Firma desemnata Obiectul achizitiei Valoarea achizitiei fara TVA
               SC Triton SRL                               Trusa electricieni tip C                       19,023.89    lei

Contact

Mesaj de contact

Holding Bucuresti

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#