#

ANUNT ANGAJARE: CONTROLOR FINANCIAR DE GESTIUNE

Cerințe minime:

 • Studii superioare economice;
 • Experiență în specialitate (control financiar de gestiune) minim 5 ani;
 • Cunoștințe temeinice de legislație, specifice postului;
 • Cunoașterea PC pachet MS Office;
 • Cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională – nu este obligatoriu, dar poate constitui un avantaj;
 • Apt din punct de vedere medical.

Candidații vor prezenta la înscriere următoarele documente:

 • Cerere de înscriere la concurs, adresată Directorului General al Companiei Municipale Iluminat Public București S.R.L.;
 • Copia actului de identitate;
 • Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor;
 • Înscrisuri care să ateste experiența în domeniul economic;
 • Cazier judiciar valabil care să ateste că nu există antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • CV – actualizat.

 

Dosarul se va depune la punctul de lucru al Companiei Municipale Iluminat Public București S.R.L. din București, Șos. Odăii, Nr. 253-259, Sector 1, până în data de 05.03.2020, ora 16:00.

Bibliografie:

 • HOTĂRÂRE nr. 1151 din 27 noiembrie 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune;
 • ORDONANŢA nr. 119 din 31 august 1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv*) - Republicare;
 •  HOTĂRÂRE nr. 1257 din 12 decembrie 2012 privind organizarea inspecțiilor și stabilirea atribuțiilor generale în efectuarea acestora în vederea aplicării Ordonanței Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv;
 • ORDIN nr. 923 din 11 iulie 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu - REPUBLICARE*);
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 26 din 6 iunie 2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative;
 • ORDIN nr. 2861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;
 • ORDIN nr. 1802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate;
 • ORDIN nr. 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
 • LEGEA Nr. 82 din 24 decembrie 1991 a contabilității;
 • LEGEA Nr. 31 din 16 noiembrie 1990 societăților;
 • LEGEA Nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal;
 • LEGEA Nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice;
 • LEGEA Nr. 99 din 19 mai 2016 privind achizițiile sectoriale;
 • LEGEA Nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (CODUL MUNCII).

 

Rezultatele cu privire la etapa de Selecție a Candidaților  se va comunica prin e-mail.

            Vor fi chemați la proba scrisă și interviu doar candidații care îndeplinesc condițiile necesare ocupării postului, selecționați în urma evaluării Dosarelor ce vor fi transmise de candidați.

Concursul va avea loc în data de 10.03.2020, ora 11:00, la punctul de lucru al companiei din București, Șos. Odăii, nr. 253-259, Sector 1.

Stiri recente

Contact

Pentru a ne semnala o problema in reteaua de iluminat public a Municipiului Bucuresti, ne puteti contacta folosind formularul de contact, prin e-mail, la adresa: sesizari@cmipb.ro sau prin apelarea Dispeceratului CMIPB, la numarul de telefon: 0374 810 999.

Daca doriti sa solicitati un aviz edilitar, accesati rubrica SERVICII – ELIBERARE AVIZE EDILITARE, de unde puteti descarca o cerere privind solicitarea de aviz

Holding Bucuresti

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#