Firma desemnata Obiectul achizitiei Valoarea achizitiei fara TVA
               SC Vesta Investment SRL                               Con semnalizare si modul de prindere pt. con                       1453,03   lei

Contact

Mesaj de contact

Holding Bucuresti

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#