#

ANUNȚ ANGAJARE: Șef Serviciu Mentenanță

ANUNȚ ANGAJAREȘef Serviciu Mentenanță

 

Compania Municipală Iluminat Public București S.R.L. angajează Șef Serviciu Mentenanță

 

CERINȚE:

– studii superioare tehnice;

- experiență în domeniul electric/energetic;

- cunoașterea unei limbi străine constituie un avantaj, dar nu o cerință obligatorie;

– abilități de comunicare și de negociere, spirit de echipă, flexibilitate, eficiență și responsabilitate;

- abilități de gestionare a resurselor materiale și umane pentru încadrarea în termene limită;

– dorința de continuă perfecționare;

– operare computer – cunoștințe avansate de Microsoft Word și Excel.

 

RESPONSABILITĂŢI:

1.    Colaborarea cu Centrul Bucureşti pentru aducerea la îndeplinire a tuturor obligaţiilor ce rezultă din contractul de delegare a serviciului de iluminat public în Municipiul Bucureşti;

2.    Elaborarea programelor anuale privind executarea lucrărilor de mentenanță în Sistemul de Iluminat Public (SIP) ce fac obiectul contractului de delegare a serviciului de iluminat public în Municipiul București;

3.    Analizarea permanentă a stării sistemului de iluminat public, în baza auditului SIP și a sesizărilor primite de la cetățeni prin Dispecerat și elaborarea de propuneri pentru îmbunătățirea SIP;

4.    Elaborarea și urmărirea realizării programului de dezvoltare, modernizare și reparații în domeniul infrastructurii și logisticii proprii, aferente prestării serviciului de iluminat public;

5.    Va urmări și se va preocupa de menținerea tuturor autorizațiilor și atestatelor necesare personalului tehnic conform legislației și reglementărilor tehnice;

6.    La cerere, asigură consultanță Centrului București în vederea încheierii și derulării contractelor de servicii și lucrări în vederea asigurării serviciului de iluminat public;

7.    Atribuții în domeniul metrologie:

8.    Urmărirea realizării fizice și valorice a lucrărilor/serviciilor executate/prestate pentru SIP, în baza situațiilor primite de la Centrul București și întocmirea raportărilor necesare conform contractului de delegare a serviciului de iluminat public;

9.    Urmărirea realizării programelor de lucrări și servicii pentru mentenanţa Sistemului de Iluminat Public (SIP) și întocmirea raportărilor necesare conform contractului de delegare a serviciului de iluminat public;

10. Elaborarea unei evidențe electronice în sistem GIS a tuturor elementelor sistemului de iluminat public în Municipiul București.

11. La solicitarea Centrului București, elaborează documentații tehnice cu respectarea standardelor, normativelor și a prescripțiilor tehnice aplicabile;

12. Elaborează planurile calității pentru lucrări specifice domeniului de activitate;

13. Colaborează la elaborarea programului de dotări specifice activității din Centrul București;

14. Face parte din comisiile de recepție a bunurilor/serviciilor/lucrărilor specifice activității de mentenanţă a SIP;

15. Avizează documentațiile tehnice și proiectele tehnice privind domeniul specific de activitate;

16. Îndeplinește orice altă atribuție ce rezultă din contractul de delegare a serviciului de iluminat public în Municipiul Bucureşti

OFERIM:

  • Salariu motivant
  • Tichete de masă
  • Un mediu de lucru plăcut
  • Posibilitatea de dezvoltare personală și de instruire.

 

Persoanele interesate pot transmite un CV la adresa: cariere@cmipb.ro.

Persoanele selecționate vor fi contactate telefonic.

 

Stiri recente

Contact

Pentru a ne semnala o problema in reteaua de iluminat public a Municipiului Bucuresti, ne puteti contacta folosind formularul de contact, prin e-mail, la adresa: sesizari@cmipb.ro sau prin apelarea Dispeceratului CMIPB, la numarul de telefon: 0374 810 999.

Daca doriti sa solicitati un aviz edilitar, accesati rubrica SERVICII – ELIBERARE AVIZE EDILITARE, de unde puteti descarca o cerere privind solicitarea de aviz

Holding Bucuresti

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#