SERVICII DE ILUMINAT PUBLIC

Compania Municipală Iluminat Public București SRL gestionează Serviciul de Iluminat Public al Municipiului București.

Activitățile componente ale Serviciului de iluminat public sunt următoarele:

1. iluminatul stradal-rutier:

- iluminatul căilor de circulaţie rutieră;

- iluminatul din parcări;

- iluminatul din parcurile aflate în administrarea CGMB sau a altor organisme coordonate/subordonate acesteia;

- iluminatul podurilor, al trecerilor de pietoni, pasajelor şi pasarelelor aflate în administrarea CGMB sau a altor organisme coordonate/subordonate acesteia;

- iluminatul din cimitirele aflate în administrarea CGMB sau a altor organisme coordonate/subordonate acesteia;

- iluminatul public al stadioanelor, al bazelor şi complexurilor sportive aflate în administrarea CGMB sau a altor organisme coordonate/subordonate acesteia;

- iluminatul public exterior al tuturor clădirilor şi instituţiilor publice aflate în administrarea CGMB sau a altor organisme coordonate/subordonate acesteia;

2. iluminatul stradal-pietonal;

3. iluminatul arhitectural, inclusiv iluminatul arhitectural al clădirilor şi al monumentelor aflate în administrarea CGMB sau a altor organisme coordinate/subordinate acesteia.

4. iluminatul ornamental;

5.  iluminatul ornamental-festiv.

 

Gestiunea SIP București de către Compania Municipală Iluminat Public București SRL permite CGPMB nu numai să implementeze propriile politici de mediu în mod coerent, dar să și beneficieze de fondurile europene destinate protecției mediului. Fondurile vor permite modificări tehnologice strict necesare pentru protejarea mediului Municipiului București.

 

Iată cele mai importante deziderate ale CMIPB:

 

  • Proiectarea, în etape sau pe ansamblu, a întregului sistem de iluminat în concordanță cu normele europene;

 

  • Asigurarea calității si performantelor sistemelor de iluminat public, la nivelul Directivelor Uniunii Europene;

 

  • Reducerea consumurilor specifice prin utilizarea unor componente si echipamente moderne si eficiente;

 

  • Asigurarea unui iluminat stradal și pietonal adecvat necesităților de confort și securitate, individuală și colectivă, prevăzute de normele în vigoare;

 

  • Monitorizarea indicatorilor de performanță a activității operatorului și participarea cetățenilor și a asociațiilor reprezentative ale acestora la acest proces;

 

  • Implementarea tehnologiei de iluminat cu LED ce contribuie semnificativ la îndeplinirea obiectivelor de creștere a eficienței energetice, pe o perioada de 5 ani;

 

  • Implementarea sistemului de telemanagement si monitorizare consum de energie electrica pentru Sistemul de Iluminat Public din București, pe o perioada de 5 ani;

 

  • Realizarea unui iluminat arhitectural, ornamental si ornamental-festiv care sa asigure punerea in valoare a edificiilor de importanta publica si culturala;

 

  • Reducerea poluării luminoase prin orientarea echipamentelor de iluminat spre suprafața căi de circulație. Promovarea utilizării de corpuri de iluminat care limitează cantitatea de lumină emisă deasupra liniei orizontului. Implementarea managementului reciclării deșeurilor si reziduurilor din SIP.

 

 

 

Contact

Pentru a ne semnala o problema in reteaua de iluminat public a Municipiului Bucuresti, ne puteti contacta folosind formularul de contact, prin e-mail, la adresa: sesizari@cmipb.ro sau prin apelarea Dispeceratului CMIPB, la numarul de telefon: 0374 810 999.

Daca doriti sa solicitati un aviz edilitar, accesati rubrica SERVICII – ELIBERARE AVIZE EDILITARE, de unde puteti descarca o cerere privind solicitarea de aviz

Holding Bucuresti

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#