Documente necesare eliberare aviz edilitar

1. Persoane fizice:

  1. Copie act identitate
  2. Împuternicire (dacă e cazul)
  3. Copie act identitate persoană împuternicită
  4. Copie certificate urbanism/ avizul tehnic de racordare în cazul lucrărilor de branșamente/racordări
  5. Planuri aferente certificatului de urbanism:
   1. Plan de încadrare in zona 1:2000 - 1 buc
   2. Plan de amplasament 1:500 - 2 buc
   3. Memoriu tehnic (cu referire la lucrarea executata pentru care se solicita avizul edilitar)
  6. Cerere eliberare aviz semnata și datata de către solicitant
  7. Dacă cel care depune solicitarea nu este titularul atunci trebuie să dețină împuternicire

2. Persoane juridice

  1. Copie certificat de înmatriculare la Registrul Comerțului
  2. Copie certificate urbanism/ avizul tehnic de racordare în cazul lucrărilor de branșamente/racordări
  3. Planuri aferente certificatului de urbanism:
   1. Plan de încadrare in zona 1:2000 - 1 buc
   2. Plan de amplasament 1:500 - 2 buc
   3. Memoriu tehnic (cu referire la lucrarea executată pentru care se solicita avizul edilitar)
  4. Cerere eliberare aviz semnată, stampilată și datată de către solicitant
  5. Daca cel care depune solicitarea nu este titularul atunci trebuie sa dețină împuternicire

Documentația însoțitoare a cererii de emitere a avizului tehnic de principiu pentru montarea mijloacelor publicitare pe stâlpii de iluminat public, pentru persoane juridice

   1. Copie certificat de înmatriculare la Registrul Comerțului
   2. Împuternicire (dacă este cazul)
   3. Copie act identitate persoană împuternicită
   4. Memoriu tehnic (cu referire la lucrarea executată pentru care se solicită avizul tehnic de principiu)
   5. Cerere eliberare aviz semnată, ștampilata și datată de către solicitant
   6. Dacă cel care depune solicitarea nu este titularul atunci trebuie să dețină împuternicire

 

Formulare- Cereri eliberare avize

Descarcă model "Pers fizice - branșament electric, apa gaze, termice"

Descarcă model "Pers juridice - branșament electric, apa gaze, termice"

Descarcă model "Pers juridice - construcții"

Descarcă model "Pers fizice - construcții"

Descarcă model "Cerere aviz tehnic de principiu persoane juridice"

 

 

Documentele se pot depune la:

 • punctul de lucru situat în: Intrarea Victor Eftimiu, Nr. 2, Camera 4, sector 1, București
 • adresa de e-mail: avize@cmipb.ro.

 

Valoare taxa eliberare aviz edilitar

 

Persoane fizice: 150 lei + TVA/plan

Persoane juridice: 400 lei + TVA/plan

 

Valoare taxa emitere aviz tehnic de principiu pentru montarea mijloacelor publicitare pe stâlpii de iluminat public

 

Persoane juridice: 400 lei + TVA/strada

 

Plata se va face în numerar, odată cu depunerea dosarului de solicitare eliberare aviz astfel:

 • In numerar, la casieria societății aflată în:
  • Intrarea Victor Eftimiu, Nr. 2, Camera 4, Sector 1, București;
 • Prin ordin de plată, în contul CMIPB SRL deschis la Banca Transilvania cu IBAN: RO95BTRLRONCRT0417571501 CUI 37832144, în termen de 5 zile de la depunerea dosarului de solicitare eliberare aviz;

 

Factura se va emite în termen de 5 zile de la încasarea contravalorii taxei de eliberare aviz.

 

Programul de primire/eliberare avize

Luni - Joi, între orele 12:00 - 15:00.

Vineri, între orele 11:00 - 13:00.

 

 

 

 

Contact

1. Informații date tehnice

Telefon: 0748 256 465

E-mail: vasile.bancila@cmipb.ro

 

2. Informații financiar-contabile

Telefon: 0748 256 479

E-mail: avize@cmipb.ro

 

Contact

Pentru a ne semnala o problema in reteaua de iluminat public a Municipiului Bucuresti, ne puteti contacta folosind formularul de contact, prin e-mail, la adresa: sesizari@cmipb.ro sau prin apelarea Dispeceratului CMIPB, la numarul de telefon: 0374 810 999.

Daca doriti sa solicitati un aviz edilitar, accesati rubrica SERVICII – ELIBERARE AVIZE EDILITARE, de unde puteti descarca o cerere privind solicitarea de aviz

Holding Bucuresti

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#