Firma desemnata Obiectul achizitiei Valoarea achizitiei fara TVA
               SC Accesor SRL                               Dispozitiv tragere cablu                       1938.5   lei

Contact

Mesaj de contact

Holding Bucuresti

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#