CARIERE

Anunț recrutare consultant în administrația publică

Compania Municipală Iluminat Public București SRL recrutează consultant în administrația publică.

CERINȚE PROFESIONALE

– studii superioare;

– cunoștințe economice și de administrație publică locală;

– minim 2 ani de experiență relevantă în domeniul economic și/sau al administrației publice locale;

- cunoașterea unei limbi străine constituie un avantaj, dar nu o cerință obligatorie;

– abilități de comunicare și de negociere, spirit de echipă, flexibilitate, eficiență și responsabilitate;

– dorința de continuă perfecționare;

– operare computer – cunoștințe avansate de Microsoft Word;

- disponibilitate pentru deplasări în oraș (peste 50% din timpul de muncă) și în afara orașului, dacă va fi cazul;

- deținător permis conducere categoria B – constituie un plus, dar nu o cerință obligatorie.

RESPONSABILITĂŢI

- participă la întâlniri pe teme de specialitate cu specialiști din societate și/sau din afara acesteia;

- participă, ca împuternicit al Directorului general, la reuniuni tehnico-științifice, simpozioane, expoziții și târguri, pentru a exprima punctul de vedere al societății sau a se documenta în domenii de interes pentru societate;

- va menține permanent legătură cu direcțiile/serviciile de specialitate/consilierii din cadrul Primăriei Municipiului București care au legătură cu obiectul de activitate al companiei, în privința acțiunilor cu efect direct/indirect asupra companiei;

- va participa, ori de câte i se va solicita de către conducerea societății sau personalul PMB la acțiuni (ședințe, întâlniri de lucru, acțiuni de teren) organizate de către PMB și/sau instituțiile subordonate și/sau entitățile afiliate companiei care au legătură cu obiectul de activitate al companiei sau în legătură cu obiectivele PMB privind companiile din holdingul municipal.

- monitorizează reactualizările preconizate în actele normative emise de Primăria Municipiului București;

- ține legătura cu alte entități, în vederea studierii, analizării și propunerii de modificări ale actelor cu putere de lege ce urmează a fi elaborate/adoptate în domeniul de activitate al societății sau care ar putea avea legătura cu acesta;

Despre noi

               Compania Municipală Iluminat Public București SRL a fost înființată cu scopul de a asigura serviciul de iluminat public în Municipiul București.

Politica societății în domeniul resurselor umane vizează asigurarea personalului necesar în corelare cu obiectivele de dezvoltare ale companiei, anticiparea eventualelor fluctuații de deficit sau surplus de personal, principalele direcții de acțiune fiind: atragerea și menținerea personalului calificat cu aptitudinile, cunoștințele de specialitate și competențele necesare; dezvoltarea unor echipe bine pregătite și flexibile, capabile de a se adapta la un mediu dinamic, în continuă schimbare; promovarea discuțiilor constructive și a schimbului de cunoștințe și informații legate de activitate, pentru creșterea coeziunii în cadrul companiei.

               Persoanele interesate pot transmite un CV la adresa: cariere@cmipb.ro, până la data de 20.01.2020. Vor fi contactați doar candidații care îndeplinesc condițiile solicitate. Organizarea interviurilor va avea loc în data de 21.01.2020, la ora ce va fi comunicată candidaților selectați.

 

Compania Municipală Iluminat Public București SRL angajează dispecer call center, în Municipiul București

 

Acesta va fi responsabil pentru preluarea sesizărilor online sau telefonic de la petenți și înregistrarea lor în baza de date.

 

Cerințe:

 • Studii medii;
 • Experiență în cadrul unei echipe de call-center de minimum 1 an;
 • Utilizarea pachetului MS Office – cel puțin nivel mediu;
 • Abilități reale de utilizare a paginilor de internet, hărți, etc.;
 • Excelente abilități de comunicare;
 • Autocontrol și rezistență la stres;
 • Abilități organizatorice și de lucru în echipă;
 • Empatie și spirit autodidact;
 • Dorință de dezvoltare profesională;

Obiective:

 • Preluarea cu celeritate a reclamațiilor cetățenilor;
 • Rezolvarea, cu promptitudine, a solicitărilor;
 • Informarea cetățenilor cu privire la statusul reclamațiilor;

Atribuții:

 • Preluarea telefonică și înregistrarea incidentelor semnalate, precum și a altor probleme legate de activitățile în care societatea are implicații directe;
 • Asigurarea comunicării între departamentele interne, atunci când este cazul;
 • Transmiterea operativă a reclamaţiilor către compartimentele tehnice abilitate cu rezolvarea lor;
 • Evidența, clasarea și arhivarea tuturor problemelor semnalate;
 • Utilizarea cu responsabilitate, și doar în interes de serviciu, a aparaturii și mijloacelor tehnice din dotare;
 • Respectarea circuitului informației și a procedurilor de lucru.

 

Oferim:

 • Salariu fix atractiv;
 • Tichete de masă;
 • Un mediu de lucru plăcut;
 • Posibilitatea de dezvoltare personală și de instruite.

Persoanele interesate pot transmite un CV la adresa: cariere@cmipb.ro.

Vor fi contactați doar candidații care îndeplinesc condițiile solicitate.

Persoanele selecționate vor fi contactate telefonic.

 

CMIPB angajeaza referent tehnic

 

Compania Municipală Iluminat Public București SRL angajează Referent tehnic - Centrul București

Cerințe:

 • Utilizarea pachetului MS Office (în special Word, Excel și Outlook) – cel puțin nivel mediu;
 • Minimum trei ani experiență în domeniu;
 • Excelente abilități de comunicare;
 • Capacitate de a lucra cu oamenii;
 • Studiile superioare finalizate.

Obiective:

 • intocmirea pontajul lucratorilor din Centrul Bucuresti;

 • inocmirea corespondentei pe probleme tehnice in derularea contractelor pe care le deruleaza compania.

 

Oferim:

 • Salariu motivant
 • Tichete de masă
 • Un mediu de lucru plăcut
 • Posibilitatea de dezvoltare personală și de instruire

Persoanele interesate pot transmite un CV la adresa: cariere@cmipb.ro. Vor fi contactați doar candidații care îndeplinesc condițiile solicitate.

Persoanele selecționate vor fi contactate telefonic.

 

CMIPB angajează: Specialist îmbunătățire procese

 

ANUNŢ ORGANIZARE PROBĂ DE EXAMINARE

  Compania Municipală Iluminat Public Bucureşti SRL organizează

PROBĂ DE EXAMINARE

pentru ocuparea postului Specialist îmbunătățire procese, cod COR 242102,  pentru o perioadă nedeterminată.

 

Cerințe obligatorii:

 • Studii superioare finalizate;
 • Experiență în utilizarea metodelor și instrumentelor de îmbunătățire procese, utilizate in managementul calității;
 • O bună cunoaștere a gramaticii limbii române și abilități de comunicare scrisă, verbală;
 • Foarte bune cunoștințe de operare PC (MS Office: word, excell, power point, visio, etc)
 • Ușurință în adaptarea la audiență, în vederea realizării obiectivelor propuse;
 • Cunoștințe avansate (scris, vorbit) în limba engleză ;
 • Atitudine proactivă, cu foarte bune abilitați pentru planificare si organizare, cu orientare pentru realizarea sarcinilor în mod eficace și eficient.

Specialistul îmbunătățire procese se ocupă în principal cu:

 • Identificarea tendinţelor de variaţia a procesului şi a cerinţelor clientului;
 • Proiectarea metodelor de analiză şi îmbunătăţire a procesului;
 • Îmbunătăţirea procesului;
 • Dezvoltarea sistemului intern de îmbunătăţire continuă a proceselor;
 • Comunicarea informaţiilor necesare pentru îmbunătăţirea proceselor.

 

Specialistul îmbunătăţire procese identifică şi aplică soluţii adecvate de îmbunătăţire a performanţelor proceselor, prin rezolvarea problemelor cronice identificate, pentru a creşte performanţele proceselor, prin abordarea de aspecte organizaţionale, tehnice, economice etc.

Data probei de examinare: 05.12.2019.

Persoanele interesate sunt invitate să transmită CV la adresa office@cmipb.ro până la data de 03.12.2019. După această dată, CV-urile primite nu vor fi luate în considerare la selecție. Doar persoanele selectate în baza CV-ului vor fi contactate pentru comunicarea informațiilor privind proba de examinare şi completarea dosarului de examinare.

Compania Municipală Iluminat Public București SRL angajează Specialist Marketing

Cerințe:

 • Utilizarea pachetului MS Office (în special Word, Excel și Outlook) – cel puțin nivel mediu;
 • Minimum un an experiență în activitatea de Marketing;
 • Excelente abilități de comunicare;
 • Ușurință, claritate și coerență în exprimare scrisă și verbală;
 • Capacitate de a lucra cu oamenii;
 • Studiile superioare finalizate;
 • Spirit de inițiativă;

 

Obiective:

 • Creșterea ratei de succes a companiei;
 • Asigurarea publicității adecvate cu privire la lansarea, derularea și finalizarea proiectelor societății;
 • Dezvoltarea unor relații cu segmentele cheie ale publicului extern;
 • Adoptarea unui comportament în măsură să promoveze imaginea și interesele companiei;
 • Păstrarea confidențialității informațiilor din companie;
 • Utilizarea resurselor existente exclusiv în interesul companiei;
 • Respectarea prevederilor normativelor interne și a procedurilor de lucru;
 • Îmbunătățirea permanentă a pregătirii profesionale;

Atribuții:

 

 • Elaborarea strategiilor și a programelor de marketing;
 • Efectuarea cercetărilor de marketing care vizează conceperea și exercitarea studiilor de piață, efectuarea previziunilor de marketing;
 • Organizarea de acţiuni de promovare, marketing şi publicitate, în ţară şi în străinătate;
 • Realizarea unor acţiuni de publicitate în mass-media, pentru promovarea societății;
 • Organizarea, inclusiv în parteneriat cu alte persoane fizice sau juridice, în ţară şi în străinătate, de evenimente, misiuni, seminare, conferinţe, mese rotunde şi dezbateri pentru promovarea societății, în scopul identificării de noi parteneri contractuali
 • Asigurarea participării reprezentanților CMIPB la manifestări similare iniţiate de alte instituţii sau de organizaţii române ori străine;
 • Realizarea şi difuzarea materiale promoţionale, flyere, broşuri, pliante, afişe, cataloage, postere, ghiduri, materiale audiovideo, obiecte de protocol şi altele asemenea, studii şi analize privind mediul de afaceri naţional şi internaţional în domeniul de activitate al societății;
 • Organizarea participării la târguri și expoziții de profil;
 • Realizarea unei baze de date cu clienţii existenţi și clienţi potenţiali;
 • Abordarea posibililor clienți, în vederea unor eventuale colaborări, în beneficiu reciproc

 

Oferim:

 • Salariu motivant
 • Tichete de masă
 • Un mediu de lucru plăcut
 • Posibilitatea de dezvoltare personală și de instruire

Persoanele interesate pot transmite un CV la adresa: cariere@cmipb.ro. Vor fi contactați doar candidații care îndeplinesc condițiile solicitate.

Persoanele selecționate vor fi contactate telefonic.
 

 

CMIPB angajează: Specialist îmbunătățire procese

 

ANUNŢ ORGANIZARE PROBĂ DE EXAMINARE

  Compania Municipală Iluminat Public Bucureşti SRL organizează

PROBĂ DE EXAMINARE pentru ocuparea postului Specialist îmbunătățire procese, cod COR 242102,  pentru o perioadă nedeterminată.

 

Cerințe obligatorii:

 • Studii superioare finalizate;
 • Experiență în utilizarea metodelor și instrumentelor de îmbunătățire procese, utilizate in managementul calității;
 • O bună cunoaștere a gramaticii limbii române și abilități de comunicare scrisă, verbală;
 • Foarte bune cunoștințe de operare PC (MS Office: word, excell, power point, visio, etc)
 • Ușurință în adaptarea la audiență, în vederea realizării obiectivelor propuse;
 • Cunoștințe avansate (scris, vorbit) în limba engleză ;
 • Atitudine proactivă, cu foarte bune abilitați pentru planificare si organizare, cu orientare pentru realizarea sarcinilor în mod eficace și eficient.

Specialistul îmbunătățire procese se ocupă în principal cu:

 • Identificarea tendinţelor de variaţia a procesului şi a cerinţelor clientului;
 • Proiectarea metodelor de analiză şi îmbunătăţire a procesului;
 • Îmbunătăţirea procesului;
 • Dezvoltarea sistemului intern de îmbunătăţire continuă a proceselor;
 • Comunicarea informaţiilor necesare pentru îmbunătăţirea proceselor.

 

Specialistul îmbunătăţire procese identifică şi aplică soluţii adecvate de îmbunătăţire a performanţelor proceselor, prin rezolvarea problemelor cronice identificate, pentru a creşte performanţele proceselor, prin abordarea de aspecte organizaţionale, tehnice, economice etc.

Data probei de examinare: 05.12.2019.

Persoanele interesate sunt invitate să transmită CV la adresa office@cmipb.ro până la data de 03.12.2019. După această dată, CV-urile primite nu vor fi luate în considerare la selecție. Doar persoanele selectate în baza CV-ului vor fi contactate pentru comunicarea informațiilor privind proba de examinare şi completarea dosarului de examinare.

 

CMIPB angajează: șofer manevrant platformă ridicătoare cu braț

 

Căutam:

Șofer profesionist cu experiență în conducerea autovehiculelor platforme ridicătoare, fără evenimente rutiere, serios, punctual, manierat.

 

Descrierea Jobului:

Deplasarea autovehicolului, platforma ridicatoare, la locul destinat, calarea autovehicolului pe pozitia de lucru si dirijarea electricianului din nacela.

 

Oraș de lucru: Bucuresti.

 

Nivel Studii: Medii

 

Tip job: Full time

 

Permis conducere: B,C+E

 

Oferim:

 • Salariu motivant
 • Tichete de masă
 • Un mediu de lucru plăcut
 • Posibilitatea de dezvoltare personală și de instruire

 

 

Despre noi:

               Compania Municipală Iluminat Public București SRL a fost înființată cu scopul de a asigura serviciul de iluminat public în Municipiul București.

 

Politica societății în domeniul resurselor umane vizează asigurarea personalului necesar în corelare cu obiectivele de dezvoltare ale companiei, anticiparea eventualelor fluctuații de deficit sau surplus de personal, principalele direcții de acțiune fiind: atragerea și menținerea personalului calificat cu aptitudinile, cunoștințele de specialitate și competențele necesare; dezvoltarea unor echipe bine pregătite și flexibile, capabile de a se adapta la un mediu dinamic, în continuă schimbare; promovarea discuțiilor constructive și a schimbului de cunoștințe și informații legate de activitate, pentru creșterea coeziunii în cadrul companiei.

 

Persoanele interesate pot transmite un CV la adresa: cariere@cmipb.ro. Vor fi contactați doar candidații care îndeplinesc condițiile solicitate.

 

Compania Municipală Iluminat Public București SRL angajează specialist comunicare cu presa și publicul

Cerințe:

 • Utilizarea pachetului MS Office (în special Word, Excel și Outlook) – cel puțin nivel mediu;
 • Minimum un an experiență în activitatea de comunicare cu presa/publicul;
 • Excelente abilități de comunicare;
 • Ușurință, claritate și coerență în exprimare scrisă și verbală;
 • Capacitate de a lucra cu oamenii;
 • Studiile superioare finalizate;
 • Spirit de inițiativă;

 

Obiective:

 • Distribuirea, prin intermediul mass-media, a informațiilor de interes public, în legătură cu proiectele derulate de companie, ca răspuns la cererile instituțiilor mass-media;
 • Adoptarea unui comportament în măsură să promoveze imaginea și interesele companiei;
 • Păstrarea confidențialității informațiilor din companie;
 • Utilizarea resurselor existente exclusiv în interesul companiei;
 • Respectarea prevederilor normativelor interne și a procedurilor de lucru;
 • Îmbunătățirea permanentă a pregătirii profesionale;

Atribuții:

 

 • Realizarea și transmiterea de comunicate de presă privind activitățile și realizările CMIPB;

 

 • Dezvoltarea, optimizarea și gestionarea site-ului oficial al companiei – www.cmipb.ro;

 

 • Gestionarea adresei oficiale de e-mail;

 

 • Gestionarea paginilor oficiale de Facebook și de Instagram ale CMIPB;

 

 • Asigurarea comunicării instituționale între Companie și alte instituții;

 

 • Realizarea de fotografii a diverselor proiecte aflate în derulare, cu scopul popularizării acestora în rândul cetățenilor;

Oferim:

 • Salariu motivant
 • Tichete de masă
 • Un mediu de lucru plăcut
 • Posibilitatea de dezvoltare personală și de instruire

 

Persoanele selecționate vor fi contactate telefonic.

 

Anunț recrutare ingineri rețele electrice/ingineri electroenergetică

 

Compania Municipală Iluminat Public București SRL recrutează ingineri rețele electrice/ingineri electroenergetică.

 

CERINȚE PROFESIONALE:

– studii superioare tehnice;

– cunoștințe solide de rețele electrice;

– minim 2 ani de experiență relevantă în domeniul electro-energetic;

- cunoașterea unei limbi străine constituie un avantaj, dar nu o cerință obligatorie;

– abilități de comunicare și de negociere, spirit de echipă, flexibilitate, eficiență și responsabilitate;

- abilități de coordonare echipe de lucru;

- abilități de gestionare a resurselor materiale și umane pentru încadrarea în termene limită;

– dorința de continuă perfecționare;

– operare computer – cunoștințe avansate de Microsoft Word;

- disponibilitate pentru deplasări în oraș și în afara orașului, dacă va fi cazul;

- deținător permis conducere categoria B – constituie un plus, dar nu o cerință obligatorie.

 

RESPONSABILITĂŢI:

- desfăşoară activități productive pentru realizarea în conformitate cu proiectul tehnic a obiectivelor specificate.

- estimează cantitatea de materiale şi forţă de muncă necesare realizării proiectelor și calculează costurile pentru acestea;

- exploatează şi întreţine sistemul de iluminat public.

- coordonează echipe de lucru pentru întreţinerea şi executarea lucrărilor de reparaţii la reţelele existente;

- monitorizează, coordonează montarea instalaţiilor electroenergetice şi a probelor pentru punerea lor în funcţiune;

- programează lucrările de revizie, reparaţie şi pregăteşte documentaţia necesară pentru realizarea acestora;

- verifică aplicarea procedurilor de calitate, respectarea sarcinilor, a procedurilor de lucru şi a normelor de protecţia muncii;

- efectuează controale periodice pentru verificarea preventivă a sistemelor de reglare automată;

- respectă prescripţiile tehnice precum şi prevederile specifice ale desfăşurărilor de echipamente;

- întocmeşte rapoarte săptămânale privind starea de funcţionare şi producţia realizată;

- răspunde la toate solicitările venite din partea șefului ierarhic pentru îndeplinirea unor sarcini conforme fişei postului.

 

Despre noi:

               Compania Municipală Iluminat Public București SRL a fost înființată cu scopul de a asigura serviciul de iluminat public în Municipiul București.

 

Politica societății în domeniul resurselor umane vizează asigurarea personalului necesar în corelare cu obiectivele de dezvoltare ale companiei, anticiparea eventualelor fluctuații de deficit sau surplus de personal, principalele direcții de acțiune fiind: atragerea și menținerea personalului calificat cu aptitudinile, cunoștințele de specialitate și competențele necesare; dezvoltarea unor echipe bine pregătite și flexibile, capabile de a se adapta la un mediu dinamic, în continuă schimbare; promovarea discuțiilor constructive și a schimbului de cunoștințe și informații legate de activitate, pentru creșterea coeziunii în cadrul companiei.

 

               Persoanele interesate pot transmite un CV la adresa: cariere@cmipb.ro. Vor fi contactați doar candidații care îndeplinesc condițiile solicitate.

Compania Municipală Iluminat Public București SRL angajează electricieni

 

Cerințe:

 • Cunoștințe de fizică – electricitate
 • Cunoştinţe de mecanică specifice activitătii
 • Cunoştinţe de tehnologie a realizării instalațiilor electrice
 • Cunoaşterea echipamentelor şi a aparatelor utilizate în procesul muncii
 • Cunoaşterea modului de utilizare a acestora
 • Minimum un an experiență în activitatea de electrician
 • Responsabilitate, corectitudine, conștiinciozitate, confidențialitate
 • Răbdare, calm, meticulozitate
 • Capacitate de a lucra cu oamenii
 • Rezistență la stres
 • Spirit de inițiativă
 • Echilibru emoțional

Obiective:

 • Instalarea, întreținerea, testarea și repararea sistemelor electrice
 • Cunoașterea, respectarea şi aplicarea legislaţiei naţionale, a normele şi normativelor specifice activităţii de securitate a muncii
 • Obligaţia de a-și desfăşura activitatea fără a expune la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât persoana proprie, cât şi pe celelalte persoane participante la procesul de muncă

 

 • Preocuparea permanentă pentru menținerea în stare de funcționare a sculelor, uneltelor, aparatelor de măsura și control, a autovehiculelor puse la dispoziție pentru deplasarea la punctele de lucru, precum și a echipamentului de lucru și a celui individual de protecția muncii
 • Îmbunătățirea permanentă a pregătirii profesionale

. Responsabilitatile ocupantului postului:

 1. În raport cu alte persoane:
 • Respectarea nivelului de competenţe în rezolvarea sarcinilor
 • Cooperarea cu ceilalţi colegi din compartiment şi firmă
 • Onestitate şi confidenţialitate faţă de toate persoanele cu care intră în contact în interes de serviciu
 1. În raport cu echipamente şi aparatura pe care o utilizează:
 • Însuşirea modului de utilizare corectă şi eficientă a echipamentelor utilizate în procesul muncii: instalaţii, sisteme electrice, componente electrice
 • Utilizarea corectă şi cu responsabilitate a aparaturii şi echipamentelor din dotare inclusiv a mijloacelor auto.
 • Sesizarea imediată a şefului ierarhic superior în momentul în care constata dificultăţi sau defecţiuni în utilizarea echipamentelor şi a aparaturii
 1. În raport cu produsele muncii, reprezentate prin documentele elaborate:
 • Respectarea tuturor normelor de elaborare pentru fiecare lucrare în parte
 • Respectarea procedurilor de lucru şi a ierarhiei de rezolvare a sarcinilor
 1. În raport cu securitatea muncii
 • Însuşirea prevederilor din instrumentele specifice locului de muncă şi din instrucţiunile generale ale locului de muncă
 • Participarea periodică la şedinţele de instruire în domeniul ssm organizate în firmă
 • Respectarea normelor de securitate şi sănătate la locul de muncă
 • Sesizarea sefului ierarhic cu privire la încălcarea normelor de ssm
 • Sesizarea inginerului responsabil de lucrare sau a directorului diviziei executie lucrari cu privire la aspecte ce pot fi îmbunătăţite
 1. Privind precizia şi punctualitatea
 • Va respecta programul şi orarul de activitate al firmei
 • Va respecta programul şi termenele limită stabilite pentru finalizarea tuturor lucrărilor de lucru atribuite
 • Va sesiza acele circumstanţe ce ar putea crea probleme în finalizarea în timp util a lucrărilor şi le va aduce la cunoştinţa persoanelor direct implicate
 1. În raport cu metodele şi programele de lucru
 • Va respecta ierarhia activităţilor din programul zilnic de muncă
 • Va respecta procedurile interne de lucru
 • Va fi preocupat permanent pentru autoperfecţionarea prin studiu individual şi participare la cursuri

 

3. Sarcini şi activităţi specifice locului de muncă:

 1. Desfașoară activități productive, conform compețentelor profesionale, pentru realizarea in conformitate cu proiectul tehnic sau cu indicatiile sefului de echipa sau ale inginerului responsabil de lucrare, a obiectivelor specificate in fisa de lucru zilnica. Evaluează în mod real necesarul de materiale raportate la lucrare şi le pregăteşte pentru deplasarea în teren.
 2. Execută în instalaţii electrice lucrări de mentenanţă, reparaţii, modernizare, extindere, dispuse de şefii ierarhici.
 3. Ansamblează, instalează şi testează sistemul, echipamentul, aplicaţiile şi aparatura electrică şi electronică utilizând o gamă variată de instrumente specifice
 4. Identifică defecţiunile sistemelor, aparatelor şi ale componentelor pentru a localiza şi reabilita defectele sistemelor electrice
 5. Verifică compatibilitatea şi securitatea sistemului electric cu ajutorul aparatelor de masura detinute
 6. Realizează împământări şi conectează cabluri electrice la diferite echipamente şi montează panouri electrice
 7. Prestează activităţi fizice solicitante precum plasarea instalaţiei şi transportarea obiectelor grele
 8. Verifică echipamentele, sistemele şi componentele electrice în scopul identificării posibilelor defecţiuni , accidente
 9. Verifică necesitatea unor reparaţii şi se asigură de adecvarea sistemelor electrice la necesitatile impuse, comunica permanent cu personalul responsabil de lucrare
 10. Completeaza activitatile desfasurate in fisa zilnica de executie
 11. În caz de avarii în instalaţii, participă la executarea remedierii urmărilor avariilor şi incidentelor.
 12. Răspunde de calitatea operaţiilor executate de el însuşi, cât şi solidar cu echipa pentru lucrările complexe.
 13. La lucrările de revizie tehnică execută toate operaţiile prevăzute în documentaţiile tehnice şi proceduri operaţionale.
 14. La lucrările de reparaţii, execută operaţiile prevăzute în documentaţiile tehnice aferente lucrării, conform dispoziţiilor primite de la şeful de formaţie sau şeful de lucrare,.
 15. Când îndeplineşte funcţia de şef de lucrare are următoarele atribuţii:
 • asigură conducerea efectivă a lucrărilor încredinţate;
 • este unicul responsabil de asigurare a măsurilor tehnice şi de securitate a muncii, privind delimitarea materială a zonei de lucru, răspunzând de respectarea prevederilor din autorizaţia de lucru, luarea măsurilor tehnice de securitate privind mărimea zonei de lucru, componenţa, instructajul şi controlul sau supravegherea echipei;
 • verifică suficienţa măsurilor de securitatea muncii la lucrarea ce o execută, dispunând măsuri suplimentare, astfel ca lucrarea să se desfăşoare fară pericol de accidentare;
 • întocmeşte formele de recepţie a lucrărilor, în conformitate cu documentele prevăzute în planurile calităţii;
 • nu execută şi nu permite membrilor echipei executarea altor lucrări decât cele prevăzute în autorizaţia de lucru, în instrucţiunile tehnice interne, în atribuţiile de serviciu sau în baza unei dispoziţii verbale date de şeful de formaţie, şeful de centru (adjunctul acestuia);
 • răspunde de imprimarea şi păstrarea unei discipline corespunzătoare în cadrul echipei pe care o coordonează urmărind respectarea normelor si normativelor in vigoare de către toţi membrii echipei. Ia măsuri operative de scoatere din echipă a muncitorilor care comit acte de indisciplină sau nu respectă normele în vigoare la lucrarea respectivă;
 • la începerea lucrării sau cu ocazia începerii unor lucrări noi, este obligat să efectueze instructajul la locul de muncă privind lucrarea respectivă;
 • este obligat să nu permită începerea lucrărilor cu întreruperea tensiunii în instalaţiile electrice decât după ce s-au efectuat următoarele operatii:
 • s-a identificat corect instalaţia la care se lucrează;
  • s-a verificat lipsa de tensiune;
  • s-au montat scurtcircuitoarele;
  • s-a atins direct cu mâna, de către admitent şi în prezenţa şefului de lucrare, instalaţia la care urmează să se lucreze;
 • nu permite începerea lucrului dacă nu s-au asigurat toate măsurile de securitatea muncii necesare;
 • ia măsuri pentru organizarea corespunzătoare a locului de muncă (îngrădiri, curăţenie, căi de acces, iluminat, dispozitive de avertizare etc.);
 • este răspunzător de accidentele de natură electrică, mecanică sau termică ce au loc în zona de lucru, datorită neluării măsurilor prezente în normă;
 • este obligat să oprească lucrul şi să îndepărteze echipa din zona de lucru, în cazul constatării unor pericole iminente de producere a accidentelor;
 • sesizează seful ierarhic asupra abaterilor pe care le constată pe linie de securitatea muncii la membrii echipei şi propune sancţiuni pentru cei vinovaţi;
 • nu permite executarea de către persoanele din echipă a unor lucrări pentru care nu sunt calificaţi sau nu intră în atribuţiile lor;
 • nu permite prezenţa în zona de lucru a persoanelor care nu fac parte din efectivul echipei;
 • întocmeşte la timp toate evidenţele referitoare la lucrările executate conform planurilor calităţii şi comenzilor interne;
 • ţine evidenţa împreună cu şeful formaţiei de lucru a orelor suplimentare efectuate de membrii formaţiei şi a recuperărilor acordate;
 • răspunde de toate materialele şi piesele de schimb scoase de la magazie care se utilizează la lucrări, materialele şi piesele de schimb rămase neconsumate şi a celor recuperate, înglobarea acestora în lucrări conform procedurilor prevăzute de normativele în vigoare.
 1. Are obligaţia să cunoască, să respecte şi să aplice legislaţia naţională, normele şi normativele în vigoare.
 2. Are obligaţia să-şi desfăşoare activitatea în aşa fel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât persoana proprie, cât şi pe celelalte persoane participante la procesul de muncă.
 3. Se preocupa permanent de mentinerea in stare curata si  de functionare sculelor, uneltelor, aparatelor de masura si control, a autevehiculelor puse la dispozitie pentru deplasarea la punctele de lucru, precum si a echipamentului de lucru si a celui individual de protectia muncii.

 

Atribuţii în domeniul securităţii şi sanatăţii în muncă

 • Să cunoască, să respecte  şi să aplice legislaţia naţională, normele şi normativele specifice activităţii de  securitate a muncii: Legea securităţii muncii nr. 319/2006 şi normele metodologice de aplicare a acesteia, în vigoare; Instrucţiunile proprii de securitate a muncii şi alte acte normative în vigoare specifice de securitate a muncii pentru domeniul de activitate;

 

Oferim:

 • Salariu motivant
 • Tichete de masă
 • Un mediu de lucru plăcut
 • Posibilitatea de dezvoltare personală și de instruire

 

Deținerea unui permis de conducere categoria B constituie un avantaj.


Dacă sunteți interesat de posturile vacante de electricieni, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail la adresa: cariere@cmipb.ro.

 

Persoanele selecționate vor fi contactate telefonic.

 


Compania Municipală Iluminat Public București S.R.L. angajează secretară

 

 

Cerințe:

 • Utilizarea pachetului MS Office (în special Word, Excel și Outlook) – cel puțin nivel mediu;
 • Minimum un an experiență în activitatea de secretariat sau posturi cu atribuții similare;
 • Excelente abilități de comunicare;
 • Ușurință, claritate și coerență în exprimare scrisă și verbală;
 • Capacitate de a lucra cu oamenii;
 • Rigurozitate in respectarea cu acuratețe a procedurilor, sarcinilor și a termenelor limită;
 • Studiile superioare finalizate reprezintă un avantaj;
 • Rezistență la stres;
 • Spirit de inițiativă;
 • Echilibru emoțional;

Obiective:

 • Adoptarea unui comportament în măsură să promoveze imaginea și interesele companiei;
 • Asigurarea unui flux al documentelor și informațiilor cât mai coerent;
 • Păstrarea confidențialității informațiilor și a documentelor legată de companie;
 • Utilizarea resurselor existente exclusiv în interesul companiei;
 • Respectarea prevederilor normativelor interne și a procedurilor de lucru;
 • Îmbunătățirea permanentă a pregătirii profesionale;

Atribuții:

 • Organizarea evidenței şi înregistrarea corespondenţei societății transmisă/primită în/din exteriorul acesteia, asigurând înregistrarea documentele în sistemul de evidenţă stabilit;
 • Expedierea corespondenței în afara societății, prin poștă sau direct prin curier;
 • Distribuirea corespondenței către compartimentele din cadrul unităţii.
 • Preda corespondența către directorul general (înlocuitorului acestuia când directorul general lipsește) și, după repartizare se preda către entitățile organizatorice către care corespondența a fost repartizată prin rezoluție;
 • Asigură transmiterea/primirea, înregistrarea şi distribuirea documentelor prin faxul/e-mailul societății;
 • Asigură prelucrarea, actualizarea și valorificarea operativă a datelor prin sistemul informatic de secretariat;
 • Execută fotocopierea documentelor, la solicitarea directorului general, a directorilor generali adjuncți;
 • Redactează în termen lucrările care i-au fost repartizate spre soluționare în vederea comunicării răspunsului;
 • Verifică forma grafică a documentelor adresate conducerii societății;
 • Recepționează apelurile telefonice, comunică transmiterea mesajelor primite;
 • Asigura confidențialitatea lucrărilor executate și a informaților gestionate;
 • Asigură, utilizează şi păstrează corespunzător ștampilele directorului general;
 • Organizează și desfășoară activități de protocol intern la nivelul conducerii societății;
 • Organizează, împreună cu Compartimentul comunicare cu presa/publicul, primirea cetățenilor/personalului societății în audiență la conducerea societății și urmărește executarea dispozițiilor date cu aceste ocazii.
 • Organizarea agendei directorului general

Oferim:

 • Salariu motivant
 • Tichete de masă
 • Un mediu de lucru plăcut
 • Posibilitatea de dezvoltare personală și de instruire

 

Persoanele selecționate vor fi contactate telefonic.

 

 


Compania Municipală Iluminat Public București S.A. angajează dispecer call center, în Municipiul București. Acesta va fi responsabil pentru preluarea sesizărilor online sau telefonic de la petenți și înregistrarea lor în baza de date.

Compania Municipală Iluminat Public București S.A. urmărește crearea unei imagini nocturne a orașului care să echilibreze latura funcțională cu cea estetică, să promoveze noi tehnologii în iluminat, precum și elemente moderne de management al sistemului, cum ar fi reglementarea consumului, eficientizarea controlului de la distanță și, în general, soluții tehnologice actuale care sa transforme Bucureștiul într-un oraș inteligent, atât în ceea ce privește iluminatul stradal, cât și în iluminarea clădirilor sau a elementelor cu statut de simbol.

 

Ce cerințe minime trebuie să îndeplinești pentru a fi colegul nostru?

 • Studii medii;
 • Experiență în cadrul unei echipe de call-center de minimum 1 an;
 • Utilizarea pachetului MS Office – cel puțin nivel mediu;
 • Abilități reale de utilizare a paginilor de internet, hărți, etc.;
 • Excelente abilități de comunicare;
 • Autocontrol și rezistență la stres;
 • Abilități organizatorice și de lucru în echipă;
 • Empatie și spirit autodidact;
 • Dorință de dezvoltare profesională;

Obiective:

 • Preluarea cu celeritate a reclamațiilor cetățenilor;
 • Rezolvarea, cu promptitudine, a solicitărilor;
 • Informarea cetățenilor cu privire la statusul reclamațiilor;

Atribuții:

 • Preluarea telefonică și înregistrarea incidentelor semnalate, precum și a altor probleme legate de activitățile în care societatea are implicații directe;
 • Asigurarea comunicării între departamentele interne, atunci când este cazul;
 • Transmiterea operativă a reclamaţiilor către compartimentele tehnice abilitate cu rezolvarea lor;
 • Evidența, clasarea și arhivarea tuturor problemelor semnalate;
 • Utilizarea cu responsabilitate, și doar în interes de serviciu, a aparaturii și mijloacelor tehnice din dotare;
 • Respectarea circuitului informației și a procedurilor de lucru.

 

De ce ți-ai dori să faci parte din echipa noastră? Pentru că oferim:

 • Salariu fix atractiv;
 • Tichete de masă;
 • Un mediu de lucru plăcut;
 • Posibilitatea de dezvoltare personală și de instruire;

Persoanele selecționate vor fi contactate telefonic.

 

 

Compania Municipală Iluminat Public București SA este în căutare activă de personal competent și specializat, atât persoane cu experiență, cât și tineri absolvenți, în special în domeniul electroenergetic, rețele electrice, proiectare, design, dar și în domenii cum ar fi cel economic, juridic, resurse umane, achiziții, dispecerat/call-center, relații publice și comunicare, marketing, administrativ și altele.

                                                                                        

                                                               

 

Dacă sunteți interesat de un post în cadrul companiei noastre, ne puteți trimite un CV la adresa de email office@cmipb.ro Vă dorim succes în obținerea unui loc de muncă, care să corespundă nevoilor dumneavoastră personale și profesionale!

Contact

Pentru a ne semnala o problema in reteaua de iluminat public a Municipiului Bucuresti, ne puteti contacta folosind formularul de contact, prin e-mail, la adresa: sesizari@cmipb.ro sau prin apelarea Dispeceratului CMIPB, la numarul de telefon: 0374 810 999.

Daca doriti sa solicitati un aviz edilitar, accesati rubrica SERVICII – ELIBERARE AVIZE EDILITARE, de unde puteti descarca o cerere privind solicitarea de aviz

Holding Bucuresti

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#