Firma desemnata Obiectul achizitiei Valoarea achizitiei fara TVA
               SC Blue Office Trading S.R.L.                               Stampila si registru corespondenta                       101.83    lei

Contact

Mesaj de contact

Holding Bucuresti

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#