#

Anunț de angajare pentru postul de auditor Intern

Compania Municipală Iluminat Public București S.R.L. scoate la concurs 1 (un) post de „ Auditor Intern”, în cadrul Serviciului Audit Intern.

          CERINȚELE MINIME pentru participarea la concurs sunt următoarele:

 • Studii superioare finalizate;
 • Experiență în specialitate minim 3 ani;
 • Utilizarea pachetului MS Office – cel puțin nivel mediu;
 • Cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională;
 • Excelente abilități de comunicare;
 • Apt din punct de vedere medical.

Menționam faptul că vor fi chemați la concursul scris și interviu doar candidații care îndeplinesc condițiile necesare ocupării postului, selecționați în urma evaluării CV-urilor ce vor fi transmise de candidați până la data de 03.08.2021, ora 16:00, la adresa de mail: cariere@cmipb.ro.

BIBLIOGRAFIE:

-         LEGEA Nr. 672/2002 privind auditul public intern;

-         HOTĂRÂRE Nr. 1086 din 11 decembrie 2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern;

-         LEGEA Nr. 82 din 24 decembrie 1991 a contabilității;

-         LEGEA Nr. 31 din 16 noiembrie 1990 societăților;

-         LEGEA Nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal;

-         LEGEA Nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice;

-         LEGEA Nr. 99 din 19 mai 2016 privind achizițiile sectoriale;

-         LEGEA Nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (CODUL MUNCII).

 

ATRIBUȚIILE OCUPANTULUI POSTULUI:

 • face propuneri de actualizare a normelor metodologice privind organizarea şi exercitarea activității de audit intern și își desfășoară activitatea în baza acestor norme, în urma aprobării lor de către conducătorul unității;
 • face propuneri pentru elaborarea Proiectului planului anual de audit intern pe baza evaluării riscurilor asociate diferitelor structuri, activități, programe/proiecte sau operațiuni, precum și prin preluarea sugestiilor conducătorului unității, a eventualelor recomandări ale Curții de Conturi și la solicitările organului ierarhic superior;
 • efectuează activități de audit intern pentru a evalua dacă sistemele de management și control ale entității/structurii auditate sunt transparente și conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficientă și eficacitate;
 • informează șeful serviciului despre recomandările neînsușite de către conducătorul entității/structurii auditate, precum și despre consecințele neimplementării acestora;
 • raportează periodic, la solicitarea șefului de serviciu asupra constatărilor, concluziilor și recomandărilor rezultate din activitățile sale de audit;
 • participă la elaborarea raportului anual al activității de audit intern;
 • în cazul identificării unor iregularități sau posibile prejudicii, raportează imediat șefului Serviciului Audit Intern;
 • participă la elaborare și semnează proiectul raportului de audit intern la sfârșitul fiecărei misiuni de audit intern;
 • participă la elaborare și semnează raportul de audit intern;
 • urmărește modul de implementare a recomandărilor formulate în rapoartele de audit intern și raportează în scris, șefului de serviciu asupra situației privind progresele înregistrate prin implementarea respectivelor recomandări;
 • desfășoară, la solicitarea conducătorului unității și în baza dispozițiilor șefului serviciului, misiuni de audit intern ad-hoc, respectiv misiuni de audit intern cu caracter excepțional, necuprinse în Planul anual de audit intern;
 • răspunde de realizarea în termen și de calitate a sarcinilor ce îi revin prin Planul anual de audit intern, aprobat de conducerea unității, precum și a celorlalte sarcini specifice stabilite de șeful Serviciului Audit Intern;
 • răspunde pentru realitatea informațiilor cuprinse în Proiectul raportului de audit intern și în Raportul de audit intern;
 • execută orice alte sarcini stabilite de șeful serviciului, cu respectarea prevederilor legale în domeniul auditului intern;
 • are obligația perfecționării cunoștințelor profesionale prin participarea la cursuri de pregătire profesională, minim 15 zile pe an;
 • are obligația de a păstra confidențialitatea în legătură cu faptele, informațiile sau documentele de care ia cunoștință în exercitarea funcției;

 

OFERIM:

 • Salariu motivant
 • Tichete de masă
 • Un mediu de lucru plăcut
 • Posibilitatea de dezvoltare personală și de instruire

Persoanele selecționate vor fi contactate telefonic.

Stiri recente

Contact

Pentru a ne semnala o problema in reteaua de iluminat public a Municipiului Bucuresti, ne puteti contacta folosind formularul de contact, prin e-mail, la adresa: sesizari@cmipb.ro sau prin apelarea Dispeceratului CMIPB, la numarul de telefon: 0374 810 999.

Daca doriti sa solicitati un aviz edilitar, accesati rubrica SERVICII – ELIBERARE AVIZE EDILITARE, de unde puteti descarca o cerere privind solicitarea de aviz

Holding Bucuresti

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#