#

Anunț recrutare ingineri rețele electrice/ingineri electroenergetică

 

Compania Municipală Iluminat Public București SRL recrutează ingineri rețele electrice/ingineri electroenergetică.

 

CERINȚE PROFESIONALE:

– studii superioare tehnice;

– cunoștințe solide de rețele electrice;

– minim 2 ani de experiență relevantă în domeniul electro-energetic;

- cunoașterea unei limbi străine constituie un avantaj, dar nu o cerință obligatorie;

– abilități de comunicare și de negociere, spirit de echipă, flexibilitate, eficiență și responsabilitate;

- abilități de coordonare echipe de lucru;

- abilități de gestionare a resurselor materiale și umane pentru încadrarea în termene limită;

– dorința de continuă perfecționare;

– operare computer – cunoștințe avansate de Microsoft Word;

- disponibilitate pentru deplasări în oraș și în afara orașului, dacă va fi cazul;

- deținător permis conducere categoria B – constituie un plus, dar nu o cerință obligatorie.

 

RESPONSABILITĂŢI:

- desfăşoară activități productive pentru realizarea în conformitate cu proiectul tehnic a obiectivelor specificate.

- estimează cantitatea de materiale şi forţă de muncă necesare realizării proiectelor și calculează costurile pentru acestea;

- exploatează şi întreţine sistemul de iluminat public.

- coordonează echipe de lucru pentru întreţinerea şi executarea lucrărilor de reparaţii la reţelele existente;

- monitorizează, coordonează montarea instalaţiilor electroenergetice şi a probelor pentru punerea lor în funcţiune;

- programează lucrările de revizie, reparaţie şi pregăteşte documentaţia necesară pentru realizarea acestora;

- verifică aplicarea procedurilor de calitate, respectarea sarcinilor, a procedurilor de lucru şi a normelor de protecţia muncii;

- efectuează controale periodice pentru verificarea preventivă a sistemelor de reglare automată;

- respectă prescripţiile tehnice precum şi prevederile specifice ale desfăşurărilor de echipamente;

- întocmeşte rapoarte săptămânale privind starea de funcţionare şi producţia realizată;

- răspunde la toate solicitările venite din partea șefului ierarhic pentru îndeplinirea unor sarcini conforme fişei postului.

 

Despre noi:

               Compania Municipală Iluminat Public București SRL a fost înființată cu scopul de a asigura serviciul de iluminat public în Municipiul București.

 

Politica societății în domeniul resurselor umane vizează asigurarea personalului necesar în corelare cu obiectivele de dezvoltare ale companiei, anticiparea eventualelor fluctuații de deficit sau surplus de personal, principalele direcții de acțiune fiind: atragerea și menținerea personalului calificat cu aptitudinile, cunoștințele de specialitate și competențele necesare; dezvoltarea unor echipe bine pregătite și flexibile, capabile de a se adapta la un mediu dinamic, în continuă schimbare; promovarea discuțiilor constructive și a schimbului de cunoștințe și informații legate de activitate, pentru creșterea coeziunii în cadrul companiei.

 

Persoanele interesate pot transmite un CV la adresa: cariere@cmipb.ro. Vor fi contactați doar candidații care îndeplinesc condițiile solicitate.

Stiri recente

Contact

Pentru a ne semnala o problema in reteaua de iluminat public a Municipiului Bucuresti, ne puteti contacta folosind formularul de contact, prin e-mail, la adresa: sesizari@cmipb.ro sau prin apelarea Dispeceratului CMIPB, la numarul de telefon: 0374 810 999.

Daca doriti sa solicitati un aviz edilitar, accesati rubrica SERVICII – ELIBERARE AVIZE EDILITARE, de unde puteti descarca o cerere privind solicitarea de aviz

Holding Bucuresti

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#