarea discuțiilor constructive și a schimbului de cunoștințe și informații legate de activitate, pentru creșterea coeziunii în cadrul companiei.

Persoanele interesate pot transmite un CV la adresa: cariere@cmipb.ro.

Persoanele selecționate vor fi contactate telefonic.

Anunț recrutare: expert achiziții publice

CERINȚE PROFESIONALE

– studii superioare;

– cunoștințe in domeniul achizitiilor publice

– minim 2 ani de experiență relevantă în domeniul achizitiilor;

– abilități de comunicare și de negociere, spirit de echipă, flexibilitate, eficiență și responsabilitate;

– dorința de continuă perfecționare;

– operare computer – cunoștințe avansate de Microsoft Word;

- disponibilitate pentru deplasări în oraș (peste 50% din timpul de muncă) și în afara orașului, dacă va fi cazul;

- deținător permis conducere categoria B – constituie un plus, dar nu o cerință obligatorie.

RESPONSABILITĂŢI:
- Asigură și răspunde de activitatea de aprovizionare a societății cu bunuri/servicii/lucrări prin procedurile de achiziție directă simplă și achiziție directă, cu excepția celor care sunt în sarcina Centrului București; 

- Asigură și răspunde de activitatea de aprovizionare în baza necesarului de aprovizionat transmis de către entitățile din cadrul societății, în cazul achizițiilor directe, în condițiile celui mai bun raport „calitate-preț” prin efectuarea de studii de piață și analize de eficiență economică;

- Asigură și răspunde de activitatea de gestionare a bunurilor în colaborare cu gestionarul, respectiv:

a)         Asigură efectuarea recepției cantitative și calitative a bunurilor aprovizionate și repartizarea sau depozitarea în bune condiții a bunurilor primite,

b)         Asigură conservarea, evidența și bunurilor care nu au fost repartizate,

c)         Asigură pregătirea și eliberarea cu celeritate în consum a bunurilor,

d)         Urmărește permanent evoluția stocurilor, ia măsuri de preîntâmpinare a formării de stocuri cu mișcare lentă și fără mișcare.

     Gestionează și urmărește codurile CPV, astfel încât să poată fi determinată procedura de aplicat pentru achiziții, iar dacă valoarea estimată a achiziției depășește valorile maxime pentru procedura de achiziție directă, documentația se va transmite Serviciului Achiziții;

     Derulează achizițiile directe prin intermediul SICAP, dacă este cazul;

     Verifică realitatea valorii estimate a achiziţiei din referatul întocmit de entităţile organizatorice şi răspunde pentru realitatea valorii estimate;

     Colaborează cu serviciile și compartimentele de specialitate pentru rezolvarea problemelor legate de necesarul de aprovizionare;

     Prospectează piața internă și externă, direct sau prin intermediul altor entităţi organizatorice, pe bază de colaborare, pentru identificarea partenerilor potențiali în realizarea unor contracte pentru bunuri, servicii și lucrări din aria sa de competență;

     Analizarea, compararea și selectarea a ofertelor primite;

 Urmărește îndeplinirea condițiilor necesare pentru intrarea în vigoare a contractelor încheiate prin intermediul serviciului;

     Asigură și răspunde de întocmirea bazei de date privind potențialii furnizori de bunuri, servicii și lucrări.

     Propune încheierea, modificarea sau rezilierea, după caz, a contractelor comerciale și a comenzilor privind activitatea pe care o urmărește și coordonează.

     . Întocmește corespondența cu furnizorii în cazul achizițiilor ce se fac prin intermediul serviciului, inclusiv propunerea de contract;

      Centralizează, întocmește și transmite raportările periodice privind aprovizionările efectuate;

      Urmărește derularea acordurilor-cadru în conformitate cu clauzele acestora; propune măsuri de soluționare a neconformităților apărute pe parcursul derulării;

      Întocmește documentația efectuării plăților parțiale și finale și de eliberare a garanției de bună execuție pentru acordurile cadru;

      Colaborează cu Serviciul Juridic pentru acționarea în justiție a contractanților care nu respectă clauzele contractuale;

      Întocmește instrucțiunile, procedurile și metodologiile privind domeniul său de activitate, și le avizează pe cele întocmite de alte compartimente, dar care se intersectează cu domeniul său de activitate.

Oferim:

 • Salariu motivant
 • Tichete de masă
 • Un mediu de lucru plăcut
 • Posibilitatea de dezvoltare personală și de instruire

Despre noi

            Compania Municipală Iluminat Public București SRL a fost înființată cu scopul de a asigura serviciul de iluminat public în Municipiul București.

Politica societății în domeniul resurselor umane vizează asigurarea personalului necesar în corelare cu obiectivele de dezvoltare ale companiei, anticiparea eventualelor fluctuații de deficit sau surplus de personal, principalele direcții de acțiune fiind: atragerea și menținerea personalului calificat cu aptitudinile, cunoștințele de specialitate și competențele necesare; dezvoltarea unor echipe bine pregătite și flexibile, capabile de a se adapta la un mediu dinamic, în continuă schimbare; promovarea discuțiilor constructive și a schimbului de cunoștințe și informații legate de activitate, pentru creșterea coeziunii în cadrul companiei.

Persoanele interesate pot transmite un CV la adresa: cariere@cmipb.ro.

Vor fi contactați doar candidații care îndeplinesc condițiile solicitate.

 

Anunț recrutare consilier

Compania Municipală Iluminat Public București SRL recrutează consilier.

CERINȚE PROFESIONALE

– studii superioare juridice sau economice;

– minim 2 ani de experiență relevantă în domeniul economic și/sau juridic;

- cunoașterea unei limbi străine constituie un avantaj, dar nu o cerință obligatorie;

– abilități de comunicare și de negociere, spirit de echipă, flexibilitate, eficiență și responsabilitate;

– dorința de continuă perfecționare;

– operare computer – cunoștințe avansate de Microsoft Word;

RESPONSABILITĂŢI

- participă la întâlniri pe teme de specialitate cu specialiști din societate și/sau din afara acesteia;

- participă, ca împuternicit al Directorului general, la reuniuni pe teme economice și/sau juridice, simpozioane, expoziții și târguri, pentru a exprima punctul de vedere al societății sau a se documenta în domenii de interes pentru societate;

- va menține permanent legătură cu direcțiile/serviciile de specialitate/consilierii din cadrul Primăriei Municipiului București care au legătură cu obiectul de activitate al companiei, în privința acțiunilor cu efect direct/indirect asupra companiei;

- va participa, ori de câte i se va solicita de către conducerea societății sau personalul PMB la acțiuni (ședințe, întâlniri de lucru, acțiuni de teren) organizate de către PMB și/sau instituțiile subordonate și/sau entitățile afiliate companiei care au legătură cu obiectul de activitate al companiei sau în legătură cu obiectivele PMB privind companiile din holdingul municipal.

- monitorizează reactualizările preconizate în actele normative emise de Primăria Municipiului București;

- ține legătura cu alte entități, în vederea studierii, analizării și propunerii de modificări ale actelor cu putere de lege ce urmează a fi elaborate/adoptate în domeniul de activitate al societății sau care ar putea avea legătura cu acesta;

Despre noi

               Compania Municipală Iluminat Public București SRL a fost înființată cu scopul de a asigura serviciul de iluminat public în Municipiul București.

Politica societății în domeniul resurselor umane vizează asigurarea personalului necesar în corelare cu obiectivele de dezvoltare ale companiei, anticiparea eventualelor fluctuații de deficit sau surplus de personal, principalele direcții de acțiune fiind: atragerea și menținerea personalului calificat cu aptitudinile, cunoștințele de specialitate și competențele necesare; dezvoltarea unor echipe bine pregătite și flexibile, capabile de a se adapta la un mediu dinamic, în continuă schimbare; promovarea discuțiilor constructive și a schimbului de cunoștințe și informații legate de activitate, pentru creșterea coeziunii în cadrul companiei.

               Persoanele interesate pot transmite un CV la adresa: cariere@cmipb.ro, până la data de 26.04.2021. Vor fi contactați doar candidații care îndeplinesc condițiile solicitate. Organizarea interviurilor va avea loc în data de 27.04.2021, la ora ce va fi comunicată candidaților selectați.

 

Compania Municipală Iluminat Public București SRL organizează concurs pentru ocuparea postului de Director Comercial

 

CERINȚE PROFESIONALE:

– studii superioare;

– minim 7 ani de experiență în funcții de conducere;

- minim 5 ani experiență în domeniul achizițiilor publice,

– abilități de comunicare și de negociere, spirit de echipă, flexibilitate, eficiență și responsabilitate;

– dorința de continuă perfecționare;

– operare computer – cunoștințe avansate de Microsoft Word;

- abilități de gestionare a resurselor materiale și umane pentru încadrarea în termene limită;

 

RESPONSABILITĂȚI:

 1. Organizarea, coordonarea și derularea activității privind achiziționarea și contractarea de produse, servicii și lucrări necesare consumului propriu sau pentru investiții al societății;
 2. Prospectarea pieței în vederea identificării de furnizori potențiali de produse, servicii sau lucrări;
 3. Coordonarea activității serviciului achiziții și a compartimentului aprovizionare în scopul eficientizării activității de achiziție produse, servicii și lucrări necesare pentru buna desfășurare a activității;
 4. Coordonarea activităților privind derularea contractelor de achiziții produse, de la momentul semnării acestora și până la încetarea lor efectivă;
 5. Întocmirea Programului anual al achizițiilor;
 6. Întocmirea contractelor de achiziție ale societății;
 7. Elaborarea și reactualizarea instrucțiunilor și procedurilor cu caracter metodologic în domeniul propriu de activitate.

 

OFERIM:

 • Salariu motivant;
 • Tichete de masă;
 • Un mediu de lucru plăcut
 • Posibilitatea de dezvoltare personală și de instruire.

 

Despre noi

Compania Municipală Iluminat Public București SRL a fost înființată cu scopul de a asigura serviciul de iluminat public în Municipiul București. Politica societății în domeniul resurselor umane vizează asigurarea personalului necesar în corelare cu obiectivele de dezvoltare ale companiei, anticiparea eventualelor fluctuații de deficit sau surplus de personal, principalele direcții de acțiune fiind: atragerea și menținerea personalului calificat cu aptitudinile, cunoștințele de specialitate și competențele necesare; dezvoltarea unor echipe bine pregătite și flexibile, capabile de a se adapta la un mediu dinamic, în continuă schimbare; promovarea discuțiilor constructive și a schimbului de cunoștințe și informații legate de activitate, pentru creșterea coeziunii în cadrul companiei.

Persoanele interesate pot transmite un CV la adresa: cariere@cmipb.ro până la data de 02.04.2021.

Persoanele selecționate vor fi contactate telefonic.

 

Anunț recrutare expert/specialist derulare contracte

Compania Municipală Iluminat Public București SRL recrutează expert/specialist derulare contracte.

CERINȚE PROFESIONALE

– studii superioare economice/tehnice/juridice;

– minim 2 ani de experiență;

- cunoașterea unei limbi străine constituie un avantaj, dar nu o cerință obligatorie;

– abilități de comunicare și de negociere, spirit de echipă, flexibilitate, eficiență și responsabilitate;

- gândire de ansamblu;

- capacitate de sinteza;

- spirit de observație.

– dorința de continuă perfecționare;

– operare computer – cunoștințe avansate de Microsoft Word;

 

RESPONSABILITĂŢI PRINCIPALE

1.    Urmărirea derulării contractelor de achiziție privind furnizarea produselor în conformitate cu clauzele contractului de achiziție și graficul de realizare a contractelor încheiate;

2.    Întocmește documentația efectuării plaților parțiale și finale și de eliberare a garanției de bună execuție;

3.    Obținerea avizelor și certificatelor/autorizațiilor necesare derulări contractelor de achiziție cu excepțiile mai sus menționate;

4.    Întocmește documentația efectuării plăților pe baza facturilor primite;

5.    Urmărește, coordonează și controlează derularea conform clauzelor convenite a contractelor

Despre noi

               Compania Municipală Iluminat Public București SRL a fost înființată cu scopul de a asigura serviciul de iluminat public în Municipiul București.

Politica societății în domeniul resurselor umane vizează asigurarea personalului necesar în corelare cu obiectivele de dezvoltare ale companiei, anticiparea eventualelor fluctuații de deficit sau surplus de personal, principalele direcții de acțiune fiind: atragerea și menținerea personalului calificat cu aptitudinile, cunoștințele de specialitate și competențele necesare; dezvoltarea unor echipe bine pregătite și flexibile, capabile de a se adapta la un mediu dinamic, în continuă schimbare; promovarea discuțiilor constructive și a schimbului de cunoștințe și informații legate de activitate, pentru creșterea coeziunii în cadrul companiei.

               Persoanele interesate pot transmite un CV la adresa: cariere@cmipb.ro, până la data de 30.03.2021. Vor fi contactați doar candidații care îndeplinesc condițiile solicitate.

 

 

Anunț recrutare Specialist îmbunătățire procese

Compania Municipală Iluminat Public București SRL recrutează Specialist îmbunătățire procese

CERINȚE PROFESIONALE

– studii superioare economice;

– minim 5 ani de experiență în poziții de conducere;

- cunoașterea unei limbi străine constituie un avantaj, dar nu o cerință obligatorie;

– abilități de comunicare și de negociere, spirit de echipă, flexibilitate, eficiență și responsabilitate;

- gândire de ansamblu;

- capacitate de sinteza;

- spirit de observație.

– dorința de continuă perfecționare;

– operare computer – cunoștințe avansate de Microsoft Word;

 

RESPONSABILITĂŢI PRINCIPALE

Evaluează contextul specific domeniului de activitate

Identifică specificul proceselor din Centrul București

Aplică metode de îmbunătățire a proceselor

Alege strategia de gestionare potrivita pentru adaptarea flexibilă continuă

Creează un sistem de îmbunătățire continua a rezultatelor

 

Despre noi

                  Compania Municipală Iluminat Public București SRL a fost înființată cu scopul de a asigura serviciul de iluminat public în Municipiul București.

Politica societății în domeniul resurselor umane vizează asigurarea personalului necesar în corelare cu obiectivele de dezvoltare ale companiei, anticiparea eventualelor fluctuații de deficit sau surplus de personal, principalele direcții de acțiune fiind: atragerea și menținerea personalului calificat cu aptitudinile, cunoștințele de specialitate și competențele necesare; dezvoltarea unor echipe bine pregătite și flexibile, capabile de a se adapta la un mediu dinamic, în continuă schimbare; promovarea discuțiilor constructive și a schimbului de cunoștințe și informații legate de activitate, pentru creșterea coeziunii în cadrul companiei.

                  Persoanele interesate pot transmite un CV la adresa: cariere@cmipb.ro, până la data de 01.03.2021. Vor fi contactați doar candidații care îndeplinesc condițiile solicitate.

 

Compania Municipală Iluminat Public București SRL organizează concurs pentru ocuparea postului de Director General Adjunct III, pe perioadă determinată de 1 an și 10 luni

 

CERINȚE PROFESIONALE:

– studii superioare;

– minim 2 ani de experiență în funcții de conducere;

– abilități de comunicare și de negociere, spirit de echipă, flexibilitate, eficiență și responsabilitate;

– dorința de continuă perfecționare;

– operare computer – cunoștințe avansate de Microsoft Word;

- abilități de gestionare a resurselor materiale și umane pentru încadrarea în termene limită;

 

RESPONSABILITĂȚI:

 • Asigură conducerea și controlul structurilor din subordine;
 • Avizează și supune spre aprobare, propunerea de strategie și politicile de dezvoltare corespunzătoare activității structurilor din subordine;
 • Aplică în cadrul structurilor subordonate, strategia și politicile de dezvoltare, modernizare și restructurare economico-financiară ale societății, aprobate de organele de conducere competente;
 • Urmăreşte și monitorizează gradul de îndeplinire de către structurile din subordine a indicatorilor de performanță;
 • Avizează documentațiile emise de structurile din subordine şi care urmează să fie supuse aprobării directorului general, Consiliului de administrație sau Adunării Generale a Acționarilor;
 • Răspunde de elaborarea, actualizarea și aplicarea procedurilor și instrucțiunilor de lucru specifice entităţilor pe care le conduce;
 • Primește, verifică și repartizează corespondența pentru compartimentele pe care le are în subordine și informează directorul general, periodic sau de câte ori se impune, asupra modului de soluționare a lucrărilor repartizate;
 • Coordonează strategia de comunicare și relații publice a societății pentru a menține și îmbunătăți o imagine pozitivă și o bună reputație a societății;
 • Urmărește soluționarea cererilor și a petițiilor persoanelor fizice/persoanelor juridice, in concordanță cu standardele și normele legale aplicabile în domeniu, potrivit termenelor asumate;
 • Elaborează, dezvoltă și implementează strategia de comunicare și relații publice a societății pentru a menține și îmbunătăți o imagine pozitivă și o bună reputație a societății;
 • Elaborarea strategiilor de marketing, a programelor de marketing ce cuprind: obiective, strategii, tactici si bugete corespunzătoare; coordonarea si controlul îndeplinirii acestora;
 • Asigură și răspunde de organizarea și funcționarea activității de transport auto;
 • Asigură desfășurarea oricăror alte activități care vizează dezvoltarea societății.

OFERIM:

 • Salariu motivant;
 • Tichete de masă;
 • Un mediu de lucru plăcut
 • Posibilitatea de dezvoltare personală și de instruire.

Despre noi

Compania Municipală Iluminat Public București SRL a fost înființată cu scopul de a asigura serviciul de iluminat public în Municipiul București. Politica societății în domeniul resurselor umane vizează asigurarea personalului necesar în corelare cu obiectivele de dezvoltare ale companiei, anticiparea eventualelor fluctuații de deficit sau surplus de personal, principalele direcții de acțiune fiind: atragerea și menținerea personalului calificat cu aptitudinile, cunoștințele de specialitate și competențele necesare; dezvoltarea unor echipe bine pregătite și flexibile, capabile de a se adapta la un mediu dinamic, în continuă schimbare; promovarea discuțiilor constructive și a schimbului de cunoștințe și informații legate de activitate, pentru creșterea coeziunii în cadrul companiei.

Persoanele interesate pot transmite un CV la adresa: cariere@cmipb.ro.

 

Persoanele selecționate vor fi contactate telefonic. Termenul limită de depunere a actelor este 22.01.2021.

 


Compania Municipală Iluminat Public București SRL recrutează expert achizitii publice, pe perioadă determinată de 1 an și 10 luni

CERINȚE PROFESIONALE

– studii superioare;

– cunoștințe in domeniul achizitiilor publice

– minim 2 ani de experiență relevantă în domeniul achizitiilor;

– abilități de comunicare și de negociere, spirit de echipă, flexibilitate, eficiență și responsabilitate;

– dorința de continuă perfecționare;

– operare computer – cunoștințe avansate de Microsoft Word;

- disponibilitate pentru deplasări în oraș (peste 50% din timpul de muncă) și în afara orașului, dacă va fi cazul;

- deținător permis conducere categoria B – constituie un plus, dar nu o cerință obligatorie.

RESPONSABILITĂŢI:
- Asigură și răspunde de activitatea de aprovizionare a societății cu bunuri/servicii/lucrări prin procedurile de achiziție directă simplă și achiziție directă, cu excepția celor care sunt în sarcina Centrului București; 

- Asigură și răspunde de activitatea de aprovizionare în baza necesarului de aprovizionat transmis de către entitățile din cadrul societății, în cazul achizițiilor directe, în condițiile celui mai bun raport „calitate-preț” prin efectuarea de studii de piață și analize de eficiență economică;

- Asigură și răspunde de activitatea de gestionare a bunurilor în colaborare cu gestionarul, respectiv:

a)         Asigură efectuarea recepției cantitative și calitative a bunurilor aprovizionate și repartizarea sau depozitarea în bune condiții a bunurilor primite,

b)         Asigură conservarea, evidența și bunurilor care nu au fost repartizate,

c)         Asigură pregătirea și eliberarea cu celeritate în consum a bunurilor,

d)         Urmărește permanent evoluția stocurilor, ia măsuri de preîntâmpinare a formării de stocuri cu mișcare lentă și fără mișcare.

     Gestionează și urmărește codurile CPV, astfel încât să poată fi determinată procedura de aplicat pentru achiziții, iar dacă valoarea estimată a achiziției depășește valorile maxime pentru procedura de achiziție directă, documentația se va transmite Serviciului Achiziții;

     Derulează achizițiile directe prin intermediul SICAP, dacă este cazul;

     Verifică realitatea valorii estimate a achiziţiei din referatul întocmit de entităţile organizatorice şi răspunde pentru realitatea valorii estimate;

     Colaborează cu serviciile și compartimentele de specialitate pentru rezolvarea problemelor legate de necesarul de aprovizionare;

     Prospectează piața internă și externă, direct sau prin intermediul altor entităţi organizatorice, pe bază de colaborare, pentru identificarea partenerilor potențiali în realizarea unor contracte pentru bunuri, servicii și lucrări din aria sa de competență;

     Analizarea, compararea și selectarea a ofertelor primite;

 Urmărește îndeplinirea condițiilor necesare pentru intrarea în vigoare a contractelor încheiate prin intermediul serviciului;

     Asigură și răspunde de întocmirea bazei de date privind potențialii furnizori de bunuri, servicii și lucrări.

     Propune încheierea, modificarea sau rezilierea, după caz, a contractelor comerciale și a comenzilor privind activitatea pe care o urmărește și coordonează.

     . Întocmește corespondența cu furnizorii în cazul achizițiilor ce se fac prin intermediul serviciului, inclusiv propunerea de contract;

      Centralizează, întocmește și transmite raportările periodice privind aprovizionările efectuate;

      Urmărește derularea acordurilor-cadru în conformitate cu clauzele acestora; propune măsuri de soluționare a neconformităților apărute pe parcursul derulării;

      Întocmește documentația efectuării plăților parțiale și finale și de eliberare a garanției de bună execuție pentru acordurile cadru;

      Colaborează cu Serviciul Juridic pentru acționarea în justiție a contractanților care nu respectă clauzele contractuale;

      Întocmește instrucțiunile, procedurile și metodologiile privind domeniul său de activitate, și le avizează pe cele întocmite de alte compartimente, dar care se intersectează cu domeniul său de activitate.

Oferim:

 • Salariu motivant
 • Tichete de masă
 • Un mediu de lucru plăcut
 • Posibilitatea de dezvoltare personală și de instruire

Despre noi

            Compania Municipală Iluminat Public București SRL a fost înființată cu scopul de a asigura serviciul de iluminat public în Municipiul București.

Politica societății în domeniul resurselor umane vizează asigurarea personalului necesar în corelare cu obiectivele de dezvoltare ale companiei, anticiparea eventualelor fluctuații de deficit sau surplus de personal, principalele direcții de acțiune fiind: atragerea și menținerea personalului calificat cu aptitudinile, cunoștințele de specialitate și competențele necesare; dezvoltarea unor echipe bine pregătite și flexibile, capabile de a se adapta la un mediu dinamic, în continuă schimbare; promovarea discuțiilor constructive și a schimbului de cunoștințe și informații legate de activitate, pentru creșterea coeziunii în cadrul companiei.

Persoanele interesate pot transmite un CV la adresa: cariere@cmipb.ro.

 

Vor fi contactați doar candidații care îndeplinesc condițiile solicitate.


Anunț recrutare consilier

Compania Municipală Iluminat Public București SRL recrutează consilier.

CERINȚE PROFESIONALE

– studii superioare juridice sau economice;

– minim 2 ani de experiență relevantă în domeniul economic și/sau juridic;

- cunoașterea unei limbi străine constituie un avantaj, dar nu o cerință obligatorie;

– abilități de comunicare și de negociere, spirit de echipă, flexibilitate, eficiență și responsabilitate;

– dorința de continuă perfecționare;

– operare computer – cunoștințe avansate de Microsoft Word;

RESPONSABILITĂŢI

- participă la întâlniri pe teme de specialitate cu specialiști din societate și/sau din afara acesteia;

- participă, ca împuternicit al Directorului general, la reuniuni pe teme economice și/sau juridice, simpozioane, expoziții și târguri, pentru a exprima punctul de vedere al societății sau a se documenta în domenii de interes pentru societate;

- va menține permanent legătură cu direcțiile/serviciile de specialitate/consilierii din cadrul Primăriei Municipiului București care au legătură cu obiectul de activitate al companiei, în privința acțiunilor cu efect direct/indirect asupra companiei;

- va participa, ori de câte i se va solicita de către conducerea societății sau personalul PMB la acțiuni (ședințe, întâlniri de lucru, acțiuni de teren) organizate de către PMB și/sau instituțiile subordonate și/sau entitățile afiliate companiei care au legătură cu obiectul de activitate al companiei sau în legătură cu obiectivele PMB privind companiile din holdingul municipal.

- monitorizează reactualizările preconizate în actele normative emise de Primăria Municipiului București;

- ține legătura cu alte entități, în vederea studierii, analizării și propunerii de modificări ale actelor cu putere de lege ce urmează a fi elaborate/adoptate în domeniul de activitate al societății sau care ar putea avea legătura cu acesta;

Despre noi

               Compania Municipală Iluminat Public București SRL a fost înființată cu scopul de a asigura serviciul de iluminat public în Municipiul București.

Politica societății în domeniul resurselor umane vizează asigurarea personalului necesar în corelare cu obiectivele de dezvoltare ale companiei, anticiparea eventualelor fluctuații de deficit sau surplus de personal, principalele direcții de acțiune fiind: atragerea și menținerea personalului calificat cu aptitudinile, cunoștințele de specialitate și competențele necesare; dezvoltarea unor echipe bine pregătite și flexibile, capabile de a se adapta la un mediu dinamic, în continuă schimbare; promovarea discuțiilor constructive și a schimbului de cunoștințe și informații legate de activitate, pentru creșterea coeziunii în cadrul companiei.

               Persoanele interesate pot transmite un CV la adresa: cariere@cmipb.ro, până la data de 30.12.2020. Vor fi contactați doar candidații care îndeplinesc condițiile solicitate. Organizarea interviurilor va avea loc în data de 05.01.2021, la ora ce va fi comunicată candidaților selectați.

ANUNŢ ORGANIZARE  PROBĂ DE EXAMINARE: POST ECONOMIST

Compania Municipală Iluminat Public Bucureşti SRL organizează probă de examinare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată unui post de economist în cadrul Serviciului Financiar contabilitate, responsabil cu activitatea de control financiar preventiv propriu.

Pentru a participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

Condiţiile generale :

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

 1. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

Condiţiile specifice:

 1. studii superioare de lungă durată economice, absolvite cu diplomă de licență sau master, după caz;
 2. minimum 3 ani vechime în specialitatea  studiilor,
 3. activitatea în cadrul unei companii naţionale sau societăţi cu capital integral/majoritar al statului sau al unei unităţi administrativ teritoriale constituie avantaj;
 4. experiența în activitatea de control financiar preventiv propriu constituie un avantaj;
 5. abilități de comunicare;
 6. cunoștințe operare cu softuri specializate de contabilitate;
 7. cunoștințe operare PC: Microsoft Office (Word, Excel).

Proba de examinare va consta în:

-proba scrisă

-interviu.

Data limită până la care candidaţii vor depune CV-ul pentru analiză este: 10.12.2020.  CV-ul se va transmite prin e-mail, la adresa cariere@cmipb.ro .

Vor fi contactați numai candidații selectați în urma analizătii CV-urilor.

 

Subiectele pentru proba scrisă vor fi alcătuite având la bază următoarea bibliografie :

  1. Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv;
  2. Legea nr. 227/2015 - Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
  3. Legea contabilităţii nr. 82/1991, cu modificările şi completările ulterioare,
  4. Legea nr. 2/2020 a bugetului de stat pe anul 2020 - art. 47,
  5. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
  6. Legea nr. 287/2009 privind Codul civil;
  7. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
  8. Regulamentul (CE) nr. 2195/2002 privind Vocabularul comun privind achizițiile publice (CPV)
  9. Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;
  10. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii;
  11. Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
  12. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice nr. 281/2016 privind stabilirea formularelor standard ale Programului anual al achiziţiilor publice şi Programului anual al achiziţiilor sectoriale;
  13. Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante;
  14. Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar;
  15. Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile  de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea  sistemelor  moderne  de plată,
  16. Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori  economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările şi completările ulterioare,
  17. Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările şi completările ulterioare,
  18. Ordinul MFP nr. 3818 din 30 decembrie 2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia,
  19. Ordinul MFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificările şi completările  ulterioare,
  20. Ordinul MFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Compania Municipală Iluminat Public București SRL angajează electricieni

Cerințe:

 • Cunoștințe de fizică – electricitate
 • Cunoştinţe de mecanică specifice activitătii
 • Cunoştinţe de tehnologie a realizării instalațiilor electrice
 • Cunoaşterea echipamentelor şi a aparatelor utilizate în procesul muncii
 • Cunoaşterea modului de utilizare a acestora
 • Minimum un an experiență în activitatea de electrician
 • Responsabilitate, corectitudine, conștiinciozitate, confidențialitate
 • Răbdare, calm, meticulozitate
 • Capacitate de a lucra cu oamenii
 • Rezistență la stres
 • Spirit de inițiativă
 • Echilibru emoțional

Obiective:

 • Instalarea, întreținerea, testarea și repararea sistemelor electrice
 • Cunoașterea, respectarea şi aplicarea legislaţiei naţionale, a normele şi normativelor specifice activităţii de securitate a muncii
 • Obligaţia de a-și desfăşura activitatea fără a expune la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât persoana proprie, cât şi pe celelalte persoane participante la procesul de muncă

 

 • Preocuparea permanentă pentru menținerea în stare de funcționare a sculelor, uneltelor, aparatelor de măsura și control, a autovehiculelor puse la dispoziție pentru deplasarea la punctele de lucru, precum și a echipamentului de lucru și a celui individual de protecția muncii
 • Îmbunătățirea permanentă a pregătirii profesionale

. Responsabilitatile ocupantului postului:

 1. În raport cu alte persoane:
 • Respectarea nivelului de competenţe în rezolvarea sarcinilor
 • Cooperarea cu ceilalţi colegi din compartiment şi firmă
 • Onestitate şi confidenţialitate faţă de toate persoanele cu care intră în contact în interes de serviciu
 1. În raport cu echipamente şi aparatura pe care o utilizează:
 • Însuşirea modului de utilizare corectă şi eficientă a echipamentelor utilizate în procesul muncii: instalaţii, sisteme electrice, componente electrice
 • Utilizarea corectă şi cu responsabilitate a aparaturii şi echipamentelor din dotare inclusiv a mijloacelor auto.
 • Sesizarea imediată a şefului ierarhic superior în momentul în care constata dificultăţi sau defecţiuni în utilizarea echipamentelor şi a aparaturii
 1. În raport cu produsele muncii, reprezentate prin documentele elaborate:
 • Respectarea tuturor normelor de elaborare pentru fiecare lucrare în parte
 • Respectarea procedurilor de lucru şi a ierarhiei de rezolvare a sarcinilor
 1. În raport cu securitatea muncii
 • Însuşirea prevederilor din instrumentele specifice locului de muncă şi din instrucţiunile generale ale locului de muncă
 • Participarea periodică la şedinţele de instruire în domeniul ssm organizate în firmă
 • Respectarea normelor de securitate şi sănătate la locul de muncă
 • Sesizarea sefului ierarhic cu privire la încălcarea normelor de ssm
 • Sesizarea inginerului responsabil de lucrare sau a directorului diviziei executie lucrari cu privire la aspecte ce pot fi îmbunătăţite
 1. Privind precizia şi punctualitatea
 • Va respecta programul şi orarul de activitate al firmei
 • Va respecta programul şi termenele limită stabilite pentru finalizarea tuturor lucrărilor de lucru atribuite
 • Va sesiza acele circumstanţe ce ar putea crea probleme în finalizarea în timp util a lucrărilor şi le va aduce la cunoştinţa persoanelor direct implicate
 1. În raport cu metodele şi programele de lucru
 • Va respecta ierarhia activităţilor din programul zilnic de muncă
 • Va respecta procedurile interne de lucru
 • Va fi preocupat permanent pentru autoperfecţionarea prin studiu individual şi participare la cursuri

 

3. Sarcini şi activităţi specifice locului de muncă:

 1. Desfașoară activități productive, conform compețentelor profesionale, pentru realizarea in conformitate cu proiectul tehnic sau cu indicatiile sefului de echipa sau ale inginerului responsabil de lucrare, a obiectivelor specificate in fisa de lucru zilnica. Evaluează în mod real necesarul de materiale raportate la lucrare şi le pregăteşte pentru deplasarea în teren.
 2. Execută în instalaţii electrice lucrări de mentenanţă, reparaţii, modernizare, extindere, dispuse de şefii ierarhici.
 3. Ansamblează, instalează şi testează sistemul, echipamentul, aplicaţiile şi aparatura electrică şi electronică utilizând o gamă variată de instrumente specifice
 4. Identifică defecţiunile sistemelor, aparatelor şi ale componentelor pentru a localiza şi reabilita defectele sistemelor electrice
 5. Verifică compatibilitatea şi securitatea sistemului electric cu ajutorul aparatelor de masura detinute
 6. Realizează împământări şi conectează cabluri electrice la diferite echipamente şi montează panouri electrice
 7. Prestează activităţi fizice solicitante precum plasarea instalaţiei şi transportarea obiectelor grele
 8. Verifică echipamentele, sistemele şi componentele electrice în scopul identificării posibilelor defecţiuni , accidente
 9. Verifică necesitatea unor reparaţii şi se asigură de adecvarea sistemelor electrice la necesitatile impuse, comunica permanent cu personalul responsabil de lucrare
 10. Completeaza activitatile desfasurate in fisa zilnica de executie
 11. În caz de avarii în instalaţii, participă la executarea remedierii urmărilor avariilor şi incidentelor.
 12. Răspunde de calitatea operaţiilor executate de el însuşi, cât şi solidar cu echipa pentru lucrările complexe.
 13. La lucrările de revizie tehnică execută toate operaţiile prevăzute în documentaţiile tehnice şi proceduri operaţionale.
 14. La lucrările de reparaţii, execută operaţiile prevăzute în documentaţiile tehnice aferente lucrării, conform dispoziţiilor primite de la şeful de formaţie sau şeful de lucrare,.
 15. Când îndeplineşte funcţia de şef de lucrare are următoarele atribuţii:
 • asigură conducerea efectivă a lucrărilor încredinţate;
 • este unicul responsabil de asigurare a măsurilor tehnice şi de securitate a muncii, privind delimitarea materială a zonei de lucru, răspunzând de respectarea prevederilor din autorizaţia de lucru, luarea măsurilor tehnice de securitate privind mărimea zonei de lucru, componenţa, instructajul şi controlul sau supravegherea echipei;
 • verifică suficienţa măsurilor de securitatea muncii la lucrarea ce o execută, dispunând măsuri suplimentare, astfel ca lucrarea să se desfăşoare fară pericol de accidentare;
 • întocmeşte formele de recepţie a lucrărilor, în conformitate cu documentele prevăzute în planurile calităţii;
 • nu execută şi nu permite membrilor echipei executarea altor lucrări decât cele prevăzute în autorizaţia de lucru, în instrucţiunile tehnice interne, în atribuţiile de serviciu sau în baza unei dispoziţii verbale date de şeful de formaţie, şeful de centru (adjunctul acestuia);
 • răspunde de imprimarea şi păstrarea unei discipline corespunzătoare în cadrul echipei pe care o coordonează urmărind respectarea normelor si normativelor in vigoare de către toţi membrii echipei. Ia măsuri operative de scoatere din echipă a muncitorilor care comit acte de indisciplină sau nu respectă normele în vigoare la lucrarea respectivă;
 • la începerea lucrării sau cu ocazia începerii unor lucrări noi, este obligat să efectueze instructajul la locul de muncă privind lucrarea respectivă;
 • este obligat să nu permită începerea lucrărilor cu întreruperea tensiunii în instalaţiile electrice decât după ce s-au efectuat următoarele operatii:
 • s-a identificat corect instalaţia la care se lucrează;
  • s-a verificat lipsa de tensiune;
  • s-au montat scurtcircuitoarele;
  • s-a atins direct cu mâna, de către admitent şi în prezenţa şefului de lucrare, instalaţia la care urmează să se lucreze;
 • nu permite începerea lucrului dacă nu s-au asigurat toate măsurile de securitatea muncii necesare;
 • ia măsuri pentru organizarea corespunzătoare a locului de muncă (îngrădiri, curăţenie, căi de acces, iluminat, dispozitive de avertizare etc.);
 • este răspunzător de accidentele de natură electrică, mecanică sau termică ce au loc în zona de lucru, datorită neluării măsurilor prezente în normă;
 • este obligat să oprească lucrul şi să îndepărteze echipa din zona de lucru, în cazul constatării unor pericole iminente de producere a accidentelor;
 • sesizează seful ierarhic asupra abaterilor pe care le constată pe linie de securitatea muncii la membrii echipei şi propune sancţiuni pentru cei vinovaţi;
 • nu permite executarea de către persoanele din echipă a unor lucrări pentru care nu sunt calificaţi sau nu intră în atribuţiile lor;
 • nu permite prezenţa în zona de lucru a persoanelor care nu fac parte din efectivul echipei;
 • întocmeşte la timp toate evidenţele referitoare la lucrările executate conform planurilor calităţii şi comenzilor interne;
 • ţine evidenţa împreună cu şeful formaţiei de lucru a orelor suplimentare efectuate de membrii formaţiei şi a recuperărilor acordate;
 • răspunde de toate materialele şi piesele de schimb scoase de la magazie care se utilizează la lucrări, materialele şi piesele de schimb rămase neconsumate şi a celor recuperate, înglobarea acestora în lucrări conform procedurilor prevăzute de normativele în vigoare.
 1. Are obligaţia să cunoască, să respecte şi să aplice legislaţia naţională, normele şi normativele în vigoare.
 2. Are obligaţia să-şi desfăşoare activitatea în aşa fel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât persoana proprie, cât şi pe celelalte persoane participante la procesul de muncă.
 3. Se preocupa permanent de mentinerea in stare curata si  de functionare sculelor, uneltelor, aparatelor de masura si control, a autevehiculelor puse la dispozitie pentru deplasarea la punctele de lucru, precum si a echipamentului de lucru si a celui individual de protectia muncii.

Atribuţii în domeniul securităţii şi sanatăţii în muncă

 • Să cunoască, să respecte  şi să aplice legislaţia naţională, normele şi normativele specifice activităţii de  securitate a muncii: Legea securităţii muncii nr. 319/2006 şi normele metodologice de aplicare a acesteia, în vigoare; Instrucţiunile proprii de securitate a muncii şi alte acte normative în vigoare specifice de securitate a muncii pentru domeniul de activitate;

 

Oferim:

 • Salariu motivant
 • Tichete de masă
 • Un mediu de lucru plăcut
 • Posibilitatea de dezvoltare personală și de instruire

 

Deținerea unui permis de conducere categoria B constituie un avantaj.


Dacă sunteți interesat de posturile vacante de electricieni, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail la adresa: cariere@cmipb.ro.

 

Persoanele selecționate vor fi contactate telefonic.

 

Compania Municipală Iluminat Public București SRL organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului de Director Economic 

Pentru a participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

Condiţiile generale :

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

 1. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

Condiţiile specifice:

 1. studii superioare de lungă durată economice, absolvite cu diplomă de licență sau master, după caz;
 2. minimum 10 ani vechime în specialitatea  studiilor,
 3. minimum 7 ani experiență în coordonare direcție/serviciu economic/buget/finanțe/contabilitate;
 4. activitatea în cadrul unei instituții publice/companii naţionale sau societăţi cu capital integral/majoritar al statului sau al unei unităţi administrativ teritoriale constituie avantaj;
 5. abilități de comunicare;
 6. cunoștințe operare cu softuri specializate de contabilitate;
 7. cunoștințe operare PC: Microsoft Office (Word, Excel).

Proba de examinare va consta în:

-interviu.

Data limită până la care candidaţii vor depune CV-ul pentru analiză este: 02.09.2020. Pentru interviu vor fi contactați doar candidații din ale căror CV-uri reiese îndeplinirea condițiilor generale și specifice.

CV-urile se vor depune la punctul de lucru al societăţii din Bucureşti, Sos. Odăii, nr. 253-259 sector 1 sau prin e-mail, la adresa karla.sirbu@cmipb.ro .

Subiectele pentru interviu vor fi alcătuite având la bază următoarea bibliografie :

 

  1. Legea nr. 227/2015 - Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
  2. Legea contabilităţii nr. 82/1991, cu modificările şi completările ulterioare,
  3. Legea nr. 2/2020 a bugetului de stat pe anul 2020 - art. 47,
  4. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
  5. Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile  de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea  sistemelor  moderne  de plată,
  6. Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori  economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările şi completările ulterioare,
  7. Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările şi completările ulterioare,
  8. Ordinul MFP nr. 3818 din 30 decembrie 2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia,
  9. Ordinul MFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificările şi completările  ulterioare,
  10. Ordinul MFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Compania Municipală Iluminat Public București SRL angajează dispecer call center, în Municipiul București

Acesta va fi responsabil pentru preluarea sesizărilor online sau telefonic de la petenți și înregistrarea lor în baza de date.

Cerințe:

 • Studii medii;
 • Experiență în cadrul unei echipe de call-center de minimum 1 an;
 • Utilizarea pachetului MS Office – cel puțin nivel mediu;
 • Abilități reale de utilizare a paginilor de internet, hărți, etc.;
 • Excelente abilități de comunicare;
 • Autocontrol și rezistență la stres;
 • Abilități organizatorice și de lucru în echipă;
 • Empatie și spirit autodidact;
 • Dorință de dezvoltare profesională;

Obiective:

 • Preluarea cu celeritate a reclamațiilor cetățenilor;
 • Rezolvarea, cu promptitudine, a solicitărilor;
 • Informarea cetățenilor cu privire la statusul reclamațiilor;

Atribuții:

 • Preluarea telefonică și înregistrarea incidentelor semnalate, precum și a altor probleme legate de activitățile în care societatea are implicații directe;
 • Asigurarea comunicării între departamentele interne, atunci când este cazul;
 • Transmiterea operativă a reclamaţiilor către compartimentele tehnice abilitate cu rezolvarea lor;
 • Evidența, clasarea și arhivarea tuturor problemelor semnalate;
 • Utilizarea cu responsabilitate, și doar în interes de serviciu, a aparaturii și mijloacelor tehnice din dotare;
 • Respectarea circuitului informației și a procedurilor de lucru.

 

Oferim:

 • Salariu fix atractiv;
 • Tichete de masă;
 • Un mediu de lucru plăcut;
 • Posibilitatea de dezvoltare personală și de instruite.

Persoanele interesate pot transmite un CV la adresa: cariere@cmipb.ro.

Vor fi contactați doar candidații care îndeplinesc condițiile solicitate.

Persoanele selecționate vor fi contactate telefonic.

 

 

ANUNŢ ORGANIZARE  PROBĂ DE EXAMINARE – POST ECONOMIST

 

Compania Municipală Iluminat Public București organizează probă de examinare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unui post de economist, în cadrul Serviciului Financiar-Contabilitate.

Pentru a participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

Condiţiile generale :

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

 1. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

Condiţiile specifice:

 1. studii superioare de lungă durată economice, absolvite cu diplomă de licență sau master, după caz;
 2. minimum 3 ani vechime în specialitatea  studiilor,
 3. activitatea în cadrul unei companii naţionale sau societăţi cu capital integral/majoritar al statului sau al unei unităţi administrativ teritoriale constituie avantaj;
 4. abilități de comunicare;
 5. cunoștințe operare cu softuri specializate de contabilitate;
 6. cunoștințe operare PC: Microsoft Office (Word, Excel).

DOSARUL DE CONCURS trebuie să conțină următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs;
 2. copia actului de identitate;
 3. copiile ale documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale;
 6. curriculum vitae, model European.

Proba de examinare va consta în:

-proba scrisă

-interviu.

 

Candidaţii care au obţinut la proba scrisă 70 de puncte vor fi contactați pentru susținerea interviului.

 

Data limită până la care candidaţii vor depune CV-ul pentru analiză este: 20.08.2020. Data limită până la care candidații selectați ca urmare a analizării CV-urilor vor depune documentele pentru dosarul de concurs este data de 31.08.2020 la punctul de lucru al societăţii din Bucureşti, Sos. Odăii, nr. 253-259 sector 1 sau prin e-mail, la adresa karla.sirbu@cmipb.ro .

Proba scrisă se va desfăşura în data de 07.09.2020 ora 09,00.

Subiectele pentru proba scrisă vor fi alcătuite având la bază următoarea bibliografie :

  1. Legea nr. 227/2015 - Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
  2. Legea contabilităţii nr. 82/1991, cu modificările şi completările ulterioare,
  3. Legea nr. 2/2020 a bugetului de stat pe anul 2020 - art. 47,
  4. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
  5. Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile  de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea  sistemelor  moderne  de plată,
  6. Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori  economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările şi completările ulterioare,
  7. Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările şi completările ulterioare,
  8. Ordinul MFP nr. 3818 din 30 decembrie 2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia,
  9. Ordinul MFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificările şi completările  ulterioare,
  10. Ordinul MFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Compania Municipală Iluminat Public București SRL organizează concurs pentru ocuparea postului de Director General Adjunct III

 

CERINȚE PROFESIONALE:

– studii superioare;

– minim 2 ani de experiență în funcții de conducere;

– abilități de comunicare și de negociere, spirit de echipă, flexibilitate, eficiență și responsabilitate;

– dorința de continuă perfecționare;

– operare computer – cunoștințe avansate de Microsoft Word;

- abilități de gestionare a resurselor materiale și umane pentru încadrarea în termene limită;

 

RESPONSABILITĂȚI:

 • Asigură conducerea și controlul structurilor din subordine;
 • Avizează și supune spre aprobare, propunerea de strategie și politicile de dezvoltare corespunzătoare activității structurilor din subordine;
 • Aplică în cadrul structurilor subordonate, strategia și politicile de dezvoltare, modernizare și restructurare economico-financiară ale societății, aprobate de organele de conducere competente;
 • Urmăreşte și monitorizează gradul de îndeplinire de către structurile din subordine a indicatorilor de performanță;
 • Avizează documentațiile emise de structurile din subordine şi care urmează să fie supuse aprobării directorului general, Consiliului de administrație sau Adunării Generale a Acționarilor;
 • Răspunde de elaborarea, actualizarea și aplicarea procedurilor și instrucțiunilor de lucru specifice entităţilor pe care le conduce;
 • Primește, verifică și repartizează corespondența pentru compartimentele pe care le are în subordine și informează directorul general, periodic sau de câte ori se impune, asupra modului de soluționare a lucrărilor repartizate;
 • Coordonează strategia de comunicare și relații publice a societății pentru a menține și îmbunătăți o imagine pozitivă și o bună reputație a societății;
 • Urmărește soluționarea cererilor și a petițiilor persoanelor fizice/persoanelor juridice, in concordanță cu standardele și normele legale aplicabile în domeniu, potrivit termenelor asumate;
 • Elaborează, dezvoltă și implementează strategia de comunicare și relații publice a societății pentru a menține și îmbunătăți o imagine pozitivă și o bună reputație a societății;
 • Elaborarea strategiilor de marketing, a programelor de marketing ce cuprind: obiective, strategii, tactici si bugete corespunzătoare; coordonarea si controlul îndeplinirii acestora;
 • Asigură și răspunde de organizarea și funcționarea activității de transport auto;
 • Asigură desfășurarea oricăror alte activități care vizează dezvoltarea societății.

OFERIM:

 • Salariu motivant;
 • Tichete de masă;
 • Un mediu de lucru plăcut
 • Posibilitatea de dezvoltare personală și de instruire.

Despre noi

Compania Municipală Iluminat Public București SRL a fost înființată cu scopul de a asigura serviciul de iluminat public în Municipiul București. Politica societății în domeniul resurselor umane vizează asigurarea personalului necesar în corelare cu obiectivele de dezvoltare ale companiei, anticiparea eventualelor fluctuații de deficit sau surplus de personal, principalele direcții de acțiune fiind: atragerea și menținerea personalului calificat cu aptitudinile, cunoștințele de specialitate și competențele necesare; dezvoltarea unor echipe bine pregătite și flexibile, capabile de a se adapta la un mediu dinamic, în continuă schimbare; promovarea discuțiilor constructive și a schimbului de cunoștințe și informații legate de activitate, pentru creșterea coeziunii în cadrul companiei.

Persoanele interesate pot transmite un CV la adresa: cariere@cmipb.ro până la data de 22.07.2020.

Persoanele selecționate vor fi contactate telefonic.

 

Compania Municipală Iluminat Public București SRL recrutează expert achizitii publice

 

CERINȚE PROFESIONALE

– studii superioare;

– cunoștințe in domeniul achizitiilor publice

– minim 2 ani de experiență relevantă în domeniul achizitiilor;

– abilități de comunicare și de negociere, spirit de echipă, flexibilitate, eficiență și responsabilitate;

– dorința de continuă perfecționare;

– operare computer – cunoștințe avansate de Microsoft Word;

- disponibilitate pentru deplasări în oraș (peste 50% din timpul de muncă) și în afara orașului, dacă va fi cazul;

- deținător permis conducere categoria B – constituie un plus, dar nu o cerință obligatorie.

RESPONSABILITĂŢI:
- Asigură și răspunde de activitatea de aprovizionare a societății cu bunuri/servicii/lucrări prin procedurile de achiziție directă simplă și achiziție directă, cu excepția celor care sunt în sarcina Centrului București; 

- Asigură și răspunde de activitatea de aprovizionare în baza necesarului de aprovizionat transmis de către entitățile din cadrul societății, în cazul achizițiilor directe, în condițiile celui mai bun raport „calitate-preț” prin efectuarea de studii de piață și analize de eficiență economică;

- Asigură și răspunde de activitatea de gestionare a bunurilor în colaborare cu gestionarul, respectiv:

a)         Asigură efectuarea recepției cantitative și calitative a bunurilor aprovizionate și repartizarea sau depozitarea în bune condiții a bunurilor primite,

b)         Asigură conservarea, evidența și bunurilor care nu au fost repartizate,

c)         Asigură pregătirea și eliberarea cu celeritate în consum a bunurilor,

d)         Urmărește permanent evoluția stocurilor, ia măsuri de preîntâmpinare a formării de stocuri cu mișcare lentă și fără mișcare.

     Gestionează și urmărește codurile CPV, astfel încât să poată fi determinată procedura de aplicat pentru achiziții, iar dacă valoarea estimată a achiziției depășește valorile maxime pentru procedura de achiziție directă, documentația se va transmite Serviciului Achiziții;

     Derulează achizițiile directe prin intermediul SICAP, dacă este cazul;

     Verifică realitatea valorii estimate a achiziţiei din referatul întocmit de entităţile organizatorice şi răspunde pentru realitatea valorii estimate;

     Colaborează cu serviciile și compartimentele de specialitate pentru rezolvarea problemelor legate de necesarul de aprovizionare;

     Prospectează piața internă și externă, direct sau prin intermediul altor entităţi organizatorice, pe bază de colaborare, pentru identificarea partenerilor potențiali în realizarea unor contracte pentru bunuri, servicii și lucrări din aria sa de competență;

     Analizarea, compararea și selectarea a ofertelor primite;

 Urmărește îndeplinirea condițiilor necesare pentru intrarea în vigoare a contractelor încheiate prin intermediul serviciului;

     Asigură și răspunde de întocmirea bazei de date privind potențialii furnizori de bunuri, servicii și lucrări.

     Propune încheierea, modificarea sau rezilierea, după caz, a contractelor comerciale și a comenzilor privind activitatea pe care o urmărește și coordonează.

     . Întocmește corespondența cu furnizorii în cazul achizițiilor ce se fac prin intermediul serviciului, inclusiv propunerea de contract;

      Centralizează, întocmește și transmite raportările periodice privind aprovizionările efectuate;

      Urmărește derularea acordurilor-cadru în conformitate cu clauzele acestora; propune măsuri de soluționare a neconformităților apărute pe parcursul derulării;

      Întocmește documentația efectuării plăților parțiale și finale și de eliberare a garanției de bună execuție pentru acordurile cadru;

      Colaborează cu Serviciul Juridic pentru acționarea în justiție a contractanților care nu respectă clauzele contractuale;

      Întocmește instrucțiunile, procedurile și metodologiile privind domeniul său de activitate, și le avizează pe cele întocmite de alte compartimente, dar care se intersectează cu domeniul său de activitate.

Oferim:

 • Salariu motivant
 • Tichete de masă
 • Un mediu de lucru plăcut
 • Posibilitatea de dezvoltare personală și de instruire

Despre noi

            Compania Municipală Iluminat Public București SRL a fost înființată cu scopul de a asigura serviciul de iluminat public în Municipiul București.

Politica societății în domeniul resurselor umane vizează asigurarea personalului necesar în corelare cu obiectivele de dezvoltare ale companiei, anticiparea eventualelor fluctuații de deficit sau surplus de personal, principalele direcții de acțiune fiind: atragerea și menținerea personalului calificat cu aptitudinile, cunoștințele de specialitate și competențele necesare; dezvoltarea unor echipe bine pregătite și flexibile, capabile de a se adapta la un mediu dinamic, în continuă schimbare; promovarea discuțiilor constructive și a schimbului de cunoștințe și informații legate de activitate, pentru creșterea coeziunii în cadrul companiei.

Persoanele interesate pot transmite un CV la adresa: cariere@cmipb.ro, până la data de 26.06.2020 Vor fi contactați doar candidații care îndeplinesc condițiile solicitate.

 

 

ANUNȚ ANGAJAREReferent

 

Compania Municipală Iluminat Public București S.R.L. angajează Referent

 

CERINȚE:

– studii superioare tehnice, de preferabil profil energetic;

- cunoașterea unei limbi străine constituie un avantaj, dar nu o cerință obligatorie;

– abilități de comunicare și de negociere, spirit de echipă, flexibilitate, eficiență și responsabilitate;

- abilități de gestionare a resurselor materiale și umane pentru încadrarea în termene limită;

– dorința de continuă perfecționare;

– operare computer – cunoștințe avansate de Microsoft Word și Excel.

 

RESPONSABILITĂŢI:

- Analizarea permanentă a stării sistemului de iluminat public, în baza auditului SIP și a sesizărilor primite de la cetățeni prin Dispecerat;

- Urmărirea realizării programului de dezvoltare, modernizare și reparații în domeniul infrastructurii și logisticii proprii, aferente prestării serviciului de iluminat public;

- Va urmări valabilitatea autorizațiilor și a atestatelor necesare personalului tehnic conform legislației și reglementărilor tehnice;

- Întocmirea raportărilor necesare conform contractului de delegare a serviciului de iluminat public în baza situațiilor primite de la Centrul București;

- Colaborează la elaborarea programului de dotări specifice activității din Centrul București;

- Urmărește contracte de lucrări ce se execută la nivelul societății în vederea recuperării/deblocării garanțiilor de bună execuție din contractele încheiate de servicii/lucrări pentru prestarea serviciului de iluminat public;

- Îndeplinește orice altă atribuție referitoare la raportări obligatorii ce rezultă din contractul de delegare a serviciului de iluminat public în Municipiul Bucureşti.

- verifică corecta întocmire a formularelor din procedurile de calitate, a procedurilor de lucru aplicabile Direcției Mentenanță;

- întocmeşte rapoarte săptămânale privind activitatea Direcției Mentenanță;

- Răspunde tuturor solicitărilor venite din partea șefului ierarhic pentru îndeplinirea unor sarcini conforme fişei postului.

 

OFERIM:

 • Salariu motivant
 • Tichete de masă
 • Un mediu de lucru plăcut
 • Posibilitatea de dezvoltare personală și de instruire

Persoanele interesate pot transmite un CV la adresa: cariere@cmipb.ro.

Persoanele selecționate vor fi contactate telefonic.

 

 

ANUNȚ ANGAJAREȘef Serviciu Mentenanță

 

Compania Municipală Iluminat Public București S.R.L. angajează Șef Serviciu Mentenanță

 

CERINȚE:

– studii superioare tehnice;

- experiență în domeniul electric/energetic;

- cunoașterea unei limbi străine constituie un avantaj, dar nu o cerință obligatorie;

– abilități de comunicare și de negociere, spirit de echipă, flexibilitate, eficiență și responsabilitate;

- abilități de gestionare a resurselor materiale și umane pentru încadrarea în termene limită;

– dorința de continuă perfecționare;

– operare computer – cunoștințe avansate de Microsoft Word și Excel.

 

RESPONSABILITĂŢI:

1.    Colaborarea cu Centrul Bucureşti pentru aducerea la îndeplinire a tuturor obligaţiilor ce rezultă din contractul de delegare a serviciului de iluminat public în Municipiul Bucureşti;

2.    Elaborarea programelor anuale privind executarea lucrărilor de mentenanță în Sistemul de Iluminat Public (SIP) ce fac obiectul contractului de delegare a serviciului de iluminat public în Municipiul București;

3.    Analizarea permanentă a stării sistemului de iluminat public, în baza auditului SIP și a sesizărilor primite de la cetățeni prin Dispecerat și elaborarea de propuneri pentru îmbunătățirea SIP;

4.    Elaborarea și urmărirea realizării programului de dezvoltare, modernizare și reparații în domeniul infrastructurii și logisticii proprii, aferente prestării serviciului de iluminat public;

5.    Va urmări și se va preocupa de menținerea tuturor autorizațiilor și atestatelor necesare personalului tehnic conform legislației și reglementărilor tehnice;

6.    La cerere, asigură consultanță Centrului București în vederea încheierii și derulării contractelor de servicii și lucrări în vederea asigurării serviciului de iluminat public;

7.    Atribuții în domeniul metrologie:

8.    Urmărirea realizării fizice și valorice a lucrărilor/serviciilor executate/prestate pentru SIP, în baza situațiilor primite de la Centrul București și întocmirea raportărilor necesare conform contractului de delegare a serviciului de iluminat public;

9.    Urmărirea realizării programelor de lucrări și servicii pentru mentenanţa Sistemului de Iluminat Public (SIP) și întocmirea raportărilor necesare conform contractului de delegare a serviciului de iluminat public;

10. Elaborarea unei evidențe electronice în sistem GIS a tuturor elementelor sistemului de iluminat public în Municipiul București.

11. La solicitarea Centrului București, elaborează documentații tehnice cu respectarea standardelor, normativelor și a prescripțiilor tehnice aplicabile;

12. Elaborează planurile calității pentru lucrări specifice domeniului de activitate;

13. Colaborează la elaborarea programului de dotări specifice activității din Centrul București;

14. Face parte din comisiile de recepție a bunurilor/serviciilor/lucrărilor specifice activității de mentenanţă a SIP;

15. Avizează documentațiile tehnice și proiectele tehnice privind domeniul specific de activitate;

16. Îndeplinește orice altă atribuție ce rezultă din contractul de delegare a serviciului de iluminat public în Municipiul Bucureşti

OFERIM:

 • Salariu motivant
 • Tichete de masă
 • Un mediu de lucru plăcut
 • Posibilitatea de dezvoltare personală și de instruire

Persoanele interesate pot transmite un CV la adresa: cariere@cmipb.ro.

Persoanele selecționate vor fi contactate telefonic.

 

ANUNȚ ANGAJARE: SECRETARĂ

Compania Municipală Iluminat Public București S.R.L. angajează secretară

Cerințe:

 • Utilizarea pachetului MS Office (în special Word, Excel și Outlook) – cel puțin nivel mediu;
 • Minimum un an experiență în activitatea de secretariat sau posturi cu atribuții similare;
 • Excelente abilități de comunicare;
 • Ușurință, claritate și coerență în exprimare scrisă și verbală;
 • Capacitate de a lucra cu oamenii;
 • Rigurozitate in respectarea cu acuratețe a procedurilor, sarcinilor și a termenelor limită;
 • Studiile superioare finalizate reprezintă un avantaj;
 • Rezistență la stres;
 • Spirit de inițiativă;
 • Echilibru emoțional;

Obiective:

 • Adoptarea unui comportament în măsură să promoveze imaginea și interesele companiei;
 • Asigurarea unui flux al documentelor și informațiilor cât mai coerent;
 • Păstrarea confidențialității informațiilor și a documentelor legată de companie;
 • Utilizarea resurselor existente exclusiv în interesul companiei;
 • Respectarea prevederilor normativelor interne și a procedurilor de lucru;
 • Îmbunătățirea permanentă a pregătirii profesionale;

Atribuții:

 • Organizarea evidenței şi înregistrarea corespondenţei societății transmisă/primită în/din exteriorul acesteia, asigurând înregistrarea documentele în sistemul de evidenţă stabilit;
 • Expedierea corespondenței în afara societății, prin poștă sau direct prin curier;
 • Distribuirea corespondenței către compartimentele din cadrul unităţii.
 • Preda corespondența către directorul general (înlocuitorului acestuia când directorul general lipsește) și, după repartizare se preda către entitățile organizatorice către care corespondența a fost repartizată prin rezoluție;
 • Asigură transmiterea/primirea, înregistrarea şi distribuirea documentelor prin faxul/e-mailul societății;
 • Asigură prelucrarea, actualizarea și valorificarea operativă a datelor prin sistemul informatic de secretariat;
 • Execută fotocopierea documentelor, la solicitarea directorului general, a directorilor generali adjuncți;
 • Redactează în termen lucrările care i-au fost repartizate spre soluționare în vederea comunicării răspunsului;
 • Verifică forma grafică a documentelor adresate conducerii societății;
 • Recepționează apelurile telefonice, comunică transmiterea mesajelor primite;
 • Asigura confidențialitatea lucrărilor executate și a informaților gestionate;
 • Asigură, utilizează şi păstrează corespunzător ștampilele directorului general;
 • Organizează și desfășoară activități de protocol intern la nivelul conducerii societății;
 • Organizează, împreună cu Compartimentul comunicare cu presa/publicul, primirea cetățenilor/personalului societății în audiență la conducerea societății și urmărește executarea dispozițiilor date cu aceste ocazii.
 • Organizarea agendei directorului general

Oferim:

 • Salariu motivant
 • Tichete de masă
 • Un mediu de lucru plăcut
 • Posibilitatea de dezvoltare personală și de instruire

 

Persoanele selecționate vor fi contactate telefonic.

Compania Municipală Iluminat Public București SRL recrutează muncitori necalificati

Cerinte profesionale:

 • Capacitate de efort pentru realizarea obiectivelor;
 • Perseverenţă;
 • Atenţie la detalii;
 • Adaptabilitate;
 • Rezistenţă la stres.

 

Responsabilitati:

 • Muncitorii necalificati executa sarcini de rutina legate de constructia cladirilor si lucrarile de demolare;
 • Ttransporta in cadrul santierului materialele necesare procesului de munca;
 • Asigura pastrarea ordinii si curateniei la locul de munca;
 • Prepara mortar sau beton , respectand reteta;
 • Executa sapaturi manuale, conform proiectului de executie.

 

Compania Municipală Iluminat Public București SRL recrutează Specialist Resurse Umane

Cerinte profesionale:

 • Studii superioare finalizate
 • Cunostinte de legislatia muncii
 • Atestat inspector resurse umane
 • Experienta in administrarea personalului de minimum 3 ani
 • Cunostinte operare PC: MS Office (Excel, Word, PowerPoint) – nivel mediu
 • Abilitati de organizare si planificare / prioritizare
 • Abilitati excelente de comunicare (scris, verbal), empatie, proactivitate, spirit de echipa
 • Manifesta discretie in privinta datelor si informatiilor pe care le detine si prelucreaza

Responsabilitati:

 • Elaborarea și, respectiv, reactualizarea procedurilor și instrucțiunilor cu caracter metodologic în domeniul resurselor umane;
 • Organizarea, coordonarea și controlul activităților necesare aplicării politicii de resurse umane a societății;
 • Asigură existenţa fişelor de post pentru tot personalul societăţii;
 • Analizează proiectul fişelor de post în ceea ce priveşte structura, forma şi conţinutul acestora.
 • Urmăreşte încadrarea numărului şi structurii personalului în elementele planificare (organigramă şi stat de funcţii și personal);
 • ·Asigură recrutarea şi selectarea resurselor umane, în care sens are următoarele atribuţii:
 • Organizează şi coordonează probele de examinare organizare pentru ocuparea posturilor vacante sau pentru promovare;
 • Asigură secretariatul comisiilor constituite la nivelul societății pentru concursurile organizate pentru ocuparea posturilor vacante, conform procedurii interne;
 • Publică/afişează anunţurile pentru ocuparea posturilor vacante sau pentru promovare;
 • Redactează raportul de evaluare şi anunţă candidaţii admişi la concurs.
 • Stabileşte elementele necesare în vederea întocmirii contractului individual de muncă al persoanei nou angajate;
 • Constituie dosarul individual, întocmeşte contractul individual de muncă;
 • Monitorizează şi ţine evidenţa  personalului pe parcursul desfăşurării activităţii în cadrul societăţii, în caresens are următoarele atribuţii:
 • întocmeşte actele adiţionale la contractul individual de muncă şi, după caz, deciziile interne pentru toate modificările ce intervin în executarea acestuia;
 • înregistrează în programul informatic de evidenţă a personalului toate modificările care intervin în statutul personal şi în activitatea profesională a salariaţilor;
 • eliberează, retrage, vizează sau casează, după caz, legitimaţiile de serviciu ale salariaţilor; ţine evidenţa acestor documente;
 • stabileşte drepturile de concediu de odihnă, prelucrează cererile de concediu (de odihnă, medicale, fără plată etc.) şi ţine evidenţa efectuării acestuia;
 • ţine evidenţa mobilităţii personalului (intrări/ieşiri pe cauze);
 • întocmirea dosarelor de pensionare și urmărirea emiterii deciziilor de pensionare de către instituțiile abilitate, pentru personalul societății;
 • analiza, soluționarea și întocmirea răspunsurilor la adrese, reclamații și sesizări în domeniul resurselor umane;
 • avizarea propunerilor de sancțiuni disciplinare și elaborarea deciziilor de sancționare, precum şi a deciziilor de constatare a radierii acestora, cu respectarea prevederilor legale şi a regulilor interne;
 • țIne evidenţa deciziilor de sancţionare pentru fiecare salariat.
 • Eliberează adeverinţe, la cererea salariaţilor sau a foştilor salariaţi, cu privire la statutul de salariat al societăţii;
 • ·Întocmeşte raportări statistice cu privire la resursele umane şi asigură transmiterea acestora către Direcţia de Statistică;
 • .Monitorizează prezenţa la serviciu a salariaţilor şi verifică documentele de prezenţă;
  • ·Întocmeşte deciziile de încetare a activităţii salariaţilor, din diverse cauze.;
 • Întocmeşte documentele necesare pentru cazurile de pensionare/şomaj/suspendare contract individual de muncă;
 • Introduce şi actualizează datele privind statutul de salariat în Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor(Revisal); răspunde pentru exactitatea şi realitatea datelor înregistrate;
 • Organizează pregătirea profesională a salariaţilor în care sens are următoarele atribuţii :
 • centralizează şi analizează propunerile de instruire şi formare profesională identificate de către şefii entităților organizatorice;
 • întocmeşte anual Programul de instruire profesională, pe baza propunerilor primite de la entitățile organizatorice, şi îl transmite pentru aprobare directorului general al societăţii ;
 • urmăreşte realizarea instruirilor planificate şi raportează stadiul acestora;
 • elaborează şi actualizează lista personalului autorizat la nivelul societăţii;-
 • întocmeşte contractele necesare pregătirii profesionale a personalului (unde este cazul).
 • Elaborarea propunerilor pentru actualizarea organigramelor aprobate;
 • Elaborarea și actualizarea statului de funcții și de meserii;
 • Analizează și avizează referatele pentru ocuparea posturilor vacante și pentru promovare.

 

 

Anunț recrutare consultant în administrația publică

Compania Municipală Iluminat Public București SRL recrutează consultant în administrația publică.

CERINȚE PROFESIONALE

– studii superioare;

– cunoștințe economice și de administrație publică locală;

– minim 2 ani de experiență relevantă în domeniul economic și/sau al administrației publice locale;

- cunoașterea unei limbi străine constituie un avantaj, dar nu o cerință obligatorie;

– abilități de comunicare și de negociere, spirit de echipă, flexibilitate, eficiență și responsabilitate;

– dorința de continuă perfecționare;

– operare computer – cunoștințe avansate de Microsoft Word;

- disponibilitate pentru deplasări în oraș (peste 50% din timpul de muncă) și în afara orașului, dacă va fi cazul;

- deținător permis conducere categoria B – constituie un plus, dar nu o cerință obligatorie.

RESPONSABILITĂŢI

- participă la întâlniri pe teme de specialitate cu specialiști din societate și/sau din afara acesteia;

- participă, ca împuternicit al Directorului general, la reuniuni tehnico-științifice, simpozioane, expoziții și târguri, pentru a exprima punctul de vedere al societății sau a se documenta în domenii de interes pentru societate;

- va menține permanent legătură cu direcțiile/serviciile de specialitate/consilierii din cadrul Primăriei Municipiului București care au legătură cu obiectul de activitate al companiei, în privința acțiunilor cu efect direct/indirect asupra companiei;

- va participa, ori de câte i se va solicita de către conducerea societății sau personalul PMB la acțiuni (ședințe, întâlniri de lucru, acțiuni de teren) organizate de către PMB și/sau instituțiile subordonate și/sau entitățile afiliate companiei care au legătură cu obiectul de activitate al companiei sau în legătură cu obiectivele PMB privind companiile din holdingul municipal.

- monitorizează reactualizările preconizate în actele normative emise de Primăria Municipiului București;

- ține legătura cu alte entități, în vederea studierii, analizării și propunerii de modificări ale actelor cu putere de lege ce urmează a fi elaborate/adoptate în domeniul de activitate al societății sau care ar putea avea legătura cu acesta;

Despre noi

               Compania Municipală Iluminat Public București SRL a fost înființată cu scopul de a asigura serviciul de iluminat public în Municipiul București.

Politica societății în domeniul resurselor umane vizează asigurarea personalului necesar în corelare cu obiectivele de dezvoltare ale companiei, anticiparea eventualelor fluctuații de deficit sau surplus de personal, principalele direcții de acțiune fiind: atragerea și menținerea personalului calificat cu aptitudinile, cunoștințele de specialitate și competențele necesare; dezvoltarea unor echipe bine pregătite și flexibile, capabile de a se adapta la un mediu dinamic, în continuă schimbare; promovarea discuțiilor constructive și a schimbului de cunoștințe și informații legate de activitate, pentru creșterea coeziunii în cadrul companiei.

               Persoanele interesate pot transmite un CV la adresa: cariere@cmipb.ro, până la data de 20.01.2020. Vor fi contactați doar candidații care îndeplinesc condițiile solicitate. Organizarea interviurilor va avea loc în data de 21.01.2020, la ora ce va fi comunicată candidaților selectați.

 

Compania Municipală Iluminat Public București SRL recrutează Functionar administrativ

CERINȚE PROFESIONALE

 • studii medii;
 • cunoștințe operare PC (Microsoft Office)
 • bun organizator, atent la detalii, capacitate de sinteză și analiză, rigoare;
 • rapiditate în luarea deciziilor;
 • atitudine corectă şi principială în relaţiile de serviciu;
 • capacitate de comunicare si de intelegere in procesul comunicarii;
 • persoană dinamică, proactivă și orientată către rezultate;
 • flexibilitate în abordarea situatiilor de lucru, capacitate de a lucra in echipa;
 • foarte bune abilități de organizare a timpului, eficienta la locul de munca;
 • rezistenta la stres si disponibilitate de a lucra peste programul normal de lucru; 
 • spirit de initiative;
 • atentie distributivă;
 • echilibru emotional.

RESPONSABILITĂŢI

Asigură și răspunde de activitatea de aprovizionare a societății cu bunuri/servicii/lucrări prin procedurile de achiziție directă simplă și achiziție directă, cu excepția celor care sunt în sarcina Centrului București;

Asigură și răspunde de activitatea de aprovizionare în baza necesarului de aprovizionat transmis de către entitățile din cadrul societății, în cazul achizițiilor directe, în condițiile celui mai bun raport „calitate-preț” prin efectuarea de studii de piață și analize de eficiență economică;

Asigură și răspunde de activitatea de gestionare a bunurilor în colaborare cu gestionarul, respectiv:

 • Asigură efectuarea recepției cantitative și calitative a bunurilor aprovizionate și repartizarea sau depozitarea în bune condiții a bunurilor primite,
 • Asigură conservarea, evidența și bunurilor care nu au fost repartizate,
 • Asigură pregătirea și eliberarea cu celeritate în consum a bunurilor,
 • Urmărește permanent evoluția stocurilor, ia măsuri de preîntâmpinare a formării de stocuri cu mișcare lentă și fără mișcare.

Gestionează și urmărește codurile CPV, astfel încât să poată fi determinată procedura de aplicat pentru achiziții, iar dacă valoarea estimată a achiziției depășește valorile maxime pentru procedura de achiziție directă, documentația se va transmite Serviciului Achiziții;

Derulează achizițiile directe prin intermediul SICAP, dacă este cazul;

Verifică realitatea valorii estimate a achiziţiei din referatul întocmit de entităţile organizatorice şi răspunde pentru realitatea valorii estimate;

Colaborează cu serviciile și compartimentele de specialitate pentru rezolvarea problemelor legate de necesarul de aprovizionare;

Prospectează piața internă și externă, direct sau prin intermediul altor entităţi organizatorice, pe bază de colaborare, pentru identificarea partenerilor potențiali în realizarea unor contracte pentru bunuri, servicii și lucrări din aria sa de competență;

Analizarea, compararea și selectarea a ofertelor primite;

Urmărește îndeplinirea condițiilor necesare pentru intrarea în vigoare a contractelor încheiate prin intermediul serviciului;

Asigură și răspunde de întocmirea bazei de date privind potențialii furnizori de bunuri, servicii și lucrări.

Propune încheierea, modificarea sau rezilierea, după caz, a contractelor comerciale și a comenzilor privind activitatea pe care o urmărește și coordonează.

Întocmește corespondența cu furnizorii în cazul achizițiilor ce se fac prin intermediul serviciului, inclusiv propunerea de contract;

Centralizează, întocmește și transmite raportările periodice privind aprovizionările efectuate;

Urmărește derularea acordurilor-cadru în conformitate cu clauzele acestora; propune măsuri de soluționare a neconformităților apărute pe parcursul derulării;

Întocmește documentația efectuării plăților parțiale și finale și de eliberare a garanției de bună execuție pentru acordurile cadru;

Colaborează cu Serviciul Juridic pentru acționarea în justiție a contractanților care nu respectă clauzele contractuale;

Întocmește instrucțiunile, procedurile și metodologiile privind domeniul său de activitate, și le avizează pe cele întocmite de alte compartimente, dar care se intersectează cu domeniul său de activitate.

                   

Despre noi

          Compania Municipală Iluminat Public București SRL a fost înființată cu scopul de a asigura serviciul de iluminat public în Municipiul București.

Politica societății în domeniul resurselor umane vizează asigurarea personalului necesar în corelare cu obiectivele de dezvoltare ale companiei, anticiparea eventualelor fluctuații de deficit sau surplus de personal, principalele direcții de acțiune fiind: atragerea și menținerea personalului calificat cu aptitudinile, cunoștințele de specialitate și competențele necesare; dezvoltarea unor echipe bine pregătite și flexibile, capabile de a se adapta la un mediu dinamic, în continuă schimbare; promovarea discuțiilor constructive și a schimbului de cunoștințe și informații legate de activitate, pentru creșterea coeziunii în cadrul companiei.

          Persoanele interesate pot transmite un CV la adresa: cariere@cmipb.ro, până la data de 26.02.2020. Vor fi contactați doar candidații care îndeplinesc condițiile solicitate. Organizarea interviurilor va avea loc în data de 27.02.2020, la ora ce va fi comunicată candidaților selectați.

ANUNT ANGAJARE: CONTROLOR FINANCIAR DE GESTIUNE

Cerințe minime:

 • Studii superioare economice;
 • Experiență în specialitate (control financiar de gestiune) minim 5 ani;
 • Cunoștințe temeinice de legislație, specifice postului;
 • Cunoașterea PC pachet MS Office;
 • Cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională – nu este obligatoriu, dar poate constitui un avantaj;
 • Apt din punct de vedere medical.

Candidații vor prezenta la înscriere următoarele documente:

 • Cerere de înscriere la concurs, adresată Directorului General al Companiei Municipale Iluminat Public București S.R.L.;
 • Copia actului de identitate;
 • Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor;
 • Înscrisuri care să ateste experiența în domeniul economic;
 • Cazier judiciar valabil care să ateste că nu există antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • CV – actualizat.

 

Dosarul se va depune la punctul de lucru al Companiei Municipale Iluminat Public București S.R.L. din București, Șos. Odăii, Nr. 253-259, Sector 1, până în data de 05.03.2020, ora 16:00.

Bibliografie:

 • HOTĂRÂRE nr. 1151 din 27 noiembrie 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune;
 • ORDONANŢA nr. 119 din 31 august 1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv*) - Republicare;
 •  HOTĂRÂRE nr. 1257 din 12 decembrie 2012 privind organizarea inspecțiilor și stabilirea atribuțiilor generale în efectuarea acestora în vederea aplicării Ordonanței Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv;
 • ORDIN nr. 923 din 11 iulie 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu - REPUBLICARE*);
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 26 din 6 iunie 2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative;
 • ORDIN nr. 2861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;
 • ORDIN nr. 1802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate;
 • ORDIN nr. 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
 • LEGEA Nr. 82 din 24 decembrie 1991 a contabilității;
 • LEGEA Nr. 31 din 16 noiembrie 1990 societăților;
 • LEGEA Nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal;
 • LEGEA Nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice;
 • LEGEA Nr. 99 din 19 mai 2016 privind achizițiile sectoriale;
 • LEGEA Nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (CODUL MUNCII).

 

Rezultatele cu privire la etapa de Selecție a Candidaților  se va comunica prin e-mail.

            Vor fi chemați la proba scrisă și interviu doar candidații care îndeplinesc condițiile necesare ocupării postului, selecționați în urma evaluării Dosarelor ce vor fi transmise de candidați.

Concursul va avea loc în data de 10.03.2020, ora 11:00, la punctul de lucru al companiei din București, Șos. Odăii, nr. 253-259, Sector 1.

 

Anunț recrutare GESTIONAR

 

Compania Municipală Iluminat Public București SRL recrutează GESTIONAR.

 

CERINȚE PROFESIONALE

 • studii medii;
 • cunoștințe operare PC (Microsoft Office)
 • bun organizator, atent la detalii, capacitate de sinteză și analiză, rigoare;
 • Rapiditate în luarea deciziilor;
 • Atitudine corectă şi principială în relaţiile de serviciu;
 • Capacitate de comunicare si de intelegere in procesul comunicarii;
 • Persoană dinamică, proactivă și orientată către rezultate;
 • Flexibilitate în abordarea situatiilor de lucru, capacitate de a lucra in echipa;
 • Foarte bune abilități de organizare a timpului, eficienta la locul de munca;
 • Rezistenta la stres si disponibilitate de a lucra peste programul normal de lucru; 
 • Spirit de initiative;
 • Atentie distributivă;
 • Echilibru emotional.

 

RESPONSABILITĂŢI

 

1.Asigură gestiunea fizică a stocului de mărfuri astfel:

 • operează ăn stoc mișcările de marfă
 • păstrează documentele justificative legate de stocuri
 • efectuează anual inventarul stocului de marfă
 • respectă legislația de gestiune a stocurilor;
 • organizează primirea/depozitarea și conservarea fără pierderi, degradări, sustrageri a materialelor, pieselor, ambalajelor, semifabricatelor și produselor finite și ia măsuri pentru depozitarea acestora conform normelor tehnice de depozitare și de prevenire a incendiilor;
 • organizează și ține evidența materialelor depozitate;
 • răspunde de realizarea atribuțiilor sale conform fișei postului și informează șeful ierarhic superior asupra faptelor constatate sau elementelor sesizate;
 • asigură rezolvarea urgențelor apărute în timpul sau după terminarea programului de lucru;
 • răspunde de utilizarea, întreținerea și gestionarea corespunzătoare a echipamentelor, materialelor și a obiectelor de inventar încredințate;
 • eliberează bunurile din depozit numai în baza aprobării legale, înscrisă în documentele de mişcare a bunurilor;
 • rezolvă și alte sarcini de serviciu curente ce cad în sfera sa de activitate;

 

2. Introduce marfa în stoc în baza documentelor de intrare:

- efectuează operațiuni de intrare în stoc a mărfurilor;

- efectuează recepția fizică a mărfurilor la intrarea în magazia companiei;

- înregistrează, prelucrează și păstrează informațiile referitoare la situația stocurilor

                       

Despre noi

 

            Compania Municipală Iluminat Public București SRL a fost înființată cu scopul de a asigura serviciul de iluminat public în Municipiul București.

Politica societății în domeniul resurselor umane vizează asigurarea personalului necesar în corelare cu obiectivele de dezvoltare ale companiei, anticiparea eventualelor fluctuații de deficit sau surplus de personal, principalele direcții de acțiune fiind: atragerea și menținerea personalului calificat cu aptitudinile, cunoștințele de specialitate și competențele necesare; dezvoltarea unor echipe bine pregătite și flexibile, capabile de a se adapta la un mediu dinamic, în continuă schimbare; promovarea discuțiilor constructive și a schimbului de cunoștințe și informații legate de activitate, pentru creșterea coeziunii în cadrul companiei.

            Persoanele interesate pot transmite un CV la adresa: cariere@cmipb.ro, până la data de 12.02.2020. Vor fi contactați doar candidații care îndeplinesc condițiile solicitate. Organizarea interviurilor va avea loc în data de 13.02.2020, la ora ce va fi comunicată candidaților selectați.

 


Anunț de angajare pentru postul de auditor Intern

 

Compania Municipală Iluminat Public București S.R.L. scoate la concurs 1 (un) post de „ Auditor Intern”, în cadrul Serviciului Audit Intern.

 

          CERINȚELE MINIME pentru participarea la concurs sunt următoarele:

 • Studii superioare finalizate;
 • Experiență în specialitate minim 3 ani;
 • Utilizarea pachetului MS Office – cel puțin nivel mediu;
 • Cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională;
 • Excelente abilități de comunicare;
 • Apt din punct de vedere medical.

 

Menționam faptul că vor fi chemați la concursul scris și interviu doar candidații care îndeplinesc condițiile necesare ocupării postului, selecționați în urma evaluării CV-urilor ce vor fi transmise de candidați până la data de 05.02.2020, ora 16:00, la adresa de mail: cariere@cmipb.ro.

Concursul va avea loc în data de 10.02.2020, ora 11:00, la punctul de lucru al companiei din București, Șos. Odăii, nr. 253-259, Sector 1.

 

BIBLIOGRAFIE:

-         LEGEA Nr. 672/2002 privind auditul public intern;

-         HOTĂRÂRE Nr. 1086 din 11 decembrie 2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern;

-         LEGEA Nr. 82 din 24 decembrie 1991 a contabilității;

-         LEGEA Nr. 31 din 16 noiembrie 1990 societăților;

-         LEGEA Nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal;

-         LEGEA Nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice;

-         LEGEA Nr. 99 din 19 mai 2016 privind achizițiile sectoriale;

-         LEGEA Nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (CODUL MUNCII).

 

ATRIBUȚIILE OCUPANTULUI POSTULUI:

 • face propuneri de actualizare a normelor metodologice privind organizarea şi exercitarea activității de audit intern și își desfășoară activitatea în baza acestor norme, în urma aprobării lor de către conducătorul unității;
 • face propuneri pentru elaborarea Proiectului planului anual de audit intern pe baza evaluării riscurilor asociate diferitelor structuri, activități, programe/proiecte sau operațiuni, precum și prin preluarea sugestiilor conducătorului unității, a eventualelor recomandări ale Curții de Conturi și la solicitările organului ierarhic superior;
 • efectuează activități de audit intern pentru a evalua dacă sistemele de management și control ale entității/structurii auditate sunt transparente și conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficientă și eficacitate;
 • informează șeful serviciului despre recomandările neînsușite de către conducătorul entității/structurii auditate, precum și despre consecințele neimplementării acestora;
 • raportează periodic, la solicitarea șefului de serviciu asupra constatărilor, concluziilor și recomandărilor rezultate din activitățile sale de audit;
 • participă la elaborarea raportului anual al activității de audit intern;
 • în cazul identificării unor iregularități sau posibile prejudicii, raportează imediat șefului Serviciului Audit Intern;
 • participă la elaborare și semnează proiectul raportului de audit intern la sfârșitul fiecărei misiuni de audit intern;
 • participă la elaborare și semnează raportul de audit intern;
 • urmărește modul de implementare a recomandărilor formulate în rapoartele de audit intern și raportează în scris, șefului de serviciu asupra situației privind progresele înregistrate prin implementarea respectivelor recomandări;
 • desfășoară, la solicitarea conducătorului unității și în baza dispozițiilor șefului serviciului, misiuni de audit intern ad-hoc, respectiv misiuni de audit intern cu caracter excepțional, necuprinse în Planul anual de audit intern;
 • răspunde de realizarea în termen și de calitate a sarcinilor ce îi revin prin Planul anual de audit intern, aprobat de conducerea unității, precum și a celorlalte sarcini specifice stabilite de șeful Serviciului Audit Intern;
 • răspunde pentru realitatea informațiilor cuprinse în Proiectul raportului de audit intern și în Raportul de audit intern;
 • execută orice alte sarcini stabilite de șeful serviciului, cu respectarea prevederilor legale în domeniul auditului intern;
 • are obligația perfecționării cunoștințelor profesionale prin participarea la cursuri de pregătire profesională, minim 15 zile pe an;
 • are obligația de a păstra confidențialitatea în legătură cu faptele, informațiile sau documentele de care ia cunoștință în exercitarea funcției;

 

OFERIM:

 • Salariu motivant
 • Tichete de masă
 • Un mediu de lucru plăcut
 • Posibilitatea de dezvoltare personală și de instruire

 

Persoanele selecționate vor fi contactate telefonic.

 

Anunț recrutare consultant în administrația publică

Compania Municipală Iluminat Public București SRL recrutează consultant în administrația publică.

CERINȚE PROFESIONALE

– studii superioare;

– cunoștințe economice și de administrație publică locală;

– minim 2 ani de experiență relevantă în domeniul economic și/sau al administrației publice locale;

- cunoașterea unei limbi străine constituie un avantaj, dar nu o cerință obligatorie;

– abilități de comunicare și de negociere, spirit de echipă, flexibilitate, eficiență și responsabilitate;

– dorința de continuă perfecționare;

– operare computer – cunoștințe avansate de Microsoft Word;

- disponibilitate pentru deplasări în oraș (peste 50% din timpul de muncă) și în afara orașului, dacă va fi cazul;

- deținător permis conducere categoria B – constituie un plus, dar nu o cerință obligatorie.

RESPONSABILITĂŢI

- participă la întâlniri pe teme de specialitate cu specialiști din societate și/sau din afara acesteia;

- participă, ca împuternicit al Directorului general, la reuniuni tehnico-științifice, simpozioane, expoziții și târguri, pentru a exprima punctul de vedere al societății sau a se documenta în domenii de interes pentru societate;

- va menține permanent legătură cu direcțiile/serviciile de specialitate/consilierii din cadrul Primăriei Municipiului București care au legătură cu obiectul de activitate al companiei, în privința acțiunilor cu efect direct/indirect asupra companiei;

- va participa, ori de câte i se va solicita de către conducerea societății sau personalul PMB la acțiuni (ședințe, întâlniri de lucru, acțiuni de teren) organizate de către PMB și/sau instituțiile subordonate și/sau entitățile afiliate companiei care au legătură cu obiectul de activitate al companiei sau în legătură cu obiectivele PMB privind companiile din holdingul municipal.

- monitorizează reactualizările preconizate în actele normative emise de Primăria Municipiului București;

- ține legătura cu alte entități, în vederea studierii, analizării și propunerii de modificări ale actelor cu putere de lege ce urmează a fi elaborate/adoptate în domeniul de activitate al societății sau care ar putea avea legătura cu acesta;

Despre noi

               Compania Municipală Iluminat Public București SRL a fost înființată cu scopul de a asigura serviciul de iluminat public în Municipiul București.

Politica societății în domeniul resurselor umane vizează asigurarea personalului necesar în corelare cu obiectivele de dezvoltare ale companiei, anticiparea eventualelor fluctuații de deficit sau surplus de personal, principalele direcții de acțiune fiind: atragerea și menținerea personalului calificat cu aptitudinile, cunoștințele de specialitate și competențele necesare; dezvoltarea unor echipe bine pregătite și flexibile, capabile de a se adapta la un mediu dinamic, în continuă schimbare; promovarea discuțiilor constructive și a schimbului de cunoștințe și informații legate de activitate, pentru creșterea coeziunii în cadrul companiei.

               Persoanele interesate pot transmite un CV la adresa: cariere@cmipb.ro, până la data de 20.01.2020. Vor fi contactați doar candidații care îndeplinesc condițiile solicitate. Organizarea interviurilor va avea loc în data de 21.01.2020, la ora ce va fi comunicată candidaților selectați.

 

Compania Municipală Iluminat Public București SRL angajează dispecer call center, în Municipiul București

 

Acesta va fi responsabil pentru preluarea sesizărilor online sau telefonic de la petenți și înregistrarea lor în baza de date.

 

Cerințe:

 • Studii medii;
 • Experiență în cadrul unei echipe de call-center de minimum 1 an;
 • Utilizarea pachetului MS Office – cel puțin nivel mediu;
 • Abilități reale de utilizare a paginilor de internet, hărți, etc.;
 • Excelente abilități de comunicare;
 • Autocontrol și rezistență la stres;
 • Abilități organizatorice și de lucru în echipă;
 • Empatie și spirit autodidact;
 • Dorință de dezvoltare profesională;

Obiective:

 • Preluarea cu celeritate a reclamațiilor cetățenilor;
 • Rezolvarea, cu promptitudine, a solicitărilor;
 • Informarea cetățenilor cu privire la statusul reclamațiilor;

Atribuții:

 • Preluarea telefonică și înregistrarea incidentelor semnalate, precum și a altor probleme legate de activitățile în care societatea are implicații directe;
 • Asigurarea comunicării între departamentele interne, atunci când este cazul;
 • Transmiterea operativă a reclamaţiilor către compartimentele tehnice abilitate cu rezolvarea lor;
 • Evidența, clasarea și arhivarea tuturor problemelor semnalate;
 • Utilizarea cu responsabilitate, și doar în interes de serviciu, a aparaturii și mijloacelor tehnice din dotare;
 • Respectarea circuitului informației și a procedurilor de lucru.

 

Oferim:

 • Salariu fix atractiv;
 • Tichete de masă;
 • Un mediu de lucru plăcut;
 • Posibilitatea de dezvoltare personală și de instruite.

Persoanele interesate pot transmite un CV la adresa: cariere@cmipb.ro.

Vor fi contactați doar candidații care îndeplinesc condițiile solicitate.

Persoanele selecționate vor fi contactate telefonic.

 

CMIPB angajeaza referent tehnic

 

Compania Municipală Iluminat Public București SRL angajează Referent tehnic - Centrul București

Cerințe:

 • Utilizarea pachetului MS Office (în special Word, Excel și Outlook) – cel puțin nivel mediu;
 • Minimum trei ani experiență în domeniu;
 • Excelente abilități de comunicare;
 • Capacitate de a lucra cu oamenii;
 • Studiile superioare finalizate.

Obiective:

 • intocmirea pontajul lucratorilor din Centrul Bucuresti;

 • inocmirea corespondentei pe probleme tehnice in derularea contractelor pe care le deruleaza compania.

 

Oferim:

 • Salariu motivant
 • Tichete de masă
 • Un mediu de lucru plăcut
 • Posibilitatea de dezvoltare personală și de instruire

Persoanele interesate pot transmite un CV la adresa: cariere@cmipb.ro. Vor fi contactați doar candidații care îndeplinesc condițiile solicitate.

Persoanele selecționate vor fi contactate telefonic.

 

CMIPB angajează: Specialist îmbunătățire procese

 

ANUNŢ ORGANIZARE PROBĂ DE EXAMINARE

  Compania Municipală Iluminat Public Bucureşti SRL organizează

PROBĂ DE EXAMINARE

pentru ocuparea postului Specialist îmbunătățire procese, cod COR 242102,  pentru o perioadă nedeterminată.

 

Cerințe obligatorii:

 • Studii superioare finalizate;
 • Experiență în utilizarea metodelor și instrumentelor de îmbunătățire procese, utilizate in managementul calității;
 • O bună cunoaștere a gramaticii limbii române și abilități de comunicare scrisă, verbală;
 • Foarte bune cunoștințe de operare PC (MS Office: word, excell, power point, visio, etc)
 • Ușurință în adaptarea la audiență, în vederea realizării obiectivelor propuse;
 • Cunoștințe avansate (scris, vorbit) în limba engleză ;
 • Atitudine proactivă, cu foarte bune abilitați pentru planificare si organizare, cu orientare pentru realizarea sarcinilor în mod eficace și eficient.

Specialistul îmbunătățire procese se ocupă în principal cu:

 • Identificarea tendinţelor de variaţia a procesului şi a cerinţelor clientului;
 • Proiectarea metodelor de analiză şi îmbunătăţire a procesului;
 • Îmbunătăţirea procesului;
 • Dezvoltarea sistemului intern de îmbunătăţire continuă a proceselor;
 • Comunicarea informaţiilor necesare pentru îmbunătăţirea proceselor.

 

Specialistul îmbunătăţire procese identifică şi aplică soluţii adecvate de îmbunătăţire a performanţelor proceselor, prin rezolvarea problemelor cronice identificate, pentru a creşte performanţele proceselor, prin abordarea de aspecte organizaţionale, tehnice, economice etc.

Data probei de examinare: 05.12.2019.

Persoanele interesate sunt invitate să transmită CV la adresa office@cmipb.ro până la data de 03.12.2019. După această dată, CV-urile primite nu vor fi luate în considerare la selecție. Doar persoanele selectate în baza CV-ului vor fi contactate pentru comunicarea informațiilor privind proba de examinare şi completarea dosarului de examinare.

Compania Municipală Iluminat Public București SRL angajează Specialist Marketing

Cerințe:

 • Utilizarea pachetului MS Office (în special Word, Excel și Outlook) – cel puțin nivel mediu;
 • Minimum un an experiență în activitatea de Marketing;
 • Excelente abilități de comunicare;
 • Ușurință, claritate și coerență în exprimare scrisă și verbală;
 • Capacitate de a lucra cu oamenii;
 • Studiile superioare finalizate;
 • Spirit de inițiativă;

 

Obiective:

 • Creșterea ratei de succes a companiei;
 • Asigurarea publicității adecvate cu privire la lansarea, derularea și finalizarea proiectelor societății;
 • Dezvoltarea unor relații cu segmentele cheie ale publicului extern;
 • Adoptarea unui comportament în măsură să promoveze imaginea și interesele companiei;
 • Păstrarea confidențialității informațiilor din companie;
 • Utilizarea resurselor existente exclusiv în interesul companiei;
 • Respectarea prevederilor normativelor interne și a procedurilor de lucru;
 • Îmbunătățirea permanentă a pregătirii profesionale;

Atribuții:

 

 • Elaborarea strategiilor și a programelor de marketing;
 • Efectuarea cercetărilor de marketing care vizează conceperea și exercitarea studiilor de piață, efectuarea previziunilor de marketing;
 • Organizarea de acţiuni de promovare, marketing şi publicitate, în ţară şi în străinătate;
 • Realizarea unor acţiuni de publicitate în mass-media, pentru promovarea societății;
 • Organizarea, inclusiv în parteneriat cu alte persoane fizice sau juridice, în ţară şi în străinătate, de evenimente, misiuni, seminare, conferinţe, mese rotunde şi dezbateri pentru promovarea societății, în scopul identificării de noi parteneri contractuali
 • Asigurarea participării reprezentanților CMIPB la manifestări similare iniţiate de alte instituţii sau de organizaţii române ori străine;
 • Realizarea şi difuzarea materiale promoţionale, flyere, broşuri, pliante, afişe, cataloage, postere, ghiduri, materiale audiovideo, obiecte de protocol şi altele asemenea, studii şi analize privind mediul de afaceri naţional şi internaţional în domeniul de activitate al societății;
 • Organizarea participării la târguri și expoziții de profil;
 • Realizarea unei baze de date cu clienţii existenţi și clienţi potenţiali;
 • Abordarea posibililor clienți, în vederea unor eventuale colaborări, în beneficiu reciproc

 

Oferim:

 • Salariu motivant
 • Tichete de masă
 • Un mediu de lucru plăcut
 • Posibilitatea de dezvoltare personală și de instruire

Persoanele interesate pot transmite un CV la adresa: cariere@cmipb.ro. Vor fi contactați doar candidații care îndeplinesc condițiile solicitate.

Persoanele selecționate vor fi contactate telefonic.
 

 

CMIPB angajează: Specialist îmbunătățire procese

 

ANUNŢ ORGANIZARE PROBĂ DE EXAMINARE

  Compania Municipală Iluminat Public Bucureşti SRL organizează

PROBĂ DE EXAMINARE pentru ocuparea postului Specialist îmbunătățire procese, cod COR 242102,  pentru o perioadă nedeterminată.

 

Cerințe obligatorii:

 • Studii superioare finalizate;
 • Experiență în utilizarea metodelor și instrumentelor de îmbunătățire procese, utilizate in managementul calității;
 • O bună cunoaștere a gramaticii limbii române și abilități de comunicare scrisă, verbală;
 • Foarte bune cunoștințe de operare PC (MS Office: word, excell, power point, visio, etc)
 • Ușurință în adaptarea la audiență, în vederea realizării obiectivelor propuse;
 • Cunoștințe avansate (scris, vorbit) în limba engleză ;
 • Atitudine proactivă, cu foarte bune abilitați pentru planificare si organizare, cu orientare pentru realizarea sarcinilor în mod eficace și eficient.

Specialistul îmbunătățire procese se ocupă în principal cu:

 • Identificarea tendinţelor de variaţia a procesului şi a cerinţelor clientului;
 • Proiectarea metodelor de analiză şi îmbunătăţire a procesului;
 • Îmbunătăţirea procesului;
 • Dezvoltarea sistemului intern de îmbunătăţire continuă a proceselor;
 • Comunicarea informaţiilor necesare pentru îmbunătăţirea proceselor.

 

Specialistul îmbunătăţire procese identifică şi aplică soluţii adecvate de îmbunătăţire a performanţelor proceselor, prin rezolvarea problemelor cronice identificate, pentru a creşte performanţele proceselor, prin abordarea de aspecte organizaţionale, tehnice, economice etc.

Data probei de examinare: 05.12.2019.

Persoanele interesate sunt invitate să transmită CV la adresa office@cmipb.ro până la data de 03.12.2019. După această dată, CV-urile primite nu vor fi luate în considerare la selecție. Doar persoanele selectate în baza CV-ului vor fi contactate pentru comunicarea informațiilor privind proba de examinare şi completarea dosarului de examinare.

 

CMIPB angajează: șofer manevrant platformă ridicătoare cu braț

 

Căutam:

Șofer profesionist cu experiență în conducerea autovehiculelor platforme ridicătoare, fără evenimente rutiere, serios, punctual, manierat.

 

Descrierea Jobului:

Deplasarea autovehicolului, platforma ridicatoare, la locul destinat, calarea autovehicolului pe pozitia de lucru si dirijarea electricianului din nacela.

 

Oraș de lucru: Bucuresti.

 

Nivel Studii: Medii

 

Tip job: Full time

 

Permis conducere: B,C+E

 

Oferim:

 • Salariu motivant
 • Tichete de masă
 • Un mediu de lucru plăcut
 • Posibilitatea de dezvoltare personală și de instruire

 

 

Despre noi:

               Compania Municipală Iluminat Public București SRL a fost înființată cu scopul de a asigura serviciul de iluminat public în Municipiul București.

 

Politica societății în domeniul resurselor umane vizează asigurarea personalului necesar în corelare cu obiectivele de dezvoltare ale companiei, anticiparea eventualelor fluctuații de deficit sau surplus de personal, principalele direcții de acțiune fiind: atragerea și menținerea personalului calificat cu aptitudinile, cunoștințele de specialitate și competențele necesare; dezvoltarea unor echipe bine pregătite și flexibile, capabile de a se adapta la un mediu dinamic, în continuă schimbare; promovarea discuțiilor constructive și a schimbului de cunoștințe și informații legate de activitate, pentru creșterea coeziunii în cadrul companiei.

 

Persoanele interesate pot transmite un CV la adresa: cariere@cmipb.ro. Vor fi contactați doar candidații care îndeplinesc condițiile solicitate.

 

Compania Municipală Iluminat Public București SRL angajează specialist comunicare cu presa și publicul

Cerințe:

 • Utilizarea pachetului MS Office (în special Word, Excel și Outlook) – cel puțin nivel mediu;
 • Minimum un an experiență în activitatea de comunicare cu presa/publicul;
 • Excelente abilități de comunicare;
 • Ușurință, claritate și coerență în exprimare scrisă și verbală;
 • Capacitate de a lucra cu oamenii;
 • Studiile superioare finalizate;
 • Spirit de inițiativă;

 

Obiective:

 • Distribuirea, prin intermediul mass-media, a informațiilor de interes public, în legătură cu proiectele derulate de companie, ca răspuns la cererile instituțiilor mass-media;
 • Adoptarea unui comportament în măsură să promoveze imaginea și interesele companiei;
 • Păstrarea confidențialității informațiilor din companie;
 • Utilizarea resurselor existente exclusiv în interesul companiei;
 • Respectarea prevederilor normativelor interne și a procedurilor de lucru;
 • Îmbunătățirea permanentă a pregătirii profesionale;

Atribuții:

 

 • Realizarea și transmiterea de comunicate de presă privind activitățile și realizările CMIPB;

 

 • Dezvoltarea, optimizarea și gestionarea site-ului oficial al companiei – www.cmipb.ro;

 

 • Gestionarea adresei oficiale de e-mail;

 

 • Gestionarea paginilor oficiale de Facebook și de Instagram ale CMIPB;

 

 • Asigurarea comunicării instituționale între Companie și alte instituții;

 

 • Realizarea de fotografii a diverselor proiecte aflate în derulare, cu scopul popularizării acestora în rândul cetățenilor;

Oferim:

 • Salariu motivant
 • Tichete de masă
 • Un mediu de lucru plăcut
 • Posibilitatea de dezvoltare personală și de instruire

 

Persoanele selecționate vor fi contactate telefonic.

 

Anunț recrutare ingineri rețele electrice/ingineri electroenergetică

 

Compania Municipală Iluminat Public București SRL recrutează ingineri rețele electrice/ingineri electroenergetică.

 

CERINȚE PROFESIONALE:

– studii superioare tehnice;

– cunoștințe solide de rețele electrice;

– minim 2 ani de experiență relevantă în domeniul electro-energetic;

- cunoașterea unei limbi străine constituie un avantaj, dar nu o cerință obligatorie;

– abilități de comunicare și de negociere, spirit de echipă, flexibilitate, eficiență și responsabilitate;

- abilități de coordonare echipe de lucru;

- abilități de gestionare a resurselor materiale și umane pentru încadrarea în termene limită;

– dorința de continuă perfecționare;

– operare computer – cunoștințe avansate de Microsoft Word;

- disponibilitate pentru deplasări în oraș și în afara orașului, dacă va fi cazul;

- deținător permis conducere categoria B – constituie un plus, dar nu o cerință obligatorie.

 

RESPONSABILITĂŢI:

- desfăşoară activități productive pentru realizarea în conformitate cu proiectul tehnic a obiectivelor specificate.

- estimează cantitatea de materiale şi forţă de muncă necesare realizării proiectelor și calculează costurile pentru acestea;

- exploatează şi întreţine sistemul de iluminat public.

- coordonează echipe de lucru pentru întreţinerea şi executarea lucrărilor de reparaţii la reţelele existente;

- monitorizează, coordonează montarea instalaţiilor electroenergetice şi a probelor pentru punerea lor în funcţiune;

- programează lucrările de revizie, reparaţie şi pregăteşte documentaţia necesară pentru realizarea acestora;

- verifică aplicarea procedurilor de calitate, respectarea sarcinilor, a procedurilor de lucru şi a normelor de protecţia muncii;

- efectuează controale periodice pentru verificarea preventivă a sistemelor de reglare automată;

- respectă prescripţiile tehnice precum şi prevederile specifice ale desfăşurărilor de echipamente;

- întocmeşte rapoarte săptămânale privind starea de funcţionare şi producţia realizată;

- răspunde la toate solicitările venite din partea șefului ierarhic pentru îndeplinirea unor sarcini conforme fişei postului.

 

Despre noi:

               Compania Municipală Iluminat Public București SRL a fost înființată cu scopul de a asigura serviciul de iluminat public în Municipiul București.

 

Politica societății în domeniul resurselor umane vizează asigurarea personalului necesar în corelare cu obiectivele de dezvoltare ale companiei, anticiparea eventualelor fluctuații de deficit sau surplus de personal, principalele direcții de acțiune fiind: atragerea și menținerea personalului calificat cu aptitudinile, cunoștințele de specialitate și competențele necesare; dezvoltarea unor echipe bine pregătite și flexibile, capabile de a se adapta la un mediu dinamic, în continuă schimbare; promovarea discuțiilor constructive și a schimbului de cunoștințe și informații legate de activitate, pentru creșterea coeziunii în cadrul companiei.

 

               Persoanele interesate pot transmite un CV la adresa: cariere@cmipb.ro. Vor fi contactați doar candidații care îndeplinesc condițiile solicitate.

Compania Municipală Iluminat Public București SRL angajează electricieni

 

Cerințe:

 • Cunoștințe de fizică – electricitate
 • Cunoştinţe de mecanică specifice activitătii
 • Cunoştinţe de tehnologie a realizării instalațiilor electrice
 • Cunoaşterea echipamentelor şi a aparatelor utilizate în procesul muncii
 • Cunoaşterea modului de utilizare a acestora
 • Minimum un an experiență în activitatea de electrician
 • Responsabilitate, corectitudine, conștiinciozitate, confidențialitate
 • Răbdare, calm, meticulozitate
 • Capacitate de a lucra cu oamenii
 • Rezistență la stres
 • Spirit de inițiativă
 • Echilibru emoțional

Obiective:

 • Instalarea, întreținerea, testarea și repararea sistemelor electrice
 • Cunoașterea, respectarea şi aplicarea legislaţiei naţionale, a normele şi normativelor specifice activităţii de securitate a muncii
 • Obligaţia de a-și desfăşura activitatea fără a expune la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât persoana proprie, cât şi pe celelalte persoane participante la procesul de muncă

 

 • Preocuparea permanentă pentru menținerea în stare de funcționare a sculelor, uneltelor, aparatelor de măsura și control, a autovehiculelor puse la dispoziție pentru deplasarea la punctele de lucru, precum și a echipamentului de lucru și a celui individual de protecția muncii
 • Îmbunătățirea permanentă a pregătirii profesionale

. Responsabilitatile ocupantului postului:

 1. În raport cu alte persoane:
 • Respectarea nivelului de competenţe în rezolvarea sarcinilor
 • Cooperarea cu ceilalţi colegi din compartiment şi firmă
 • Onestitate şi confidenţialitate faţă de toate persoanele cu care intră în contact în interes de serviciu
 1. În raport cu echipamente şi aparatura pe care o utilizează:
 • Însuşirea modului de utilizare corectă şi eficientă a echipamentelor utilizate în procesul muncii: instalaţii, sisteme electrice, componente electrice
 • Utilizarea corectă şi cu responsabilitate a aparaturii şi echipamentelor din dotare inclusiv a mijloacelor auto.
 • Sesizarea imediată a şefului ierarhic superior în momentul în care constata dificultăţi sau defecţiuni în utilizarea echipamentelor şi a aparaturii
 1. În raport cu produsele muncii, reprezentate prin documentele elaborate:
 • Respectarea tuturor normelor de elaborare pentru fiecare lucrare în parte
 • Respectarea procedurilor de lucru şi a ierarhiei de rezolvare a sarcinilor
 1. În raport cu securitatea muncii
 • Însuşirea prevederilor din instrumentele specifice locului de muncă şi din instrucţiunile generale ale locului de muncă
 • Participarea periodică la şedinţele de instruire în domeniul ssm organizate în firmă
 • Respectarea normelor de securitate şi sănătate la locul de muncă
 • Sesizarea sefului ierarhic cu privire la încălcarea normelor de ssm
 • Sesizarea inginerului responsabil de lucrare sau a directorului diviziei executie lucrari cu privire la aspecte ce pot fi îmbunătăţite
 1. Privind precizia şi punctualitatea
 • Va respecta programul şi orarul de activitate al firmei
 • Va respecta programul şi termenele limită stabilite pentru finalizarea tuturor lucrărilor de lucru atribuite
 • Va sesiza acele circumstanţe ce ar putea crea probleme în finalizarea în timp util a lucrărilor şi le va aduce la cunoştinţa persoanelor direct implicate
 1. În raport cu metodele şi programele de lucru
 • Va respecta ierarhia activităţilor din programul zilnic de muncă
 • Va respecta procedurile interne de lucru
 • Va fi preocupat permanent pentru autoperfecţionarea prin studiu individual şi participare la cursuri

 

3. Sarcini şi activităţi specifice locului de muncă:

 1. Desfașoară activități productive, conform compețentelor profesionale, pentru realizarea in conformitate cu proiectul tehnic sau cu indicatiile sefului de echipa sau ale inginerului responsabil de lucrare, a obiectivelor specificate in fisa de lucru zilnica. Evaluează în mod real necesarul de materiale raportate la lucrare şi le pregăteşte pentru deplasarea în teren.
 2. Execută în instalaţii electrice lucrări de mentenanţă, reparaţii, modernizare, extindere, dispuse de şefii ierarhici.
 3. Ansamblează, instalează şi testează sistemul, echipamentul, aplicaţiile şi aparatura electrică şi electronică utilizând o gamă variată de instrumente specifice
 4. Identifică defecţiunile sistemelor, aparatelor şi ale componentelor pentru a localiza şi reabilita defectele sistemelor electrice
 5. Verifică compatibilitatea şi securitatea sistemului electric cu ajutorul aparatelor de masura detinute
 6. Realizează împământări şi conectează cabluri electrice la diferite echipamente şi montează panouri electrice
 7. Prestează activităţi fizice solicitante precum plasarea instalaţiei şi transportarea obiectelor grele
 8. Verifică echipamentele, sistemele şi componentele electrice în scopul identificării posibilelor defecţiuni , accidente
 9. Verifică necesitatea unor reparaţii şi se asigură de adecvarea sistemelor electrice la necesitatile impuse, comunica permanent cu personalul responsabil de lucrare
 10. Completeaza activitatile desfasurate in fisa zilnica de executie
 11. În caz de avarii în instalaţii, participă la executarea remedierii urmărilor avariilor şi incidentelor.
 12. Răspunde de calitatea operaţiilor executate de el însuşi, cât şi solidar cu echipa pentru lucrările complexe.
 13. La lucrările de revizie tehnică execută toate operaţiile prevăzute în documentaţiile tehnice şi proceduri operaţionale.
 14. La lucrările de reparaţii, execută operaţiile prevăzute în documentaţiile tehnice aferente lucrării, conform dispoziţiilor primite de la şeful de formaţie sau şeful de lucrare,.
 15. Când îndeplineşte funcţia de şef de lucrare are următoarele atribuţii:
 • asigură conducerea efectivă a lucrărilor încredinţate;
 • este unicul responsabil de asigurare a măsurilor tehnice şi de securitate a muncii, privind delimitarea materială a zonei de lucru, răspunzând de respectarea prevederilor din autorizaţia de lucru, luarea măsurilor tehnice de securitate privind mărimea zonei de lucru, componenţa, instructajul şi controlul sau supravegherea echipei;
 • verifică suficienţa măsurilor de securitatea muncii la lucrarea ce o execută, dispunând măsuri suplimentare, astfel ca lucrarea să se desfăşoare fară pericol de accidentare;
 • întocmeşte formele de recepţie a lucrărilor, în conformitate cu documentele prevăzute în planurile calităţii;
 • nu execută şi nu permite membrilor echipei executarea altor lucrări decât cele prevăzute în autorizaţia de lucru, în instrucţiunile tehnice interne, în atribuţiile de serviciu sau în baza unei dispoziţii verbale date de şeful de formaţie, şeful de centru (adjunctul acestuia);
 • răspunde de imprimarea şi păstrarea unei discipline corespunzătoare în cadrul echipei pe care o coordonează urmărind respectarea normelor si normativelor in vigoare de către toţi membrii echipei. Ia măsuri operative de scoatere din echipă a muncitorilor care comit acte de indisciplină sau nu respectă normele în vigoare la lucrarea respectivă;
 • la începerea lucrării sau cu ocazia începerii unor lucrări noi, este obligat să efectueze instructajul la locul de muncă privind lucrarea respectivă;
 • este obligat să nu permită începerea lucrărilor cu întreruperea tensiunii în instalaţiile electrice decât după ce s-au efectuat următoarele operatii:
 • s-a identificat corect instalaţia la care se lucrează;
  • s-a verificat lipsa de tensiune;
  • s-au montat scurtcircuitoarele;
  • s-a atins direct cu mâna, de către admitent şi în prezenţa şefului de lucrare, instalaţia la care urmează să se lucreze;
 • nu permite începerea lucrului dacă nu s-au asigurat toate măsurile de securitatea muncii necesare;
 • ia măsuri pentru organizarea corespunzătoare a locului de muncă (îngrădiri, curăţenie, căi de acces, iluminat, dispozitive de avertizare etc.);
 • este răspunzător de accidentele de natură electrică, mecanică sau termică ce au loc în zona de lucru, datorită neluării măsurilor prezente în normă;
 • este obligat să oprească lucrul şi să îndepărteze echipa din zona de lucru, în cazul constatării unor pericole iminente de producere a accidentelor;
 • sesizează seful ierarhic asupra abaterilor pe care le constată pe linie de securitatea muncii la membrii echipei şi propune sancţiuni pentru cei vinovaţi;
 • nu permite executarea de către persoanele din echipă a unor lucrări pentru care nu sunt calificaţi sau nu intră în atribuţiile lor;
 • nu permite prezenţa în zona de lucru a persoanelor care nu fac parte din efectivul echipei;
 • întocmeşte la timp toate evidenţele referitoare la lucrările executate conform planurilor calităţii şi comenzilor interne;
 • ţine evidenţa împreună cu şeful formaţiei de lucru a orelor suplimentare efectuate de membrii formaţiei şi a recuperărilor acordate;
 • răspunde de toate materialele şi piesele de schimb scoase de la magazie care se utilizează la lucrări, materialele şi piesele de schimb rămase neconsumate şi a celor recuperate, înglobarea acestora în lucrări conform procedurilor prevăzute de normativele în vigoare.
 1. Are obligaţia să cunoască, să respecte şi să aplice legislaţia naţională, normele şi normativele în vigoare.
 2. Are obligaţia să-şi desfăşoare activitatea în aşa fel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât persoana proprie, cât şi pe celelalte persoane participante la procesul de muncă.
 3. Se preocupa permanent de mentinerea in stare curata si  de functionare sculelor, uneltelor, aparatelor de masura si control, a autevehiculelor puse la dispozitie pentru deplasarea la punctele de lucru, precum si a echipamentului de lucru si a celui individual de protectia muncii.

 

Atribuţii în domeniul securităţii şi sanatăţii în muncă

 • Să cunoască, să respecte  şi să aplice legislaţia naţională, normele şi normativele specifice activităţii de  securitate a muncii: Legea securităţii muncii nr. 319/2006 şi normele metodologice de aplicare a acesteia, în vigoare; Instrucţiunile proprii de securitate a muncii şi alte acte normative în vigoare specifice de securitate a muncii pentru domeniul de activitate;

 

Oferim:

 • Salariu motivant
 • Tichete de masă
 • Un mediu de lucru plăcut
 • Posibilitatea de dezvoltare personală și de instruire

 

Deținerea unui permis de conducere categoria B constituie un avantaj.


Dacă sunteți interesat de posturile vacante de electricieni, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail la adresa: cariere@cmipb.ro.

 

Persoanele selecționate vor fi contactate telefonic.

 


Compania Municipală Iluminat Public București S.R.L. angajează secretară

 

 

Cerințe:

 • Utilizarea pachetului MS Office (în special Word, Excel și Outlook) – cel puțin nivel mediu;
 • Minimum un an experiență în activitatea de secretariat sau posturi cu atribuții similare;
 • Excelente abilități de comunicare;
 • Ușurință, claritate și coerență în exprimare scrisă și verbală;
 • Capacitate de a lucra cu oamenii;
 • Rigurozitate in respectarea cu acuratețe a procedurilor, sarcinilor și a termenelor limită;
 • Studiile superioare finalizate reprezintă un avantaj;
 • Rezistență la stres;
 • Spirit de inițiativă;
 • Echilibru emoțional;

Obiective:

 • Adoptarea unui comportament în măsură să promoveze imaginea și interesele companiei;
 • Asigurarea unui flux al documentelor și informațiilor cât mai coerent;
 • Păstrarea confidențialității informațiilor și a documentelor legată de companie;
 • Utilizarea resurselor existente exclusiv în interesul companiei;
 • Respectarea prevederilor normativelor interne și a procedurilor de lucru;
 • Îmbunătățirea permanentă a pregătirii profesionale;

Atribuții:

 • Organizarea evidenței şi înregistrarea corespondenţei societății transmisă/primită în/din exteriorul acesteia, asigurând înregistrarea documentele în sistemul de evidenţă stabilit;
 • Expedierea corespondenței în afara societății, prin poștă sau direct prin curier;
 • Distribuirea corespondenței către compartimentele din cadrul unităţii.
 • Preda corespondența către directorul general (înlocuitorului acestuia când directorul general lipsește) și, după repartizare se preda către entitățile organizatorice către care corespondența a fost repartizată prin rezoluție;
 • Asigură transmiterea/primirea, înregistrarea şi distribuirea documentelor prin faxul/e-mailul societății;
 • Asigură prelucrarea, actualizarea și valorificarea operativă a datelor prin sistemul informatic de secretariat;
 • Execută fotocopierea documentelor, la solicitarea directorului general, a directorilor generali adjuncți;
 • Redactează în termen lucrările care i-au fost repartizate spre soluționare în vederea comunicării răspunsului;
 • Verifică forma grafică a documentelor adresate conducerii societății;
 • Recepționează apelurile telefonice, comunică transmiterea mesajelor primite;
 • Asigura confidențialitatea lucrărilor executate și a informaților gestionate;
 • Asigură, utilizează şi păstrează corespunzător ștampilele directorului general;
 • Organizează și desfășoară activități de protocol intern la nivelul conducerii societății;
 • Organizează, împreună cu Compartimentul comunicare cu presa/publicul, primirea cetățenilor/personalului societății în audiență la conducerea societății și urmărește executarea dispozițiilor date cu aceste ocazii.
 • Organizarea agendei directorului general

Oferim:

 • Salariu motivant
 • Tichete de masă
 • Un mediu de lucru plăcut
 • Posibilitatea de dezvoltare personală și de instruire

 

Persoanele selecționate vor fi contactate telefonic.

 

 


Compania Municipală Iluminat Public București S.A. angajează dispecer call center, în Municipiul București. Acesta va fi responsabil pentru preluarea sesizărilor online sau telefonic de la petenți și înregistrarea lor în baza de date.

Compania Municipală Iluminat Public București S.A. urmărește crearea unei imagini nocturne a orașului care să echilibreze latura funcțională cu cea estetică, să promoveze noi tehnologii în iluminat, precum și elemente moderne de management al sistemului, cum ar fi reglementarea consumului, eficientizarea controlului de la distanță și, în general, soluții tehnologice actuale care sa transforme Bucureștiul într-un oraș inteligent, atât în ceea ce privește iluminatul stradal, cât și în iluminarea clădirilor sau a elementelor cu statut de simbol.

 

Ce cerințe minime trebuie să îndeplinești pentru a fi colegul nostru?

 • Studii medii;
 • Experiență în cadrul unei echipe de call-center de minimum 1 an;
 • Utilizarea pachetului MS Office – cel puțin nivel mediu;
 • Abilități reale de utilizare a paginilor de internet, hărți, etc.;
 • Excelente abilități de comunicare;
 • Autocontrol și rezistență la stres;
 • Abilități organizatorice și de lucru în echipă;
 • Empatie și spirit autodidact;
 • Dorință de dezvoltare profesională;

Obiective:

 • Preluarea cu celeritate a reclamațiilor cetățenilor;
 • Rezolvarea, cu promptitudine, a solicitărilor;
 • Informarea cetățenilor cu privire la statusul reclamațiilor;

Atribuții:

 • Preluarea telefonică și înregistrarea incidentelor semnalate, precum și a altor probleme legate de activitățile în care societatea are implicații directe;
 • Asigurarea comunicării între departamentele interne, atunci când este cazul;
 • Transmiterea operativă a reclamaţiilor către compartimentele tehnice abilitate cu rezolvarea lor;
 • Evidența, clasarea și arhivarea tuturor problemelor semnalate;
 • Utilizarea cu responsabilitate, și doar în interes de serviciu, a aparaturii și mijloacelor tehnice din dotare;
 • Respectarea circuitului informației și a procedurilor de lucru.

 

De ce ți-ai dori să faci parte din echipa noastră? Pentru că oferim:

 • Salariu fix atractiv;
 • Tichete de masă;
 • Un mediu de lucru plăcut;
 • Posibilitatea de dezvoltare personală și de instruire;

Persoanele selecționate vor fi contactate telefonic.

 

 

Compania Municipală Iluminat Public București SA este în căutare activă de personal competent și specializat, atât persoane cu experiență, cât și tineri absolvenți, în special în domeniul electroenergetic, rețele electrice, proiectare, design, dar și în domenii cum ar fi cel economic, juridic, resurse umane, achiziții, dispecerat/call-center, relații publice și comunicare, marketing, administrativ și altele.

                                                                                        

                                                               

 

Dacă sunteți interesat de un post în cadrul companiei noastre, ne puteți trimite un CV la adresa de email office@cmipb.ro Vă dorim succes în obținerea unui loc de muncă, care să corespundă nevoilor dumneavoastră personale și profesionale!

 

Contact

Pentru a ne semnala o problema in reteaua de iluminat public a Municipiului Bucuresti, ne puteti contacta folosind formularul de contact, prin e-mail, la adresa: sesizari@cmipb.ro sau prin apelarea Dispeceratului CMIPB, la numarul de telefon: 0374 810 999.

Daca doriti sa solicitati un aviz edilitar, accesati rubrica SERVICII – ELIBERARE AVIZE EDILITARE, de unde puteti descarca o cerere privind solicitarea de aviz

Holding Bucuresti

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#