#

Anunț recrutare expert/specialist derulare contracte

Compania Municipală Iluminat Public București SRL recrutează expert/specialist derulare contracte.

CERINȚE PROFESIONALE

– studii superioare economice/tehnice/juridice;

– minim 2 ani de experiență;

- cunoașterea unei limbi străine constituie un avantaj, dar nu o cerință obligatorie;

– abilități de comunicare și de negociere, spirit de echipă, flexibilitate, eficiență și responsabilitate;

- gândire de ansamblu;

- capacitate de sinteza;

- spirit de observație.

– dorința de continuă perfecționare;

– operare computer – cunoștințe avansate de Microsoft Word;

RESPONSABILITĂŢI PRINCIPALE

1.    Urmărirea derulării contractelor de achiziție privind furnizarea produselor în conformitate cu clauzele contractului de achiziție și graficul de realizare a contractelor încheiate;

2.    Întocmește documentația efectuării plaților parțiale și finale și de eliberare a garanției de bună execuție;

3.    Obținerea avizelor și certificatelor/autorizațiilor necesare derulări contractelor de achiziție cu excepțiile mai sus menționate;

4.    Întocmește documentația efectuării plăților pe baza facturilor primite;

5.    Urmărește, coordonează și controlează derularea conform clauzelor convenite a contractelor

Despre noi

               Compania Municipală Iluminat Public București SRL a fost înființată cu scopul de a asigura serviciul de iluminat public în Municipiul București.

Politica societății în domeniul resurselor umane vizează asigurarea personalului necesar în corelare cu obiectivele de dezvoltare ale companiei, anticiparea eventualelor fluctuații de deficit sau surplus de personal, principalele direcții de acțiune fiind: atragerea și menținerea personalului calificat cu aptitudinile, cunoștințele de specialitate și competențele necesare; dezvoltarea unor echipe bine pregătite și flexibile, capabile de a se adapta la un mediu dinamic, în continuă schimbare; promovarea discuțiilor constructive și a schimbului de cunoștințe și informații legate de activitate, pentru creșterea coeziunii în cadrul companiei.

               Persoanele interesate pot transmite un CV la adresa: cariere@cmipb.ro, până la data de 30.03.2021. Vor fi contactați doar candidații care îndeplinesc condițiile solicitate.

Stiri recente

Contact

Pentru a ne semnala o problema in reteaua de iluminat public a Municipiului Bucuresti, ne puteti contacta folosind formularul de contact, prin e-mail, la adresa: sesizari@cmipb.ro sau prin apelarea Dispeceratului CMIPB, la numarul de telefon: 0374 810 999.

Daca doriti sa solicitati un aviz edilitar, accesati rubrica SERVICII – ELIBERARE AVIZE EDILITARE, de unde puteti descarca o cerere privind solicitarea de aviz

Holding Bucuresti

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#