#

Anunț recrutare Consilier Tehnic

Compania Municipală Iluminat Public București SRL recrutează Consilier Tehnic.

CERINȚE PROFESIONALE

 • studii superioare;
 • minim 3 ani de experiență relevantă în domeniul tehnic;
 • abilități de comunicare și de negociere, spirit de echipă, flexibilitate, eficiență și responsabilitate;
 • dorința de continuă perfecționare;
 • operare computer – cunoștințe avansate de Microsoft Word, Excel;
 • cunoașterea limbii engleze - este preferabil, dar nu constituie o cerință obligatorie

RESPONSABILITĂŢI

 1. Întocmește analize, în domeniile de activitate repartizate de către Directorul general, și puncte de vedere, referate sau note cu propuneri de măsuri, acțiuni, soluții și/sau recomandări care să faciliteze luarea unor decizii corespunzătoare;
 2. Participă la întâlniri pe teme de specialitate cu specialiști din societate și/sau din afara acesteia;
 3. Participă, ca împuterniciți ai Directorului general, la reuniuni tehnico-științifice, simpozioane, expoziții și târguri, pentru a exprima punctul de vedere al societății sau a se documenta în domenii de interes pentru societate;
 4. Participă, din dispoziția Directorului general sau directorilor împuterniciți de acesta, în comisiile de analiză asupra unor evenimente deosebite sau activități din cadrul entităților organizatorice responsabile de activități ale societății;
 5. Acordă, la solicitare, consultanță de specialitate entităților organizatorice responsabile de activități din societate;
 6. Asigură consilierea conducerii societății cu privire la conformitatea cu legislația în domeniul de activitate al societății, precum și consilierea asupra noilor produse, servicii din punct de vedere al conformității;
 7. Monitorizează reactualizările preconizate în legislație, normele și reglementările emise de Primăria Municipiului București;
 8. Planifică implementarea noilor reglementări emise de Primăria Municipiului București și evaluează potențialul impact al acestora asupra societății;
 9. Ține legătura cu asociațiile profesionale din domeniu, în vederea studierii, analizării și propunerii de modificări ale actelor cu putere de lege ce urmează a fi elaborate/adoptate în domeniul de activitate al societății sau care ar putea avea legătura cu acesta;
 10. Identifică, analizează, evaluează, monitorizează și raportează riscurile existente sau nou apărute (generate de factori interni și externi) care au sau care ar putea avea un impact negativ asupra activității și/sau asupra rezultatelor financiare ale societății;

 

Despre noi

            Compania Municipală Iluminat Public București SRL a fost înființată cu scopul de a asigura serviciul de iluminat public în Municipiul București.

Politica societății în domeniul resurselor umane vizează asigurarea personalului necesar în corelare cu obiectivele de dezvoltare ale companiei, anticiparea eventualelor fluctuații de deficit sau surplus de personal, principalele direcții de acțiune fiind: atragerea și menținerea personalului calificat cu aptitudinile, cunoștințele de specialitate și competențele necesare; dezvoltarea unor echipe bine pregătite și flexibile, capabile de a se adapta la un mediu dinamic, în continuă schimbare; promovarea discuțiilor constructive și a schimbului de cunoștințe și informații legate de activitate, pentru creșterea coeziunii în cadrul companiei.

Persoanele interesate pot transmite un CV la adresa: cariere@cmipb.ro, până la data de 30.07.2022.

 Vor fi contactați doar candidații care îndeplinesc condițiile solicitate.

Oferim:

 • Salariu motivant
 • Tichete de masă
 • Un mediu de lucru plăcut
 • Posibilitatea de dezvoltare personală și de instruire.

Stiri recente

Contact

Pentru a ne semnala o problema in reteaua de iluminat public a Municipiului Bucuresti, ne puteti contacta folosind formularul de contact, prin e-mail, la adresa: sesizari@cmipb.ro sau prin apelarea Dispeceratului CMIPB, la numarul de telefon: 0374 810 999.

Daca doriti sa solicitati un aviz edilitar, accesati rubrica SERVICII – ELIBERARE AVIZE EDILITARE, de unde puteti descarca o cerere privind solicitarea de aviz

Holding Bucuresti

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#